NG pořádá mezinárodní přehlídku současného umění

Vložil
ČTK
03.06.2008 00:10
Praha

Praha - Národní galerie v Praze (NG) dnes zahajuje Mezinárodní trienále současného umění. Přehlídka se uskuteční ve Veletržním paláci, kde si budou moci návštěvníci prohlížet 18 kurátorských projektů od úterý až do 14. září. Téma trienále zní Re-reading the Future (Nové čtení budoucnosti) a podle hlavního kurátora přehlídky Tomáše Vlčka je jejím cílem potřeba nalézt nové čtení toho, co je současné umění a současná kultura.
    Trienále navazuje na dvě předchozí přehlídky, které se konaly v letech 2003 a 2005 a vzhledem k  plánované dvouleté periodě se jmenovaly bienále. Poté se NG rozhodla pro tříletý odstup a počínaje letošní přehlídkou má trienále. To letošní bude mít podle pořadatelů méně kurátorských sekcí, ale výstava by měla prý dát větší prostor jednotlivým umělcům.
    Trienále chce také podle pořadatelů ukázat umělecké tendence, které zůstávají stranou hlavního proudu současného výtvarného umění. Z  18 sekcí připravili tři čeští autoři - kromě hlavního kurátora celé přehlídky a ředitele Sbírky moderního a současného umění Tomáše Vlčka připravil jednu sekci i ředitel NG Milan Knížák. Třetí tuzemskou kurátorkou je Lenka Sedláčková.
    O tom, že díla, která se přehlídky účastní, mají různý charakter, svědčí třeba práce Jespera Alvaera a Isabely Grosseové z Vlčkovy sekce. Jejich projekt Reprezentace národa je založen na výzkumu stavu, ve kterém se nachází síť galerií sdružená pod Radu galerií ČR. Sestavili sborník, který obsahuje rozhovory a výpovědi ředitelů a kurátorů galerií a porovnává stav institucionálních galerijních aktivit v ČR a v Evropě.
    Součástí trienále bude i projekt Mobility (Pohyblivost). Jeho cílem je podle pořadatelů spojit mladé umělce z Česka, Finska, Portugalska, Polska a Bulharska, kteří by samostatně i ve společném workshopu vytvořili umělecká díla na zadaná témata. Hlavním kurátorem za českou stranu je opět Vlček, jeho část má název Téma mobility v díle čtyř českých výtvarníků.
    NG na pořádání trienále žádala také peníze od Evropské unie a získala je prostřednictvím programu Culture 2007. Ten je novým programem kulturní spolupráce v EU pro období 2007 až 2013 a "podpora mezinárodní mobility osob pracujících v kulturní oblasti" je jedním z  jeho cílů.
0 komentářů
přidat komentář