Lifting The Curtain. První představení české architektury na prestižním benátském bienále architektury mimo československý pavilon.

Zdroj
CCEA MOBA
Vložil
Tisková zpráva
26.05.2014 15:20
Central European Architectural Networks. Collateral Event 14th International Architecture Exposition – La Biennale di Venezia.

Kurátor tohoto ročníku Rem Koolhaas a ředitel La Biennale di Venezia Paolo Baratta vybrali projekt Lifting the Curtain jako Collateral Event 14. Mezinárodní výstavy architektury na La Biennale di Venezia.

Česká architektura a její přínos ve světovém měřítku se poprvé představí v historickém kontextu na 14. Mezinárodní výstavě architektury na La Biennale di Venezia.
Lifting the Curtain ukazuje síť vztahů a spolupráce utvářenou ve střední Evropě, která přesahuje daleko za její hranice.

La Biennale – Letos dvakrát
La Biennale v Benátkách je jednou z nejprestižnějších událostí ve světě, s návštěvností přes 370 000 lidí. Česká republika kromě svého zastoupení pavilonem v Giardini, se letos navíc bude prezentovat spolu s polskými, chorvatskými, maďarskými a rakouskými partnery výstavou Lifting the Curtain, která, coby Collateral Event, je speciálním výběrem kurátora La Biennale. Kurátorem tohoto roku je Rem Koolhaas, který ze 100 přihlášených vybral 21 projektů nejlépe doplňujících koncept výstavy.

Lifting the Curtain – Společné nahlédnutí za oponu
Projekt se zaměřuje na definování středoevropské architektury a jejího zasazení do světového kontextu. Bude se jednat o první jednotnou prezentaci středoevropské architektury vůbec.
O přispění střední Evropy k utváření a šíření modernity ve světě se buďto mlčí, nebo bývá zmiňováno jako okrajová epizoda poválečné historie moderní architektury. Na výstavě Lifting the Curtain budou poodhaleny klíčové osobnosti, stavby a momenty, které sehrály důležitou roli v posledních sto letech při šíření moderní architektury ve světě. Záměrem je ovšem hlavně ukázat a vyzdvihnout přeshraniční a mezioborové vztahy a výměny znalostí. Mnohé projekty a jejich rozsah budou jistě překvapením pro návštěvníky ze západu, ale i pro ty ze střední Evropy.

Středoevropský večírek bude v Benátkách během Preview - 5. června 2014, v 19:00, v kostele Santa Maria della Visitazione – všichni jste srdečně zváni! – partnerem je Pilsner Urquell.
Otevření výstavy: 6. červen 15:00


Lifting the Curtain, coby výstava na La Biennale, je začátek dlouhého výzkumného procesu, který se bude zabývat právě networkingem ve střední Evropě a jeho posílením.

Lifting The Curtain. Central European Architectural Networks
Místo konaní výstavy: Santa Maria della Visitazione, Fondamenta delle Zattere, 30123 Venezia, www.officinadellezattere.it
Web projektu: www.ce-arch.net, www.t-r-a-c-e.net
Trvání výstavy: 7. červen – 23. listopad, 2014       
Organizátor: Polish Modern Art Foundation (PMAF), Varšava
Iniciátor projektu: TRACE – Central European Architectural Research Think-tank

Spoluorganizátoři: CCEA – Centre for Central European Architecture, Praha
KEK – Hungarian Contemporary Architecture Centre, Budapešť
ÖGFA – Austrian Association for Architecture, Vídeň
Platforma 9,81 – Institute for Research in Architecture, Záhřeb/Split

Kurátoři: Sarmen Beglarian (PMAF), Piotr Bujas (TRACE), Igor Kovačević (CCEA), Iris Meder (ÖGFA), Maroje Mrduljaš (Platforma 9,81), Samu Szemerey (KÉK)

Přispivatelé:
Sarmen Beglarian, Dafne Berc, Marketa Březovská, Piotr Bujas, Adam Gebrian, Jelena Grbić, Karin Grohmannová, Giulia Gueci, Alicja Gzowska, Daniella Huszár, Maja Ivanič, Jelica Jovanović, Aleksandra Kędziorek, Monika Konrad, Igor Kovačević, Suzanne Křiženecký, Małgorzata Kuciewicz, Vladimir Kulić, Maja Lorbek, Iris Meder, Maroje Mrduljaš, Zofia Płoska, Milan Rakita, Grzegorz Rytel, Gabriele Ruff, Peter Szalay, Samu Szemerey, Ines Tolić, Yvette Vašourková, Miranda Veljačić, Markéta Žáčková.

Partneři:    Adam Mickiewicz Institute (Instytut Adama Mickiewicza), Varšava
Fine Art Museum (Szépművészeti Múzeum), Budapešť

Design výstavy: Simone De Iacobis, Monika Konrad, Małgorzata Kuciewicz
Korektury: Martin Tharp
Grafický design: Jakub Jezierski

Produkce: Polish Modern Art Foundation
Koordinátoři: Zofia Borysiewicz, Michael Koller, Katarzyna Sobczak, Christoph Thun

0 komentářů
přidat komentář