Výstava Architektura: Portugalsko za hranicemi Portugalska

Zdroj
Galerie Jaroslava Fragnera
Vložil
Tisková zpráva
14.04.2009 00:15
Výstavy

Lapidárium Betlémské kaple
Betlémské nám. 5a, Praha 1

Trvání výstavy:
17. 4.–4. 6. 2009

Vernisáž:
ve čtvrtek 18. 3. 2009 v 18:00 hod. v Lapidáriu Betlémské kaple

Pořadatelé:
Galerie Jaroslava Fragnera
Fakulta architektury ČVUT
Ordem dos Arquitectos Portugueses

Nadace české architektury
Velvyslanectví Portugalské republiky
Institut Camões-Portugal

Architektura: Portugalsko za hranicemi Portugalska je převzatý projekt; výstavu v minulém měsíci zahájil v přední berlínské galerii Aedes sám portugalský prezident Prof. Dr. Anibal Cavaco Silva. Právě z jeho iniciativy se portugalská architektura po mnoha letech od své velké přehlídky v DAM – Deutsches Architekturmuseum (German Museum of Architecture) ve Frankfurtu roku 1997 opět vrátila do Německa.
Výstavu připravila Portugalská komora architektů, těžiště představují  projekty portugalských architektů v zahraničí. Kurátor, portugalský architekt Ricardo Carvalho, chtěl především zdůraznit silný dosah a vliv současné portugalské architektury v mezinárodním prostředí a vyzdvihnout její vitalitu a moderní formální výraz. 

Architekti zastoupení na výstavě:
Álvaro Siza, Eduardo Souto de Moura, Inês Lobo and Pedro Domingos, Atelier do Corvo, Gonçalo Byrne, Ricardo Bak Gordon, José Adrião, SAMI Arquitects, Aires Mateus, Carrilho da Graça, Promontório Arquitectos, João Mendes Ribeiro, ARX Portugal, RISCO, Graça Dias and Egas José Vieira, Pedro Reis, Flávio Barbini and Maria João Silva Barbini.

Výstava ukazuje na znaky portugalské architektury – jako výraz stavební kultury, kdy jsou architekti schopni kritiky a integrace se zvláštním citem pro regionální kontext stavebních projektů a jejich rozdílných požadavků. V průběhu ustanovení mezikulturního dialogu si úspěšně udržela svou individuální hodnotu a působivost.
Zahájení výstavy portugalským prezidentem navíc manifestuje důvěru ve stavební kulturu země a podtrhuje důležitou pozici architektury jako prostředku výrazu současného městského a kulturního života v sociokulturním kontextu.
To, že se z prezidentovy iniciativy vrací portugalská architektura do Německa, poukazuje na  dvě věci: na jedné straně rostoucí uznání architektury jako prostředku země k potvrzení sebe sama ve světě, hlavně s vědomím velké prestiže některých svých nejlepších architektů, například Alvara Sizy. Na straně druhé ilustruje místní architektonickou realitu, limitovanou svou periferní existencí, vlastní specifickou tradicí a nepřekonatelnou vzdáleností od hlavních center myšlení, produkce a šíření architektury.
Lokální portugalská realita, kdysi oslavována mezinárodními kritiky, rezignovala na sebe mlčením vyplývajícím ze svého modu operandi, neschopna konkurence z důvodu způsobu nazírání na současnou architekturu. Nicméně by se dalo říci, že tato neschopnost, místo toho, aby způsobila, že se portugalská architektura jednoduše zvolna vytratí nebo rozpustí v globálních trendech, dnes přitom posiluje přirozenou sílu svých vyšlapaných cest a aktivit – ani ne tak kvůli přijmutí sama sebe jako regionální,  vzdálené nebo vzdorující času, ale spíše proto, že dokáže přizpůsobit všem podmínkám a okolnostem a objevuje sama sebe pokaždé znovu a jinak.
To, co tyto vybrané projekty na  výstavě spojuje, je manifestace svébytného způsobu tvorby, manifestace schopnosti reagovat na všechny problémy, transformovat svědectví architektonických činností v každém koutě země.
Pro mnohé bude tato výstava znamenat jenom potvrzením této periferní kuriozity nebo vitality; pro jiné to bude inspirující otevření nových světů. Jinými slovy: příklad, jak může architektura adaptovat, prosazovat a legitimizovat sebe samu v globálním světě, vytvořeném z tolika četných a rozdílných světů.

www.gjf.cz
0 komentářů
přidat komentář