Takeshi Hosaka – Ku u so u – pozvánka na výstavu v DUČB

Zdroj
Michal Škoda, kurátor DUČB
Vložil
Tisková zpráva
05.04.2013 00:10
Výstavy

Takeshi Hosaka

T.Hosaka: Restaurace Houtou Fudou
Místo: Dům umění České Budějovice
Termín: 4.4. - 3.5.2013
Zahájení: ve středu 3.4.2013 od 18.00 hod.
Kurátor DU: Michal Škoda


V rámci architektonických výstav představuje českobudějovický Dům umění, jako letošní první projekt, autora z Japonska – Takeshi Hosaka.

Japonsko je zemí s velice bohatým kulturním dědictvím a historií, jež se také velice silně projevuje v architektuře. Nejedná se však pouze o architekturu z pohledu daleké historie, ať už v podobě obyčejných lidových domů, vyznačujících se především jednoduchostí, strohostí či dokonalým řemeslným zpracováním, ale rovněž se jedná o architekturu moderní, která vešla ve známost zvláště v šedesátých létech.

Japonsko se tehdy stalo centrem světové architektury. Začaly zde v této době vznikat realizace tzv. metabolistů, jejichž hlavními představiteli byli Kiyonori Kikutake a Kisho Kurokawa. Důležitou roli hráli však i autoři klasičtější, jako například Kenzo Tange.

Není snadné v pár větách představit třeba jen krátce vývoj moderní japonské architektury, není však také možné v této souvislosti nezmínit alespoň další nástupce zmiňovaných tvůrců. Od Fumihiko Maki, Arata Isozaki, Tadao Ando, Terunobu Fujimori, až po Toyo Ito, atelier SANAA, Kengo Kuma a nejrespektovanější mladé autory Sou Fujimoto, Junya Ishigami, Bow – Wow Atelier nebo právě Takeshi Hosaka.

Současná japonská architektura nenese pouze historické stopy, kdy z důvodů stálého sužování nebezpečím zemětřesení byly de facto vylučovány stavby z kamene a cihel, kdy stavitelství, snoubící se s vrozeným citem pro začlenění do přírody a používání přírodních netransformovaných materiálů, dává vyniknout unikátnímu stylu, spojujícím estetiku s pohodlím, tradici s moderností. Potkáváme se také s architekturou stojící na odvaze a používání nejnovějších technologií, tvarovém novátorství a neobvyklých konstrukčních řešení.

V tvorbě Takeshi Hosaka máme možnost vystopovat řadu rysů, které odhalí nejen respekt k tradici, kdy mezi exteriérem a interiérem je jen velmi volně definovaná hranice, rozmanitost pravoúhlých ploch je řazena harmonicky za sebou a kdy posuvné stěny otevírají pohled do zahrady. Setkáme se však rovněž s prvky typickými pro dnešní dobu, využívajících současných technologií s patrným citem k souhře přírodních forem s formami geometrickými. V neposlední řadě je nutné zmínit i další velice důležitý a frekventovaný fenomén, což je transparentnost a práce se světlem. Světlo je nejen symbol země vycházejícího slunce, ale také v souvislosti vztahu světla a stínu typický prvek tradičních i moderních staveb, což se v poměrně velké míře týká i práce Takeshi Hosaka.

Takeshi Hosaka / 1975 / absolvoval v roce 2001 studium architektury na Yokohama National University, kde od loňského roku také sám pedagogicky působí. Již v roce 1999 založil svoji první kancelář Speed Studio, v roce 2004 působil na Kokushikan Universty a v roce 2010 na Hosei University. Od roku 2004 vede vlastní kancelář Takeshi Hosaka Architects v Yokohama.

Na naše poměry je pozoruhodné, kolik realizací má Hosaka studio již za sebou a kolik významných mezinárodních ocenění za tyto stavby získalo.
Jedná se jak o soukromé domy, kancelářské budovy, tak třeba i školky, školy či restaurace. Do jisté míry se věnují také interiérovému designu, především návrhům stolů a židlí.

Z nejznámějších realizací Takeshi Hosaka lze připomenout například Chigasaki House, Acrylic House, Love House, Garden House, školy v Tokyama a v Hongodai, stejně jako nesmírně populární stavbu restaurace Hoto Fudo v Yamanashi,  Daylight House v Yokohama, ve kterém obyvatelé žijí v přirozeném osvětlení z nebe, neboť světlo přichází do domu „pouze“ 29 střešními světlíky nebo dům pro sluchově hendikepované osoby Room Room v Tokyu - dvoupodlažní stavba uprostřed chaotické obytné zástavby slouží neslyšícímu manželskému páru se dvěma malými chlapci, což je důležitý detail pro pochopení celého projektu. Rozmístění řady malých čtvercových oken (200x200mm) v různých výškách (i v podlahách a stropech) slouží k lepšímu dorozumívání mezi rodiči a dětmi, kteří mezi sebou komunikují prostřednictvím znakové řeči. Mohou tak spolu mluvit i přes zdi či stropy.

Českobudějovická výstava je první autorova evropská aktivita. Hosaka se zde představuje projektem, který nazval podle koncepce „Ku u so u“ / fantazie /.
Jedná se o specifickou instalaci, kterou lze vnímat jako krajinu uvnitř jeho mysli.
Divák má možnost se procházet mezi skicami přibližující autorovu představivost či se může posadit do jedné z jeho skládacích židlí a plně prožít svět fantazie „Ku u so u“.

Takeshi Hosaka k tomuto projektu dodává:
Když vytvářím architektonický návrh, vždy si dělám skici, ze kterých se ovšem 99 % nepovede. Ve zbývajícím 1 % však objevuji úžasné věci. 99 % mých „Ku u so u“ jsou mé nezdařené pokusy, ale i tak jsem se rozhodl, že tyto skici nechám volně se vznášet. Jedná se o jistý otevřený náhled do mé reality architekta. Architektura je skutečností, neměli bychom ji však nazývat jen skutečností, neboť vytváří i něco, co skutečnost přesahuje. Snaží se o něco, co vyvolává „ Ku u so u“ / fantazii /. Bere to, co se zrodilo do imaginárního světa a přemisťuje to do hmatatelného světa architektury. Rád bych, aby všichni zažili onen mini svět mezi skutečností a architektonickým návrhem – svět fantazie.“

V rámci výstavy proběhne ve dnech 7. – 10. 4. 2013 pod vedením Takeshi Hosaka workshop s vybranými studenty fakulty architektury v Liberci, jehož výsledkem by měla být stavba – objekt pro prostory hlavního budějovického náměstí.

Generálním partnerem celého projektu je společnost Sika Group.
0 komentářů
přidat komentář

Související články