Výstava Okamžiky architektury

Zdroj
Lenka Hanzlíková, Městská knihovna v Praze
Vložil
Tisková zpráva
01.04.2009 21:35
Výstavy

Již zítra - ve čtvrtek 2. dubna 2009 v 17:00 hodin bude v prostoru před sály Ústřední knihovny Městské knihovny v Praze (Mariánské nám. 1) za přítomnosti velvyslance Dánského království Oleho E. Moesbyho, primátora hl. m. Prahy Pavla Béma, 1. náměstska ministra životního prostředí Jana Dusíka a ředitele knihovny Tomáše Řeháka slavnostně zahájena architektonická výstava Okamžiky architektury.Architektonický ateliér "Un souffle sur la ville", Velvyslanectví Dánského království a Městská knihovna v Praze ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR uvádějí výstavu Okamžiky architektury. Výstava probíhá v Městské knihovně v Praze (Mariánské nám. 1, Praha 1) od 3. do 30. dubna 2009. Otevřena bude od pondělí do pátku od 9:00 do 20:00 a v sobotu od 9:00 do 17:00.


Jak kriticky pohlížet na architekturu a na její současné otázky? Jak dnes vnímat reálné investice do architektury a trvale udržitelného rozvoje? Může architektura vycházející z pojmu trvalé udržitelnosti a zodpovědnosti ve vztahu k životnímu prostředí a ke svým uživatelům existovat nezávisle na reklamě? V souvislosti s blížící se mezinárodní konferencí o klimatu, která má letos v prosinci v Kodani navázat na Kjótský protokol, se výstava Okamžiky architektury snaží podat ukázku současné architektonické produkce v Dánsku. Uvádí na scénu originální průřezovou instalaci architektonických děl a klade otázky kolem několika základních principů architektury náležející spíše k určitému záměru než k určitému období. Po Paříži budou mít Pražané šanci výstavu zhlédnout jako druzí na světě.
Vybrali jsme dvanáct projektů a značek dánské architektury, které se zabývají aktuálními otázkami tváří v tvář požadavkům, které klade výstavba a udržitelný rozvoj. Každý z nich v sobě nese vlastní ideu zodpovědné, jedinečné a udržitelné architektury, všechny citlivě zohledňují životní prostředí daného místa a odrážejí nenápadný rukopis stále ambicióznějších podmínek zadání.
Úzký vzorek zahrnuje nepominutelné představitele dánské architektury, kterými jsou KHR, Dorte Mandrup, Vandkunsten a White Arkitekter, dále pak profily méně známých společností BSAA, CCO, COBE, SEA, Effekt nebo Claus Hermansen Arkitekter.
K zahájení dialogu byl v lednu 2009 v Kodani zorganizován workshop. Tato událost soustředila na dobu téměř celého týdne všechny architekty, aby se věnovali úvahám a jejich důvěrné výměně. Tyto výjimečné chvíle, rozhovory přepsané do obrazu a textu přispěly i k jinému cvičení v přímém přenosu: koncepci osobního modelu ve zmenšeném měřítku, vytvořeném z 200 dřevěných přepravek, pro projekt speciálně zmenšených. V průběhu hodin určených workshopu ukázali všichni architekti nový pohled na architekturu i na vlastnosti stejného modelu. Výsledkem je scénografie 2000 dřevěných přepravek, která představuje ucelený soubor prací: symbolickou architekturu vytvořenou na námět recyklovatelného města, s odkazy na Land Art a jeho prostorové performance zachycené in situ.
Tato přechodná instalace je pojímána jako společné dílo Juliena Mizermonta a Line Nelund Dross z architektonického ateliéru Un souffle sur la ville. Ručně seskládané přepravky jedna na druhou proměňují radikálně okolí a přetvářejí podmínky našeho prostředí z hlediska stavby.
Výstava Okamžiky architektury, která potrvá po celý rok a poputuje do několika míst (Paříž, Moskva, New York), promítá naše ekologické vědomí do mezinárodního prostoru.
0 komentářů
přidat komentář