Birger Sevaldson : Designing for Environment Business and Democracy

Contradictions and Synergies

Zdroj
Marie Davidová, FUA TUL
Vložil
Tisková zpráva
29. 05. 17. 01:15
Jak přispívá design k budování demokratické kultury?

7. června 2017 v 18:00 hodin na Nuselských schodech v Praze (COLridor)

Birger Sevaldson: Design pro Demokracii a Udržitelnost


Zažíváme zásadní nepokoje ve světě; demokratické hodnoty jsou v sázce, lidé utíkají ze svých domovů, z válek. Spousta národů směřuje k demokracii, ale je to těžkopádná cesta vpřed. I zavedené demokracie mají problémy, ty můžeme vidět v Evropské unii a ve Spojených státech. Norsko není výjimkou, co se týče participace a odpovědnosti voličů a občanů celkově. Demokratické systémy charakterizované krátkodobými perspektivami s komplexitou svých procesů jsou pro občany složité k zaujmutí dlouhodobých záměrů a k volání po participaci. Lokální demokracie je nedostatečně vyvinutá v porovnání se zásadními úkoly, se kterými se komunity konfrontují. Jejich škála sahá od udržitelného k ekonomickému rozvoji a integraci. Na druhé straně, design má dlouhou tradici ve vývoji procesů z demokratické perspektivy. Procesy designu otevřenému všem bez rozdílů a participativního designu jsou toho příkladem. Navíc, designéři byli zapojeni do demokracie skrze navrhování volebních systémů a distribuci informací po dlouhý čas. Presto, Design pro demokracii může být rozvinut dál. Můžeme skrze design předpovědět a vysvětlit  budoucnost, která podporuje vybalancované rozložení moci, hodnot a zdrojů? Můžeme se podílet na budování demokratické kultury a snižování zábran pro participaci v demokratických procesech? Můžeme navrhovat procesy, které ulehčují dlouhodobé výhledy a tak podpořit udržitelný rozvoj? Můžeme skrze design našeho okolí pomoci zrození demokratických organizací? Přednáška bude diskutovat některé perspektivy designu pro demokracii a prezentovat současné experimenty v uvědomělé demokracii vytvořené na Oslo School of Architecture and Design.

Birger Sevaldson je profesor na Oslo School of Architecture and Design a člen OCEAN Design Research Association. Vzděláním je interiérový architekt a designér nábytku, ale v praxi působí na širším poli designu, zahrnujícím architekturu a interiérový design, design nábytku, průmyslový design a umění. Má doktorát v oblasti kreativity v počítačovém navrhování a dělá výzkum v systemickém myšlení v navrhování po dobu posledních deseti let. Je hlavní osobou ve vývoji směru Systems Oriented Design (systemicky zaměřené navrhování) a jeho výzkum cílí na vývoj systemicky zaměřené navrhovací myšlení a praxi k adresování nárůstu výzev globalizace a potřeby udržitelnosti. Birger publikuje v na poli různých témat, zahrnujících Systems Oriented Design, kreativitu a research by design.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články