Výstava soutěžních návrhů "Římské náměstí" v Brně

12.10.2010 – 30.11.2010, Bývalá brněnská káznice, ul. Soudní, Brno

Vložil
Tisková zpráva
14.10.2010 11:50
V úterý 12. října 2010 v 17.00 hodin se v bývalé brněnské káznici mezi ulicemi Cejl, Soudní a Bratislavská uskutečnila vernisáž výstavy soutěžních návrhů urbanisticko-architektonické soutěže „Římské náměstí“ v Brně. V průběhu večera proběhly krátké prezentace vítězných návrhů. Výstava potrvá do 30. listopadu 2010 a bude přístupná od úterý do neděle v době od 10.00 do 18.00 hodin.Předmětem soutěže bylo zpracování urbanisticko-architektonického návrhu na revitalizaci “ŘÍMSKÉHO NÁMĚSTÍ“ V BRNĚ, jeho prostorového a funkčního uspořádání zahrnujícího úpravy veřejného prostoru, včetně názoru na propojení s širšími městskými souvislostmi, zapojení stávajících objektů, případně umístění novostaveb. Cílem soutěže bylo nalézt nejvhodnější scénář využití v průběhu celého roku, včetně rozmístění městského mobiliáře, návrhu zeleně a dopravní regulace.
Urbanisticko-architektonickou soutěž „Římské náměstí“ v Brně vyhlásilo Statutární město Brno ke dni 4. červnu 2010. Odevzdání soutěžních návrhů bylo stanoveno na 3. září 2010, v tomto termínu bylo doručeno 92 soutěžních návrhů z celkového počtu 346 registrovaných soutěžících nebo soutěžních týmů. Soutěžní porota, která zasedala ve dnech 9.–10. září 2010 ve složení Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková, JUDr. Jiří Oliva, Ing. arch. Zbyněk Pech, Ing. arch. Ján Stempel, Ing. Jana Drápalová, PhDr. Kateřina Dubská, Ing. arch. Igor Kovačević a MVDr. Vlastimil Žďárský a vybrala 5 návrhů, které byly ohodnoceny cenou nebo odměnou.

V rámci výstavy bude probíhat anketa, ve které bude možno vyjádřit svůj názor na výsledky soutěže. Anketu připravuje Nadace Partnerství a bude dostupná na webových stránkách města Brna (www.brno.cz), rovněž bude oznámena v listopadovém vydání Metropolitanu. Anketní lístky bude možno vyplnit přímo v prostorách výstavy nebo v brněnském Urban centru. V závěru výstavy se uskuteční veřejná diskuse.

pořádá: Statutární město Brno, knesl + kynčl architekti
partner výstavy: Dům umění města Brna
Vstup na výstavu je volný.
K výstavě je vydán katalog.
0 komentářů
přidat komentář

Související články