Poválečná 45-89 : Stavby, projekty, architekti

Zdroj
Klára Brůhová, Ústav teorie a dějin architektury FA ČVUT
Vložil
Tisková zpráva
11.09.2017 09:25
Ústav teorie a dějin architektury FA ČVUT představuje po roce od prvního uvedení výstavy POVÁLEČNÁ 45–89 její pokračování.

Mapování příběhů architektury 2. poloviny 20. století se i tentokrát spolu se svými pedagogy věnovali studenti semináře „Poválečná architektura“ FA ČVUT. Výsledky jejich výzkumného projektu z akademického roku 2016–2017 shrnuje výstava POVÁLEČNÁ 45–89: stavby, projekty, architekti, která bude k vidění v atriu FA ČVUT. Vernisáž se uskuteční 2. října 2017 od 14:00 hodin (jako součást slavnostního zahájení akademického roku na FA ČVUT) a výstava potrvá do 30. října 2017.

Poválečné období tvoří specifickou kapitolu v dějinách české architektury. Stavbám z politicky ožehavé éry se dlouhou dobu vyhýbali nejen odborníci, ale jako produkt minulého režimu je přehlížela i široká veřejnost. Ve společnosti začalo téma poválečné architektury rezonovat až v posledních letech, zejména v souvislosti s množícími se kauzami svědčícími o nejednoznačném postoji k jejímu hodnocení. Spory živí odborné i veřejné debaty a stavby na pozadí tohoto vypjatého diskursu nadále trpí předpojatou interpretací, podléhají fyzickému chátrání, devastujícím přestavbám a nezřídka i demolici. Výstavou, kterou nyní představujeme, bychom proto chtěli prohloubit aktuální celospolečenské diskuse a především upozornit na jedinečnost a kultivovanost této často nedoceněné architektury.
Výzkum proto mapuje široké spektrum projektů z Prahy i z regionů, ikonické i méně známé stavby, uskutečněné i nerealizované, památkově chráněné i momentálně ohrožené. Klíčovým podkladem pro bádání byly také rozhovory, které studenti vedli přímo s autory staveb. I ty jsou do výstavy zahrnuty.
Výstava vznikla jako výstup semináře „Poválečná architektura“, který probíhá od roku 2015 na Ústavu teorie a dějin architektury FA ČVUT pod vedením Kláry Brůhové, Petra Vorlíka, Veroniky Vicherkové a Kláry Mergerové. Mapování české poválečné architektury je prováděno v souladu s principy mezinárodního hnutí na ochranu
a dokumentaci moderní architektury Docomomo, do jehož české buňky se Ústav teorie a dějin architektury v roce 2015 zapojil a jehož sídlo bylo v lednu 2016 přesunuto na Fakultu architektury ČVUT. Projekt je rovněž součástí aktivit Pracovní skupiny pro architekturu druhé poloviny 20. století při českém národním komitétu ICOMOS.
Výstava byla podpořena grantem v rámci Institucionálního plánu ČVUT pro rok 2017.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články