Vize pro Pečky - pozvánka na veřejnou diskuzi

Zdroj
Alžběta Brůhová / UMPRUM
Vložil
Tisková zpráva
18.09.2013 00:10
V neděli 15.9. proběhla v Kulturním středisku vernisáž výstavy Vize pro Pečky. Jedná se o počin studentů architektury z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, kteří představují své návrhy ideálního budoucího směřování města Pečky. Na výstavu naváže podrobnější prezentace jednotlivých projektů spojená s diskusí s občany a představiteli města, která se koná 22.9. ve 14 hodin tamtéž.

Výstava vznikla na základě iniciativy radnice a zájmu budoucích pečeckých architektů o naše město. Tématem se po celý semestr zabývala skupina studentů architektury z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.
Práce měla následující průběh: Započala obecnou analýzou, která upozornila na hlavní problémy města. Autoři dále navrhli sérii vizí pro Pečky, které na tyto problémy reagují. Zároveň se snaží posílit fenomény, které mohou určovat budoucí směřování města. Poslední část procesu patřila individuální práci na konkrétních úlohách, jejichž výběr byl determinován předchozími kroky – analýzou a vizemi. Tyto projekty jsou příkladem reálného naplnění vytyčené strategie.
Výběr jednotlivých témat poukazuje nejen na nedostatky, ale především na potenciály města. Úlohy jsou akademické a představují ideální řešení v horizontu mnoha let. Avšak všechny projekty jsou pevně spjaty s realitou a mohou posloužit jako podklad pro vypracování konkrétních studií podle požadavků města a jeho obyvatel.

Mezi témata projektů patří:

Konverze rafinerie & Bydlení u nádraží – využití brownfieldu nefunkční továrny
Propojovací park – propojení severní a jižní části pro obyvatele města
Dostavba centra – opětovné zahuštění městského jádra

Masarykovo náměstí – obnova hlavního náměstí a rekonstrukce centra
S
tezka podél náhonu – propojení Peček s regionální turistickou sítí

Bydlení u rybníka – nový způsob regulace obytné zástavby
P
ark setkávání, sportu a her – přeměna lesoparku na centrum outdoorových aktivit
Pečecký dům – dvougenerační rodinné bydlení

Autoři projektů: Alžběta Brůhová, Tomáš černý, Jan Drška, Katarina Rohdin
Grafický design: Jolana Sýkorová
I
lustrace: Michal Slyusar
S
polupráce: Michal Dioszegi, Tadeáš Klaban

Práce probíhala pod odborným vedením Ing. arch. Jakuba Fišera a MgA. Josefa Čančíka.
Projekty byly konzultovány též s dopravním specialistou Ing. Antonínem Žižkovským.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články