Odpojeno. Spojeno! 2007

Architektura a komiks

Zdroj
Centre for Central European Architecture
Vložil
Tisková zpráva
19.03.2007 08:30
Výstavy

22. 3.-13. 4. 2007
21. 3. 2007 tisková konference od 10.30 hodin
21. 3. 2007 vernisáž od 19.00 hodin
místo konání výstavy: České centrum Praha, Rytířská 31, Praha 1

projekt organizuje: Centre for Central European Architecture (www.ccea-info.org)
kurátoři: Jana Kostelecká, Yvette Vašourková, Igor Kovačević
kurátoři komiksové části: Tomáš Prokůpek, Tomáš Hibi Matějíček
produkce projektu: Jana Kostelecká, Zuzana Bodnárová
grafika: Petr Štepán
architektura výstavy: Zarchitects

partner projektu: České centrum Praha
projekt podpořili: hlavní město Praha, Ministerstvo kultury České republiky
mediální partneři: Era21, archiweb.cz, Radio1Cyklus Odpojeno. Spojeno! je jedním z kurátorských projektů CCEA a sleduje jeho snahu o propagaci mladé architektonické generace, propojování architektury s jinými uměleckými obory, prosazování atraktivní a srozumitelné formy prezentace architektury a nalézání způsobů, jak architekturu popularizovat i skrze jiné umělecké obory a jejich specifické možnosti. Kurátoři z CCEA vybírají vždy z nejaktuálnějších architektonických diplomových prací, které byly obhájeny na všech českých vysokých školách architektonického zaměření (FA ČVUT Praha, FA VUT Brno, FA Technické univerzity v Liberci, AVU v Praze a VŠUP v Praze). Na jednom místě se tedy konfrontují nejlepší diplomové práce, které jsou výsledkem působení různých architektonických škol. Nabízí se tak jedinečná možnost srovnání, zda existuje transparentní rozdíl mezi například absolventem techniky a umělecké školy, či nikoliv?

Již čtvrtý ročník cyklu (letos s podtitulem Architektura a komiks) navazuje na pestrou minulost: Architektura a animace (2004), Architektura a reklamní fotografie (2005), Architektura a Dj-ing (2006).

Ke spolupráci na výběru a oslovení tvůrců komiksů jsme přizvali kurátory Tomáše Prokůpka a Tomáše Hibiho Matějíčka.Odpojeno. Spojeno! 2007
Architektura a komiks

..."Architektura vstupuje do světa komiksu bezpochyby výrazněji, ať už přímo, nebo nepřímo. Je hodně zajímavé, kolik významných komiksových tvůrců absolvovalo studia architektury - za zmínku stojí například Ital Milo Manara, Francouz Jacques de Loustal, Španěl Miguelanxo Prado, Belgičan Stijn Gisquiere, polský krajánek Zbygniew Kasprzak, chorvatský klasik Žarko Beker anebo nejúspěšnější současný rumunský kreslíř Sandu Florea. A spíše pro zajímavost připomenu, že Lucie Lomová, první Češka, jíž se podařilo vydat autorské komiksové album ve Francii, je pravnučkou Jana Kotěry, přičemž architekturu vystudovala i její matka a sestra.
V samotných komiksech se architektura samozřejmě vyskytuje na každém kroku, ať už jde o monstrózní neogotické mrakodrapy z Batmanova Gothamu, gaudíovsko-freudovské kreace Saudkových velkoměst budoucnosti anebo realisticky zachycené běžné stavby v civilních příbězích. Existují však i cykly a alba, v nichž architektura hraje opravdu zásadní, případně zcela hlavní roli. Nejvýznamnější sérií tohoto typu jsou Les Cités Obscures (Podivná města). Za jejím vznikem stojí dva Belgičané, scénárista Benoît Peeters a kreslíř Francois Schuiten, kteří čtenářům postupně představují jednotlivé metropole svého imaginárního světa, kde verneovské art deco drží krok s hypertrofovaným funkcionalismem. Důležitý příklad pak představuje také album Le Triangle Rouge (Červený trojúhelník), jež jako poctu invenci Franka Lloyda Wrighta vytvořil německý tvůrce Andreas."
Citováno z úvodu katalogu k výstavě z pera Tomáše Prokůpka.

Kritériem výběru vždy přibližně z jedné stovky prací je myšlenkový koncept, kvalita zpracování a v neposlední řadě téma diplomové práce. V každém roce se kurátoři snaží vybrat reprezentativní vzorek, který postihne nejen individualitu autora, ale i celkovou atmosféru školy.

Při koncepci výstavy je vždy velký důraz kladen na prezentaci modelů (ať již fyzických, nebo animovaných); k nahlédnutí je k dispozici vždy i portfolio diplomové práce tak, jak byla předložena při obhajobě (s technickou zprávou, výkresy a vizualizacemi).

Úkolem autorů komiksů je reagovat svým médiem na zvolený architektonický projekt a vytvoření samostatně fungujícího díla, které bude součástí výstavy a tak i diskursu o nejmladší architektonické scéně a současné aktuální komiksové scéně.
Od projektu si opět slibujeme jednak tvůrčí komunikační propojení absolventů archi- tektonických škol a autorů komiksů, jednak zvýšenou možnost popularizace oboru architektury u širší veřejnosti pomocí jiného uměleckého oboru.

Kurátoři projektu
Jana Kostelecká (*1975)
Absolventka FF MU v Brně, obor dějiny umění - čeština. V minulosti působila v redakci časopisu Neon a v redakci nakladatelství Petrov. Je redaktorkou knižní verze televizního cyklu Šumná města; jako editorka tiskovin pracovala pro Dny designu v Praze Designblok a festival současných vizuálních stylů Datatransfer, spolupracuje s CCEA coby kurátorka a produkční cyklu Odpojeno. Spojeno!, je producentkou projektu Pecha Kucha Night Prague.

Igor Kovačević (*1973)
Absolvoval studium architektury a urbanismu na Fakultě architektury ČVUT (2000), v roce 2004 absolvoval stipendijní pobyt na Masterclass Steel v Rotterdamu. V současnosti pracuje na PhD. práci na téma "Jugoslávští architekti školení v Čechách". Při architektonické praxi ve vlastním studiu se věnuje kurátorské a publikační činnosti.

Yvette Vašourková (*1976)
Absolvovala studium architektury a urbanizmu na Fakultě architektury ČVUT (2001), v roce 2004 stipendijní pobyt na Masterclass Steel v Rotterdamu. V současnosti studuje postgraduální program na Berlage Institut v Rotterdamu a pracuje na PhD. práci "Start Architecture" zaměřeného na alternativní přístupy k ateliérové výuce na školách architektury. Při architektonické praxi ve vlastním studiu se věnuje kurátorské a publikační činnosti.

Kurátoři komiksové části:
Tomáš Prokůpek (*1975)
Absolvoval studium architektury na brněnské FA VUT. Působí jako interní redaktor architektonického časopisu Era 21. Věnuje se komiksové publicistice a psaní scénářů, příležitostně kreslí krátké komiksy. Od roku 2000 spolu s Tomášem Kučerovským rediguje komiksový magazín AARGH! (www.analphabetbooks.com). Komiksy publikoval nejen v českých časopisech (AARGH!, Sorrel, Zkrat, Reflex, Skaut-Junák, Labyrint a Rozrazil...) ale i zahraničných magazínech. Získal cenu pro nejlepšího českého scénáristu za rok 2002 a cenu za nejlepší alternativní komiks (spolu s Tomášem Kučerovským) na Mezinárodním salonu mladého komiksu v Bělehradě (2003). Zúčastňuje se řady domácích i zahraničních výstav.

Tomáš Hibi Matějíček (*1978)
Absolvoval VOŠ publicistiky, působí jako editor serveru Komiks.cz a externí komiksový přispěvatel MF Dnes, Nového prostoru, revue Souvislosti a AARGH! a týdeníku A2, grafik, webdesigner a komiksový kurátor a produkční na volné noze, člen agentury StinkerooDOG.
V roce 2006 založil společně s teoretikem Martinem Foretem a kreslířem/malířem Karlem Jeriem neziskovou organizaci SEQENCE o.s. na podporu komiksu. Ve spolupráci s nakladatelstvím Labyrint spoluorganizuje extensivní podzimní festival KomiksFEST!, který se uskuteční v říjnu 2007 po sálech v celém centru Prahy (projekce, výstavy, koncerty atd.).

Vybraní autoři architektonických diplomních projektů:
Adam Gebrian (*1979)
(Náměstí Míru ve Zlíně, FA TU v Liberci)
Absolvent FA TU v Liberci (2006), kde během studia působil i jako asistent. Pracoval v Rotterdamu (Maxwan), Paříži (Perrault) a Praze (A69), momentálně v Londýně. Roku 2005 sepsal a vydal sborník přednášek o architektuře (29+3). Od roku 2001 se podílí na projektu internetového magazínu www.archit.cz, Je držitelem Fulbrightova stipendia pro školní rok 2007/08 a členem redakční rady časopisu Era 21.

Petr Horák (*1977)
(Institut Ladislava Klímy v proluce Na Perštýně, AVU v Praze)
Po studiu na SPŠ stavební v Náchodě byl přijat na FA ČVUT v Praze, ze které přestoupil na AVU do Školy architektury prof. Emila Přikryla. Po absolutoriu založil spolu se spolužákem z ČVUT architektonickou kancelář Habr Horák architekti se sídlem v Praze. www.habrhorak.com

Petra Oplatková (*1979)
(Projekt Terrain vague, VŠUP v Praze)
Studovala FA TU v Liberci (FA TUL 98-99), VŠUP v Praze (atelier prof. Jiřího Pelcla, atelier prof. Evy Jiřičné a doc. Radka Kolaříka, ve kterém absolvovala) a Amsterodamu (Gerrit Rietveld Academie). Za svou diplomní projekt získala Cenu katedry architektury za nejlepší diplomní projekt. Je držitelkou několika ocenění v českých i mezinárodních architektonických a designerských soutěžích (1. cena JA / Central Glass International Architectural Design Competition 2005 - Town Landmark). V současné době působí jako samostatná architekta.

Jan Skoupý (*1979)
(Úprava Holešovic, FA ČVUT v Praze)
V roce 2006 absolvoval FA ČVUT Praha v ateliéru doc. Romana Kouckého. Od roku 2003 působí jako freelancer v grafickém designu. V roce absolutoria začal pracovat v ateliéru Roman Koucký architektonická kancelář s.r.o.
www.skoupy.net

Pavel Táborský (*1980)
(Zastávka Karlín, FA ČVTU v Praze)
Vysokoškolská studia zahájil na Fakultě Stavební ČVUT, ze které přešel na FA ČVUT (ateliery prof. Jana Bočana a Ivana Kroupy). Diplomoval pod vedením prof. Jana Bočana. Již během studia pracoval v několika ateliérech či projekčních firmách (nejdéle v atelieru Bočan&Partners). V roce 2006 spolu s kolegou Ondřejem Hilským založili samostatný ateliér PO.

Jiří Vokřál (*1981)
(Galerie moderního umění v Lausanne)
Absolvent FA VUT v Brně, ateliéru doc. Milana Stehlíka. Během studia prošel roční praxí v náchodsko-brněnském ateliéru Archteam. V roce 2006 nastoupil coby architekt do ateliéru Architekti Hrůša & Pelčák, Ateliér Brno, s.r.o. Zároveň pokračuje v doktorském studiu na své mateřské fakultě.

Vybraní komiksoví autoři:
Lela Geislerová (*1975)
(reakce na projekt Pavla Táborského)
Absolvovala Výtvarnou školu Václava Hollara a dva roky na UMPRUM. Patří k průkopnické generaci českého graffiti. Zpívala v hip-hopových kapelách Coltcha a WWW, jako zpěvačka hostovala v projektech Penerů strýčka Homeboye nebo Jana Buriana. Komiksově debutovala v roce 1999 v bookletu alba Mein Kampfunk skupiny J.A.R., několik dalších příběhů otiskla v časopisech AARGH! a Přítomnost. Vedle toho ilustruje knihy a časopisy, navrhuje obaly hudebních nosičů, pro klub Wakata řadu let kreslila plakáty, spolupracuje s filmem a je hlavní výtvarnicí a grafičkou projektu RUBmovie. Má dvě děti, Ference a Máriu.

Jiří Grus (*1978)
(reakce na projekt Adama Gebriana)
Absolvoval Výtvarnou školu Václava Hollara a Akademii výtvarných umění v Praze (ateliér klasických malířských technik). V současné době působí jako malíř a ilustrátor na volné noze. Komiksově debutoval už v roce 1991 v časopise Bublinky, od roku 1999 se jeho komiksy pravidelně objevují v řadě domácích i zahraničních titulů - v magazínech AARGH!, Crew, Pot, Zkrat a Živel, antologii Inseminátor, polském katalogu Komiks, portugalském časopise Comix, řeckém týdeníku 9 a americkém magazínu Heavy Metal. V letech 2001 a 2002 obdržel českou cenu pro nejlepšího komiksového kreslíře a ve stejné době získal i tři ocenění na Mezinárodním festivalu komiksu v polské Lodži. V loňském roce vydal ve spolupráci se scénáristou Štěpánem Kopřivou první samostatné album nazvané Nitro těžkne glycerinem. V současné době intenzivně pracuje na vlastní autorské sérii Voleman.
www.koreastudio.cz

Jiří Zimčík (*1976)
(reakce na projekt Petry Oplatkové)
Je vyučený truhlář, během svého pestrého života vystřídal řadu povolání, z nichž se většina točila kolem knih. Komiksově debutoval v časopise Pot v roce 2001, jeho práce se dále objevily v magazínu AARGH!, revue Labyrint, antologiích Inseminátor a Kontraband, ukrajinském měsíčníku K9, rumunské publikaci Anthology nebo italském sborníku No Words. Zúčastnil se kolektivních komiksových výstav v Moskvě a Bukurešti. Věnuje se rovněž ilustraci (ve Francii vyšla kniha Pavla Vilikovského s jeho obálkou) a spolupráci s filmem. www.volny.cz/sektor_yx-c/

Karel Jerie (*1977)
(reakce na projekt Petra Horáka)
Absolvoval pražskou Výtvarnou školu Václava Hollara a v letech 1999-2005 studoval na AVU v Praze obor malba (v atelierech Antonína Střížka a Michaela Rittsteina). Vedle malby se zabývá tvorbou komiksů a ilustrací (komiksové sborníky Inseminátor a O (ne)mrtvých jen dobré, časopisy AARGH!, Crew, Pot, Zkrat, Bedeman, Reflex, A2, Ikarie, Nový Prostor). Účastnil se desítek výtvarných i komiksových výstav, byl publikován v Polsku a na Ukrajině.

Honza Bažant (*1979)
(reakce na projekt Jana Skoupého)
Vystudoval scénickou techniku na střední uměleckoprůmyslové škole a scénografii alternativního a loutkového divadla na DAMU v Praze. Komiksem a jeho formami se zabývá zhruba 10 let. Silně je jím ovlivněná i jeho další práce - jako např. práce v divadle, kde se tvrdošíjně snaží dvojrozměrný komiks převést do prostoru. V současnosti se živí scénografií a jí podobnými pracemi, protože komiks jako takový v ČR k uživení není a to čistě kvůli našemu malému trhu. Snaží se proto prosadit i v rámci evropské nezávislé scény, která naštěstí celkem prosperuje. Na komiksu jej fascinuje obrovská tvůrčí svoboda, která plyne z relativně nízkých výrobních nákladů, a tím odpoutává netušené superschopnosti autorovy zmutované imaginace.

Petr Včelka (*1983)
(reakce na projekt Jiřího Vokřála)
Student čtvrtého ročníku Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě, kde se třetím rokem snaží na Oddělení volné grafiky a ilustrace u Prof. Kállaye najít uzel mezi volnou grafikou, malbou, grafickým designem a komiksem. Žije z peněz rodičů, ale všemi možnými způsoby si také vypomáhá v živobytí svými schopnostmi. Komiks je pro něj přirozeným prostředím, kde může uplatnit a zpětně reflektovat duševní a technický potenciál. Ve svém tvůrčím přístupu je věčným začátečníkem.
0 komentářů
přidat komentář