Matka Leonarda da Vinci prý byla otrokyně z Východu

Vložil
ČTK
11.04.2008 17:20
Itálie

Řím

Řím - Matka architekta, malíře, sochaře a vynálezce italské renesance Leonarda da Vinci možná byla otrokyně z Východu, kterou florentský šlechtic daroval umělcovu otci. S ní právě měl Leonardův otec údajně jednoho ze synů - Leonarda - v době, kdy žil v manželství s jinou ženou. Tvrdí to alespoň italský historik Francesco Cianchi, který tento týden představil veřejnosti svou knihu Caterina Schiava (Kateřina otrokyně).

    S myšlenkou, že Leonardova matka Caterina byla otrokyně pocházející z Východu, podle koordinátora práce Alessandra Vezzosiho poprvé vystoupil historikův otec Renzo Cianchi.
    Na základě faktu, který je expertům znám, totiž že se umělcova matka jmenovala Caterina a nebyla manželkou Leonardova otce, hledal Cianchi v oblasti Florencie důkazy o jejím původu.
    Když je nenalezl, dospěl k přesvědčení, že šlo o jednu z více než pěti stovek otrokyň, které v polovině 15. století vlastnila florentská šlechta.
    Tuto teorii potvrdil nález závěti místního šlechtice Sera Vanniho, který měl ve svém majetku otrokyni Caterinu a který věnoval Leonardovu otci různý majetek, včetně několika domů.
    Podle Vezzosiho není potvrzeno, že Leonardův otec otrokyni "zdědil", ale v dokumentech z tehdejší doby stopa po Caterině jako služce rodiny Vanniů mizí po smrti jejího pána v roce 1451, zatímco o rok později se zmínka o Caterině objevuje ve spojení s Leonardovým otcem.
    Podle Cianchiho teorie přešlo vlastnictví otrokyně Cateriny - buď šlo o závěť, která se nedochovala, nebo o jiný typ smlouvy - na Piera da Vinci, který s ním měl syna, Leonarda da Vinci, narozeného 15. dubna 1452.
    Jedním ze slabých míst této teorie, jak připouští Vezzosi, je to, že dokumenty obsahující zmínky o Caterině ve spojení s Leonardovou rodinou neříkají nic o její rase.
    Hypotézu, že Leonardova matka nebyla Evropanka, však podporují jiné údaje. Například testy Antropologického ústavu Cheti ve střední Itálii ukázaly, že umělcovy otisky prstů vykazují arabské charakteristiky.
    Navíc různé dokumenty dosvědčují, že Leonardo měl mnoho problémů s tím, jak získat dědictví po otci. Ty byly mnohem větší, než tomu obvykle bývalo u nemanželských dětí, a mohly by odpovídat postavení potomka otroků, alespoň z matčiny strany.
0 komentářů
přidat komentář