Stanice Pardubice - instalace Richarda Loskota Čas je ve hvězdách

Zdroj
Šárka Zahálková / OFFCITY
Vložil
Tisková zpráva
18.06.2014 20:55
Pardubické vlakové nádraží, vyprojektované trojicí architektů: Karlem Řepou, Karlem Kalvodou a Josefem Dandou, je jednou z nejvýznamnějších staveb poválečné funkcionalistické architektury u nás. Dokončeno a veřejnosti zpřístupněno bylo v roce 1958, dnes je stavba památkově chráněná. Toto místo má pro mnoho místních i přespolních své neopakovatelné kouzlo. Velkoryse pojatá nádražní budova s prostornou halou, hotelem, bývalým kinosálem nebo dnes již veřejnosti taktéž uzavřeným nádražním bufetem a kasinem, každodenní pohyb cestujících, lomoz brzdících vlakových souprav, spěch, zvuky drážního hlášení, čekání a očekávání. To vše vytváří specifickou atmosféru tohoto místa, kterou se Offcity společně s Divadlem 29, multižánrovým centrem zaměřeným na prezentaci současného umění různých žánrů, rozhodli na několik červnových dní zachytit, zpracovat a pojmout.

RICHARD LOSKOT
ČAS JE VE HVĚZDÁCH

od 12. června 2014 v nádražní hale ČD v Pardubicích


Ke spolupráci na sérii uměleckých akcí a netradičních událostí nazvaných jak jinak než Stanice Pardubice (12., 13., 19. a 20. června 2014) jsme vyzvali také mladého současného umělce Richarda Loskota (nar. 1984), který je v letošním roce již podruhé nominovaný na prestižní Cenu Jindřicha Chalupeckého pro umělce do 35 let. Jeho práce je exkursem do světa neviditelného, fascinuje ho fyzika a vesmírné jevy, vytváří díla křehká, nehmatatelná, často těžko postřehnutelná, avšak hluboká a silná ve své výpovědi. Je mužem činu s pájkou v ruce a drátky po kapsách.

Na nabídku zapojit se do dění na pardubickém nádraží Richard reagoval rychle, spontánně a především pozitivně. Aniž bychom to předem tušili, Richardova rodina má v Pardubicích své kořeny, jeho dědeček se dokonce blízce znal s architektem Řepou, spoluautorem nádražní stavby. Krásná souhra okamžiků, myšlenek, vnuknutí, času a prostoru…

Ve své tvorbě měl Richard zcela volnou ruku, bylo na něm, jak téma pardubického nádraží zachytí, vstřebá a zpracuje, zda vytvoří dílo okamžiku pro okamžik či cosi trvalejšího. Richard se rozhodl pro trvalejší otisk, učarovala ho jedna ze dvou rozměrných mozaik, které zdobí stěny nádražní haly. Autorem té, kterou si Richard pro své dílo vybral a která zpodobňuje souhvězdí zvěrokruhu, je Jaroslav Moravec. Datována je do roku 1959 a jejímu středu vévodí velké ručičkové, na čas jdoucí hodiny. Souhvězdí nádražní mozaiky Richard doplnil nenápadnou světelnou instalací. Dvanáct souhvězdí, dvanáct zářivých, živoucích hvězd…

Jelikož jsou stavba i mozaika pod památkovou ochranou, čas před samotnou realizací protínala řada jednání s památkovým ústavem, majitelem stavby, jakož i dědicem autorských práv – architektem Miroslavem Řepou, synem Karla Řepy. V první fázi se nám podařilo vyjednat dočasné umístění Loskotova díla, nyní po úspěšné instalaci bychom rádi prosadili, aby Richardova práce mohla nádražní mozaiku doplňovat i nadále.

Vrstva času, paměť vesmíru, Moravec vs. Loskot, poblikávání hvězd mezi Rakem a Kozorohem.

Skvělé dílo pro skvělý prostor!

Dílo Richarda Loskota Čas je ve hvězdách vzniklo v rámci série událostí Stanice Pardubice (12., 13., 19. a 20. června 2014) ve spolupráci s o. s. Offcity a Divadlem 29 v rámci projektu OFFCITY 2014. Tento projekt je realizován za podpory Ministerstva kultury ČR, statutárního města Pardubice a Nadace české architektury.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články