Komentovaná prohlídka výstavy SIAL v Plzni s Jakubem Potůčkem

Zdroj
Západočeská galerie v Plzni
Vložil
Tisková zpráva
14.02.2012 10:05
SIAL architekti a inženýři spol. s r.o.

Konzulát ČSSR v Šanghaji od Emila Přikryla (1989).
Západočeská galerie v Plzni Vás srdečně zve na komentovanou prohlídku výstavy SIAL (Sdružení inženýrů a architektů Liberec),  která se uskuteční DNES, v úterý 14. února 2012 v 17 hodin ve výstavní síň Masné krámy, Pražská 18, Plzeň. Výstavou provází její autor Mgr. Jakub Potůček (Muzeum umění Olomouc).

Historie SIALu má kořeny v padesátých letech, kdy nástup stalinismu v Československu znamenal zrušení privátních architektonických ateliérů. Architekti museli přijmout zaměstnání ve Stavoprojektech – státních projektových ústavech, organizovaných podle jednotlivých regionů. V tom libereckém se už od konce padesátých let pomalu formovala skupina architektů a konstruktérů zapálených pro svou práci, kteří využili liberální poměry před sovětskou invazí v srpnu 1968, odešli ze Stavoprojektu a v letech 1968–1971 fungovali pod značkou Sial – Sdružení architektů a inženýrů Liberec. Vůdčími osobnostmi byli architekti Karel Hubáček a Miroslav Masák a statici Zdeněk Patrman a Václav Voda.

Zásadní přínos Sialu pro českou architekturu 20. století netkvěl jen ve zprostředkování tendencí, které se neslučovaly, nebo byly přímo v rozporu s oficiální doktrínou, nýbrž i ve vytvoření invenčního a svobodomyslného prostředí. Klíčovým dílem české architektury 2. poloviny 20. století se stal Hubáčkův a Patrmanův televizní vysílač s hotelem na Ještědu . Stavět se začalo v roce 1966, přičemž první návštěvník přišel až za sedm let, v roce 1973. Ještě před dokončením, v roce 1969, vysílač získal prestižní Perretovu cenou Mezinárodní unie architektů. Tu si však autoři z politických důvodů nemohli v Buenos Aires převzít.

Stavba, která podle porotců Perretovy ceny „zasluhuje uznání pro zapojení do krajiny svou jasností a souladem“, vzbudila zaslouženou pozornost i mezi domácími mladými architekty. To vedlo v roce 1969 k založení Školky Sial. Účelem tohoto nezvykle organizovaného ateliéru, vedeného Miroslavem Masákem, bylo hledat pro mladé talenty vhodné úkoly, tříbící jejich profesionalitu. Členové Školky pracovali v přátelském a kolektivním prostředí, jejich ´komuna´ připomene rakouské a italské neoavantgardní skupiny šedesátých let. Sial měl v 60. – 80. letech až 60 členů a mimo jiné jím prošli tak významní architekti, jako jsou Mirko Baum, John Eisler, Martin Rajniš, Emil Přikryl, Zdeněk Zavřel, Helena Jiskrová nebo Václav Králíček.

Slibný rozvoj aktivit Sialu však narušil nástup normalizace. Politický režim 70. a 80. let se snažil činnost Sialu rozvrátit, jeho členy donutil vrátit se do Stavoprojektu, zakázal jeho publicitu v domácím tisku. Architekti se však nevzdali, podařilo se jim probít k zakázkám v zahraničí, od roku 1980 se úspěšně zúčastňovali velkých architektonických soutěží na Západě. Díky tomu Liberec předčil Prahu a stal se v těch letech nejvýznamnějším centrem české architektonické tvorby. O kvalitě projektů Sialu svědčí i řada cen a čestných uznání, které v 70. a 80. letech posbíraly, například Grand prix bienále Interarch v Sofii (1988) pro koncertní síň a kolonádu v Teplicích.

Ostatně Sial, to není pouze akronym pro Sdružení inženýrů a architektů v Liberci, ale také dvojice zkratek ze samotného základu inženýrství: SI jakožto metrická soustava jednotek a Al jako Aluminium, neboli hliník, prvek vzhledem a vlastnostmi symbolizující hi-tech architekturu.
Jak připomíná historik architektury Rostislav Švácha, Sial de facto existoval jen od července 1968 do prosince 1971. Tehdy nový režim označení skupiny zakázal a sdružení ztratilo status samostatného podniku. Předtím (od konce 50. let) i poté bylo součástí stavebního molochu zvaného Stavoprojekt. Ale filozofie Sialu ani jeho členové nemohli být vymazáni. Sial žil dál a vlastně žije dodnes.

Úspěšná výstava byla poprvé uvedena v Muzeu umění Olomouc (3. 6. - 19. 9. 2010), a poté byla reprízována v Oblastní galerii v Liberci (20. 1. 2011 – 27. 3. 2011), v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze (13. 4. - 22. 5. 2011) a v Galerii výtvarného umění v Chebu (7. 7. - 2. 10. 2011).

Výstavní panely mapující historii SIALu jsou doplněny dobovými i novými modely a originály kreseb a plánů. Návštěvníci se tak blíže seznámí s historií i detaily jak realizovaných projektů, tak i těch, které skončily již ve formě návrhů a soutěžních konceptů.

Související články