Pozvánka na jednodenní výstavu OTTO EISLER - POOTEVŘENO

Zdroj
Galerie Eisler
Vložil
Tisková zpráva
10.09.2013 09:10
Přednášky

Otto Eisler

Galerie Eisler Vás zve na 1denní výstavu:
OTTO EISLER - POOTEVŘENO14. 9. 2013 / 10:00 - 17:00
Galerie Eisler (židovská škola)
Židovské nám. 212, Lomnice u Tišnova
www.eislergallery.cz

Otto Eisler stojí ve své tvorbě mezi "loosovským tradicionalismem a gropiovským modernismem". S Adolfem Loosem se však Otto Eisler i přátelil a u Waltera Gropia pracoval. Recepci díla Otto Eislera můžeme sledovat především v německy píšícím odborném tisku již za 1. republiky a po roce 1989 díky textům profesorů Šlapety, Kroupy a Pelčáka. Co však víme o jeho sběratelských a charitativních aktivitách nebo společenských a profesních kontaktech (J. Váchal, J. J. P. Oud, P. Behrens, P. Johnson, T. T. Heine …) a myšlenkovém světě? Výstava se pokouší přiblížit atmosféru a životní styl 1. republiky. Do bývalé barokní židovské školy, která patřila jeho bratrům, Otto Eisler často jezdil a v okolí maloval a fotografoval. Vystaveny budou mimo jiné originální dřevoryty Josefa Váchala, trubkový nábytek Jindřicha Halabaly, karetní stolek Marcela Breuera, křeslo Antonína Heythuma, lustr Adolfa Loose. Tvorba Otto Eislera bude přiblížena na výstavních panelech. Na výstavu navazují přednášky prof. Pelčáka a Mgr. Czajkowského v rámci Vzpomínkového večera na Ottu Eislera.Galerie Eisler Vás zve na:
VZPOMÍNKOVÝ VEČER NA OTTO EISLERA14. 9. 2013 / 17:00
synagoga Lomnice u Tišnova

Otto Eisler stojí ve své tvorbě mezi "loosovským tradicionalismem a groupiovským modernismem". Byl zastoupen dvěma stavbami v katalogu výstavy The International Style v New Yorku v roce 1932, nejvýznamnější přehlídce světové meziválečné architektury. Recepci díla Otto Eislera můžeme sledovat především v německy píšícím odborném tisku již za 1. republiky a po roce 1989 díky textům profesorů Šlapety, Kroupy a Pelčáka.
Architektonickou tvorbu Otto Eislera představí prof. Petr Pelčák Jako editor připravil v roce 1998 do tisku monografii Otto Eislera a uspořádal jeho jedinou porevoluční výstavu. Jeho dílem se dlouhodobě zabývá, naposledy v knize Brněnská architektura 1919-1939.
Mgr. Petr Czajkowski se dlouhodobě zabývá historií rodiny Stiassni, rodiny textilních průmyslníků a podnikatelské nobility 1. poloviny 20. století. Ve své přednášce přiblíží jejich vztahy s rodinou Eislerových, jejichž stavební firma pro ně postavily vily, nájemní domy a továrny, zčásti podle projektů Otto Eislera.
Ing. Jan Kříž představí některé poznatky o osudu bratrů Eislerových za 2. světové války a souvislosti norské emigrace Otto Eislera. Ty vyplynuly z přípravy výstavy Bratři Eislerové - nejistá doba 1921 - 1961, kterou zajišťoval jako kurátor.

Přednášky:
Prof. Ing. arch. Petr Pelčák: Architekt Otto Eisler (1893-1968)
Mgr. Petr Czajkowski: Eislerovi - Stiassny, stavitelé a investoři
Ing. Jan Kříž: Norská anabáze Otto Eislera
0 komentářů
přidat komentář