Harmonie Group ke kauze Náměstí v Čelákovicích

Vložil

Sedm desítek bytových jednotek, podzemní a nadzemní veřejné parkoviště, desítka nových obchodů, služeb a restaurace, důkladná rekonstrukce městského parteru, včetně mobiliáře a četných zelených ploch a stromů, vznik důstojného veřejného prostranství, jež centrum Čelákovic doposud postrádá. To je jen část důsledků 220 milionové investice, kterou developerská společnost Harmonie Group připravuje v proluce na čelákovickém náměstí 5. května.
Projekt, jenž je nazván Polyfunkční dům Harmonie, je zároveň ukázkou sebevědomé a vysoce nadstandardní soudobé architektury. Architekti z ateliéru DOMY (např. cena Stavba roku 2005 za objekt Lékařské fakulty v Hradci Králové) hmotu rozčlenili do čtyř objektů, které svým tvarováním a dynamickou figurací mj. odrážejí rozvoj Čelákovic. Podle Martina Kleina, generálního ředitele a prokuristy Harmonie Group, by mohlo být na jaře vydáno územní rozhodnutí tak, aby stavba začala ještě v letošním roce. S dokončemím areálu se svým vnitřním veřejným prostranstvím - rynkem - se počítá v druhé půli roku 2007.
Harmonie Group zvítězila před dvěma lety v transparentním výběrovém řízení na investora zhruba 7.000 m2 na náměstí 5. května. Kvalitou svého projektu i tím, že vyhověla všem požadavkům soutěže, porazila další 27 konkurentů. Od té doby je v těsném kontaktu s představiteli Čelákovic, se členy pracovní skupiny při Radě města, s architektem proměny náměstí 5. května i zástupci občanů. Výsledkem konsensu je nynější návrh, jemuž předcházelo devět jiných variant.
Centrálním prvkem v projektu je sedmipodlažní nárožní vertikála. "Vytvořili jsme štíhlý prvek, která vnímáme jako hmotovou protiváhu radnice, již ale nepřevyšuje, a dominantní pohledový bod ze Sedláčkovy ulice. Náměstí by se díky věži dojmově uzavřeno," popisuje projekt architekt Jan Topinka ze studia DOMY. "Pokusili jsme se trochu zastínit velkoprodejnu Albert, která je do náměstí orientována svojí provozní částí. Hmota objektu ve fasádě do náměstí je dále vertikálně členěna a tím je dojmově zeštíhlována. Tento záměr je také koncipován na průhledy v ose Rybářské ulice." Námět byl konzultován s architekty města a doporučen i Komisí rozvoje města.
Polyfunkční dům Harmonie vyroste v těsné blízkosti zelených ploch - náměstí 5. května a Sadů 17. listopadu. Architekt a developer tuto konstelaci využijí a v průběhu stavby budou aplikovány sofistikované a k životnímu prostředí co nejšetrnější přístupy. Architekt navrhuje recyklovatelné materiály i takové, které mají co nejmenší ekologickou stopu. To vše při vyhovění všem nárokům na vysoký standard bydlení.

> stránka projektu