Výstava "Happy Materials - Polymers"

Vložil
Tisková zpráva
13. 03. 2006 15:45

Design centrum České republiky
Radnická 2, Brno
7. března – 30. dubna 2006


Osvěta v oblasti plastů

Od počátku 20. století dochází k explozivnímu rozvoji polymerů. Dnes si běžný život bez polymerních materiálů již vůbec nedovedeme představit. S enormním nárůstem různých druhů a typů plastů vyvstává potřeba seznámit se s nimi, a pak je také správně používat.
Také proto je v současné době je připravována ve spolupráci s Národním technickým muzeem v Praze výstava Happy Materials. Je určena nejen pro architekty, designéry, studenty uměleckých škol a zpracovatele, ale i laické zájemce o plasty. Výstava mapuje základní druhy plastů, které jsou rozřazeny do skupin podle chemického složení, tj. podle názvu polymeru (polykarbonát, polyetylen, polyvinylchlorid, polyuretan, atd.).
Každou skupinu reprezentuje jeden výstavní panel vyrobený z příslušného materiálu, na němž jsou připevněny další vzorky v jeho různých barevných, tloušťkových, nebo povrchových modifikacích, tak jak to daný materiál dovoluje. Text na výstavním panelu informuje o historii každého polymeru, o jeho výhodách i slabinách. Lze zde najít kromě chemických názvů i obchodní značku, výrobce a dodavatele desky na českém trhu. Ke každému výstavnímu panelu je dle možností přiřazen trojrozměrný objekt, který ilustruje, jak daný polymer vypadá po zpracování.

Sochy – tentokrát vytvořené z plastů

Výstavu Happy Materials povyšují na umělecký zážitek sochy – tentokrát vytvořené z plastů. Výtvarníci většinou netrpí předsudky při volbě materiálu, z kterého tvoří. Plast použijí z mnoha různých důvodů, třeba proto, že se jim zrovna líbí, nebo si chtějí svůj záměr vyzkoušet a mít možnost ho modifikovat. Někdy je plast funkčně jedinou možnou alternativou, jindy je použit kvůli ceně a možnosti bezprostředně reagovat. Vystavené objekty – sochy Kurta Gebauera, Davida Černého, Kateřiny Vincourové, Lukáše Rittsteina a Jiřího Černického – jsou toho důkazem. Díky nim je výstava pěkné a zajímavé místo, kde se návštěvník při prohlídce nebude nudit, možná se pobaví, a třeba se i nad použitím plastů zamyslí.

O Happy Materials

Výstavu připravila firma Happy Materials, jejíž hlavní náplní je přivádět na český trh nové materiály, hledat pro ně uplatnění i distribuční síť a vybudovat databázi materiálů - to vše s důrazem na jejich použití v architektuře, designu a dalších výtvarných oborech. Mimo to firma HM informuje a seznamuje s materiály odbornou i laickou veřejnost prostřednictvím výstav, seminářů, periodik, zajímavých projektů.


Kurátor výstavy: PhDr. Dagmar Koudelková,
Design centrum České republiky, Radnická 2, 602 00 Brno
E-mail: koudelkova@designcentrum.cz
Tel.: 542 425 924, 602 571 886

Autor projektu: Mgr. Tomáš Hendrych

Odborní garanti: PhDr. Lenka Žižková, kurátorka a publicistka v oblasti designu, DC ČR
doc. ing. Antonín Kuta, CSc., Ústav polymerů, VŠCHT
ing. Aleš Hlavička, konzultant v oblasti zpracování plastů

Architekt výstavy: ing. arch. Mirek Cikán
Výtvarník výstavy : Mgr. A. Pavel Šťastný, Plechárna s. r. o.

Happy Materials, s.r.o. Říčanova 19, 169 00 Praha 6, Czech Republic
Tel:+420 602 33 93 23, Fax:+420 235 361 064, e-mail: info@happymaterials.com
www.happymaterials.com
0 komentářů
přidat komentář