Ve Vídni vystavují umělecké fotografie středoevropských klášterů

Zdroj
Zdeněk Polák
Vložil
ČTK
21.10.2006 10:35
Rakousko

Vídeň

Vídeň - Výstava fotografií katolických klášterů z  českých zemí, Rakouska a dalších států střední Evropy od předního rakouského fotografa Gerharda Trumlera byla dnes otevřena ve Vídni. Expozice pod názvem Kulturní dědictví střední Evropy představuje ve vídeňském výstavním centru Ringturm více než stovky velkoformátových fotografií, z nichž desítky zachycují exteriéry i interiéry českých klášterů patřících řádům benediktýnů, cisterciáků a premonstrátů.

Trumler pro svůj "klášterní projekt" pořídil 2500 fotografií a najezdil 20.000 kilometrů po Rakousku, České republice, Polsku, Maďarsku, Slovinsku a Slovensku.
"Už má první kniha fotografií se týkala klášterů v Rakousku, Bavorsku a Švýcarsku. Měla velký úspěch a dočkala se šestnácti vydání. Tak jsem tři roky přemýšlel o nějakém pokračování," prozradil Trumler ČTK, jak se nápad počátkem 90. let rodil. Otevření hranic po pádu komunismu mu prý nabídlo možnost objevit nový "neznámý svět".
Podle Trumlera by "jeho kláštery" měly putovat na jaře také do Prahy, a poté do Bratislavy či Budapešti. Ve Vídni zůstanou do 12. ledna.
Mezi nejpoutavější snímky patří ty, jež zachycují knihovny Strahovského kláštera a kláštera ve Vyšším Brodě. "Na knihovně Strahovského kláštera jsem se nejvíc nadřel kvůli osvětlení," řekl fotograf, který v České republice často fotografuje i vystavuje.
Další barevné snímky odhalují nádheru benediktýnských klášterů v Kladrubech a na pražském Břevnově, široké zastoupení však mají i české premonstrátské kláštery: severočeské Doksany, západočeská Teplá, Svatý Kopeček u Olomouce, Louka u Znojma nebo Nová Říše nedaleko Telče.
Každou fotografii doprovází krátké historické a kunsthistorické pojednání. Současně s otevřením vídeňské výstavy byla vydána kniha obsahující stovky Trumlerových fotografií klášterů. Cena publikace činí 49,90 eura (zhruba 1400 korun).
Návštěvníci se rovněž mohou díky počítačovému terminálu vydat na virtuální toulky do světa klášterů prostřednictvím archivu Monasterium, který shromažďuje přes 30.000 pramenů o středoevropských katolických klášterech a jenž je přístupný i na internetové adrese www.monasterium.net.
Gerhard Trumler patří mezi přední rakouské fotografy. Kromě publikování ve významných středoevropských a světových denících i magazínech (mimo jiné Die Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung), vydal od roku 1978 na 150 vlastních knih.
K Trumlerovým nejznámějším publikacím se řadí pětisvazková antologie o  Rakousku s názvem Barevné kameny (1994-2004) s texty od fotografem obdivovaného básníka Adalberta Stiftera. K dalším známým dílům rakouského umělce patří Nejkrásnější zámky a sídla ve východní Evropě a kniha o řecké klášterní hoře Athosu z roku 1978, která byla vyhlášena nejkrásnější knihou o svaté hoře 20. století.
0 komentářů
přidat komentář