Langweilův model návštěvníci pražského muzea nenaleznou

Zdroj
Jiří Borovička
Vložil
ČTK
12.11.2006 18:00
Praha

Praha - Návštěvníci, kteří přicházejí do Muzea hlavního města Prahy na Florenci, se musejí obejít bez klenotu jeho sbírek, legendárního Langweilova modelu hlavního města. Už měsíc je tento exponát z technických důvodů nepřístupný, oprava potrvá až do konce března.

    Vzácná památka, vytvořená před polovinou 19. století, je jedinečným dokladem podoby Starého Města, Malé Strany a Pražského hradu před přestavbou metropole na konci 19. a počátku 20. století. V těchto dnech prochází generální očistou, digitalizací a při nové instalaci dostane i působivější nasvícení.
    Vedle stálých expozic, dokumentujících vývoj Prahy v různých historických obdobích od pravěku až po baroko, si mohou zájemci v muzeu prohlédnout výstavu Údolím stínů věnovanou pohřbívání v pravěké Praze. Jejím základem jsou výsledky archeologických výzkumů prezentované prostřednictvím otevřených instalací hrobů. Pocházejí z různých období pravěku od neolitu po raný středověk. Zájemci tak mohou sledovat proměny způsobů pravěkého pohřbívání, především tvarů, velikosti a způsobů úpravy hrobových jam a vybavení hrobů. Zároveň uvidí široké spektrum originálních šperků, ozdob, součástí oděvů, nádob, nástrojů a zbraní.
    Realistický Langweilův model Prahy vznikl v letech 1826 až 1837. Dokumentuje velmi přesně stav, v jakém se město v té době nacházelo. Zobrazuje jeho historické jádro včetně stovek dnes již zbořených domů Josefova a Starého Města. Více než 2000 budov je na barevném modelu zachyceno v měřítku 1:480, a to se všemi detaily fasád, dvorů, zahrad, hospodářských stavení a pozemků. U mnoha zaniklých budov je model jediným svědkem jejich podoby.
    Antonín Langweil (1791 až 1837), zaměstnanec pražské Univerzitní knihovny, věnoval své neobvyklé zálibě všechen čas i peníze. Model byl již ve své době obdivován mnoha vzdělanci, přesto jeho autor nenašel žádného mecenáše. Zemřel v bídě a početné rodině zanechal jen dluhy a nedokončené dílo.
    V roce 1840 se dostal model do majetku Národního muzea v Praze a po více než sto letech do sbírek Muzea hlavního města Prahy.
0 komentářů
přidat komentář