Výstavní programy GJF a GA na měsíc září

Vložil
Tisková zpráva
18.08.2009 00:40
Galerie Jaroslava Fragnera

ARCHITEKTI DAM 1989 - 2009
25/06/09 - 13/09/09
Výstava dokumentující stavby i nerealizované projekty přední české architektonické kanceláře u příležitosti dvacetiletého výročí založení. Vedoucí osobnosti studia R. Doležal a P. Malinský představí spolu se svými společníky a týmem vybrané stavby i nerealizované projekty mapující průřezově celé období existence DaM. První část se skládá z obrazové prezentace jejich díla, druhá pak představí méně známé nerealizované práce formou abstrahovaných koncepčních modelů. Výstavu i rekapitulaci výsledků 20 let působení kanceláře zachytí také pečlivě připravená monografie.
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY:
26. 8. 2009 v 17 hod.
8. 9. 2009 v 17 hod.

MARTIN ROUBÍK - ARCHITEKT
Snøhetta - Rom - Arfo
září - říjen 2009
Retrospektiva loni zesnulého architekta Martina Roubíka. Expozice přiblíží Roubíkovu tvorbu, jeho osobnost a celý dramatický životní příběh, který se z poloviny odehrál v zahraničí.
Druhá část výstavy pak přiblíží současnou práci architektonického ateliéru Snøhetta, činnost galerie Rom a produkci nakladatelství Arfo, které v Norsku M. Roubík před 20 lety spoluzakládal.Galerie architektury Brno

RINTALA & EGGERTSSON
22. září - 29. října
V rámci festivalu skandinávské kultury v Brně 2009
0 komentářů
přidat komentář

Související články