Post-Oil City / Historie budoucnosti města

1. 6. – 29. 7. 2012 | Kabinet architektury / Dům umění | vernisáž 31. 5. 2012 v 17 hodin

Vložil
Tisková zpráva
30.05.2012 18:55
Výstavy

Výstavu zahájí: Ernst Gruber / ARCH+
Vernisáže se účastní: Angelika Eder (ředitelka kulturního programu) / Goethe-Institut, Thilo Fuchs (návrh a provedení výstavy), Simona Kopřivová / Goethe-InstitutV době, kdy více než polovina světového obyvatelstva žije ve městech, musí návrhy řešení, jak se vypořádat s následky změny klimatu a předvídatelným koncem fosilních paliv, začít právě u městských problémů. Výstava "Post-Oil City - Historie budoucnosti města" představuje spolu s doprovodným katalogem inovativní projekty v Asii, Africe a Americe, které se věnují aktuálním otázkám: jak se změní město po přechodu z fosilních paliv na obnovitelné energie? Jaké účinky mají obnovitelné energie na městský systém, na politiku udržitelnosti a mobility?
"Post-Oil City"přitom pojednává o budoucnosti i minulosti. Podtitulek výstavy "Historie budoucnosti města" toto spojení naznačuje: každé plánování do budoucna navazuje na minulé vize. Abychom to osvětlili, postavili jsme proti sobě 11 aktuálních a 9 referenčních projektů, které představují současné a minulé plánování v oblasti udržitelnosti, městského provozu a městských systémů. Je zřejmé, že dnešní vize a vývojové studie stavějí na městských utopiích moderny. Mnohé z návrhů řešení městských problémů v oblasti dopravy nebo odpadu z poloviny 20. století jsou dnes opět zvažovány, dál promýšleny a převáděny do praxe. Změna klimatu, konečnost zdrojů fosilních energií a finanční a systémová krize mění nové městské plánování v pokusné laboratoře, v nichž se odrážejí nejen ekologické, ale i společenské změny. Vedle rozsáhlých stavebních plánů jako Masdar (Abú Dhabí), Xeritown (Dubaj) nebo projekt NEST v Etiopii jsou představovány i plány měnící stávající struktury, např. veřejná koncepce místní dopravy v centru Curitibasu, renaturalizace newyorské High Line nebo síťový projekt pro elektroauta s výměnnými bateriemi "Better Place", který se v současné době zavádí v Izraeli. Přední kancelář v oblasti výzkumu urbanistiky Raoul Bunschoten a CHORA vyvíjí pro čínská a tajwanská města v Tajwanské úžině projekt přesahující hranice, který se zaměřuje na oblast výstavby města a zásobování energií. A v neposlední řadě vidíme, jak lze v Indii převádět ústně předávané tradiční řemeslné know-how do současného, regionálně zakořeněného architektonického jazyka a tak zajistit budoucí plánování přinášející užitek.
Projekty provází řada animací a filmů, jež vyzdvihují některé aspekty plánování a vysvětlují je do hloubky.
Přestože se projekty představované na výstavě co do metod a dosahu liší, mají něco důležitého společné: znázorňují příkladné propojení fikcí, inovací a flexibility myšlení, které nezbytně potřebujeme, abychom mohli svá města a planetu utvářet pro udržitelnou budoucnost.
Výstava Post-Oil City / Historie budoucnosti města, kterou připravil Institut pro zahraniční vztahy (ifa) ve spolupráci s časopisem pro architekturu a městskou výstavbu ARCH+, je v Ostravě prezentovaná Galerii výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace moravskoslezského kraje spolu se SPOK - Spolkem pro ostravskou kulturu, za podpory Goethe-Institutu.Kurátoři: Nikolaus Kuhnert a Anh-Linh Ngo / ARCH+
Kurátoři v Ostravě: Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec / SPOK
Odpovědná za projekt: Elke aus dem Moore / ifa
Redakční a kurátorský tým ARCH+: Christian Berkes, Anna Birkefeld, Steve Danesch, Cornelia Escher, Polina Goldberg, Ernst Gruber, Christina Lenart, Elizaveta Mosina, Nicole Opel und Dorit Schneider
Výstavní tým Galerie ifa, Stuttgart: Iris Lenz, Stefanie Alber, Valérie Hammerbacher
Plánování a organizace: Carola Bodenmüller / ifa; Anh-Linh Ngo, Nicole Opel / ARCH+
Návrh a provedení výstavy: Thilo Fuchs - TATIN Scoping Complexity
Koncepce anglického katalogu: Mike Meiré (Art Director), Tim Giesen a Tobias Tschense (design)
Koncepce českého katalogu: Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec / SPOK
Překlad z němčiny: Radovan Charvát


Medailonky autorů:

Ernst Gruber studoval architekturu v Canterbury, Výmaru a Vídni. V letech 2008 až 2010 byl redaktorem časopisu o architektuře a městské výstavbě ARCH+ (Urban Age Sao Paulo, IBA Hamburg, Post-Oil City). Společně s architekty Christinou Lenart a Michaelem Kleinem je nositelem maďarské ceny Europan 10. Od roku 2010 je aktivním členem představenstva Iniciativy pro kolektivní výstavbu a bydlení ve Vídni, na toto téma také publikuje. Žije a pracuje ve Vídni.

Nikolaus Kuhnert (*1939) je architekt a vydavatel a vedoucí redaktor časopisu ARCH+. Studoval architekturu a malířství v Berlíně a pracoval mimo jiné u Hanse Scharouna. V roce 1978 promoval na téma "Sociální prvky architektury: typ a pojem typu v kontextu racionální architektury". V letech 1972-1983 byl asistentem na katedře teorie plánování na Porýnsko-westfálské technické vysoké škole RWTH v Cáchách. Od roku 1975 je redaktorem a od roku 1983 (spolu se Sabinou Kraftovou a Günther Uhligem) vydavatelem časopisu ARCH+. Od roku 1989 vede redakční skupinu ARCH+ v Berlíně. Vedle redakční činnosti připravoval koncepci a organizoval různá sympozia, m.j. s Otlem Eicherem sympozium Berlinmodell Industriekultur (Berlínský model průmyslové kultury, 1988). Byl členem kuratoria iniciativního projektu Shrinking Cities (2002-2006) Kulturní spolkové nadace k prozkoumání fenoménu změnšujících se měst, a až do roku 2010 v poradním sboru Goethe-Institutu. Roku 2010 byl spolu s Anh-Linh Ngo kurátorem výstavy Post-Oil City (galerie ifa ve Stuttgartu a Berlíně), kterou po úspěšných zastávkách ve Stuttgartu, Berlíně, Vídni, Alsdorfu a Curychu převzal do svého mezinárodního výstavního programu Ústav pro mezinárodní vztahy a od podzimu 2011 ji zatím v průběhu dalších pěti let představí po celém světě. Za svou činnost vydavatele a šéfredaktora časopisu ARCH+ byl Nikolaus Kuhnert vyznamenán roku 1996 architektonickou cenou Ericha Schellinga pro oblast teorie architektury.

Anh-Linh Ngo (*1974) studoval architekturu na Porýnsko-westfálské technické vysoké škole RWTH v Cáchách a jako stipendista DAAD na univerzitě v anglickém Newcastle. Do roku 2003 byl na RWTH v Cáchách činný jako vědecký asistent pro oblast výuky a výzkumu architektonických teorií. Od roku 2001 je redaktorem časopisu ARCH+ a od roku 2003 vede spolu s Nikolausem Kuhnertem berlínskou redakci. V letech 2003-2005 se v rámci projektu Shrinking Cities staral o realizaci a publikaci mezinárodní soutěže Shrinking Cities - Re-inventing Urbanism. V letech 2004/5 se zúčastnil jako kritik panevropské architektonické výstavy Wonderland (Země divů). V letech 2006-2007 byl jedním s kurátorů projektu výstavy a doprovodných akcí s názvem The Making of Your Magazines, jehož se ARCH+ zúčastnil v rámci časopiseckého projektu Documenta 12. Od roku 2009 se Anh-Linh Ngo účastní řady přednášek a seminářů Raumproduktion der Berliner Republik (Prostorová produkce v Berlíně, pořádaných Akademií c/o. V letech 2009-2010 byl jedním z kurátorů výstavy Post-Oil City ve spolupráci s Ústavem zahraničních vztahů (ifa). V roce 2010 inicioval řadu akcí a publikací ARCH+ features k podpoře mladých architektů a teoretiků. Od roku 2010 je členem poradního sboru Ústavu pro zahraniční vztahy.
0 komentářů
přidat komentář

Související články