Mnichov hostí výstavu „Zlín - vzorové město moderny“

Zdroj
ZIPP
Vložil
Tisková zpráva
24.11.2009 10:15
Dne 19. listopadu byla v Muzeu architektury Technické univerzity v Mnichově v Pinakotéce moderního umění otevřena výstava „Zlín – vzorové město moderny“, která je adaptací výstavy „Fenomén Baťa – zlínská architektura 1910-1960“, jež Národní galerie v Praze a Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně pořádaly v pražském Veletržním paláci na jaře tohoto roku. Výstava představuje německému publiku architektonický vývoj a sociálně-historické pozadí Zlína na základě modelů, plánů, fotografií a filmů. Prezentovány jsou také originální výkresy a model, týkající se i v odborných kruzích málo známých Le Corbusierových projektů pro Baťu – návrh regulace Velkého Zlína, baťovských prodejen ve Francii, baťovského satelitu ve francouzském Hellocourtu a pavilonu firmy Baťa pro Světovou výstavu v Paříži 1937. Zároveň vychází také dvě publikace: katalog této výstavy a vedle toho sborník, čerpající z témat a závěrů mezinárodního sympózia „Utopie moderny : Zlín“, které proběhlo v květnu tohoto roku v Praze a ve Zlíně. Výstava i publikace vznikly v rámci projektu „Zipp – česko-německé kulturní projekty“, iniciativy Spolkové kulturní nadace. Více informací na www.projekt-zipp.de/cz.


V obsáhlém anglickojazyčném sborníku „A Utopia of Modernity: Zlín“ spojili zahraniční i čeští historici architektury, architekti, sociologové a urbanisté historické analýzy s pohledem na současnou zlínskou realitu a prognózy budoucnosti tohoto města. Zabývají se především otázkou, jak dalece může být Zlín učebním vzorem pro budoucnost městského plánování a architektury. Výraznou estetiku tohoto města dokládají barevné i červnobílé fotografie, plány a záběry z filmů a vybízejí ke kritické konfrontaci s „fenoménem Zlín“ - s problematickým kontextem příslibu hospodářského a sociálního blaha na straně jedné a se zcela reglementovanou kontrolní architekturou na straně druhé. Sborník budou v České republice distribuovat Slovart a Kosmas (ISBN 978-3-86859-034-0).

Autory příspěvků jsou mj. Daniel M. Abramson, Ivan Bergmann, Regina Bittner, Zdeněk Chládek, Lucie Galčanová, Adam Gebrian, Petr Hlaváček, Ladislava Horňáková, Svatopluk Jabůrek, Joan James, Igor Kovačevič, Rostislav Koryčánek, Dagmar Nová, Jiří Novotný, Ladislav Pastrnek, Zdeněk Pokluda, Nina Pope, Jitka Ressová, Jaroslav Rudiš, Andrea Scholtz, Vladimír Šlapeta, Annett Steinführer, Miroslava Štýbrová, Rostislav Švácha, Petr Szczepanik, Mariusz Szczygiel, Barbora Vacková, Petr Všetečka a Karin Wilhelm.

Druhá publikace, jež v této souvislosti vychází, je německojazyčný katalog k mnichovské výstavě „Zlín – vzorové město moderny“ (Zlín – Modellstadt der Moderne), vydaný Winfriedem Nerdingerem ve spolupráci s Ladislavou Horňákovou a Radomírou Sedlákovou rovněž v nakladatelství JOVIS. Naleznete v něm eseje renomovaných historiků architektury, osvětlující mnohovrstevný vývoj Zlína a Baťova koncernu z urbanistické, architektonické a sociálně-historické perspektivy. Obraz města, jež Le Corbusier nazval „zářným fenoménem“, ucelují plány, fotografie a historické dokumenty.

„Zlín – vzorové město moderny“ je výstava Muzea architektury Technické univerzity v Mnichově, Národní galerie v Praze a Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.

Výstava i obě publikace jsou součástí „Utopie moderny : Zlín“, projektu Zipp - česko-německých kulturních projektů, iniciativy německé Spolkové kulturní nadace.


Zipp – česko-německé kulturní projekty
Iniciativa německé Spolkové kulturní nadace

Iniciativou Zipp – česko-německé kulturní projekty pokračuje německá Spolková kulturní nadace v sérii bilaterálních programů spolupráce se zeměmi východní Evropy. Zipp se soustřeďuje na vybraná témata a otázky, které jsou v obou zemích společensky relevantní, jako je dědictví demokratických hnutí, zacházení s historickými traumaty, zkušenost ekonomických transformačních procesů po roce 1989 nebo budoucnost našich měst. V rámci tematických okruhů „1968/1989“, „Utopie moderny : Zlín“, „Světy života“ a „Kafka“ byly od počátku roku 2008 realizovány projekty v oblasti divadla, filmu, rozhlasu, práce na poli architektury, výtvarného umění a soudobých dějin.

Více informací na www.projekt-zipp.de/cz
0 komentářů
přidat komentář