K-dron - mezi uměním a matematikou

Janusz Kapusta | New York

Zdroj
Kabinet architektury/GVUO/SPOK
Vložil
Tisková zpráva
23. 10. 11. 02:00
Kabinet architektury / Dům umění | 14. 10. – 27. 11. 2011 | vernisáž 13. 10. 2011 v 17.00 hodin

K-dron – jedenáctistěnné těleso se ze dne na den stalo předmětem zájmu matematiků, filozofů a uměleckých kritiků. Ze dne na den, neboť nedávno ještě neexistovalo, či existovalo jen potenciálně; muselo být nejprve objeveno (nebo umělecky vytvořeno), aby odhalilo svůj tvar. Když se na něj díváme, můžeme ho vnímat čistě jako matematicky popsatelné těleso: známe jeho obsah i objem, jeho strany a jejich vzájemný vztah. Můžeme analyzovat způsob jeho vzniku, jeho vztah k jiným tělesům, zjistit, že přiložíme-li dva K-drony k sobě, vznikne krychle. Můžeme ho však chápat také jako umělecké dílo, hledat analogie a jeho počátky na poli minimalismu či dokonce konstruktivismu a považovat ho tak za výsledek tvůrčího úsilí. Není divu, že již první krok směrem k jeho poznání je problematický. Kam Janusze Kapustu zařadit, mezi umělce, objevitele nebo snad vynálezce? On sám skromně zdůrazňuje, že forma, kterou nám představuje vždy existovala v místě, kde se protínají diagonální čáry tvořící mřížku čtyř k sobě přiložených krychlí. Každopádně, zatímco krychli a jiná geometrická tělesa známe již po celá staletí, a dokonce už ani nevíme, kdo a za jakých okolností je jako první zmaterializoval, na K-dron jsme si museli počkat až do konce 20. století. Jeho objevitel-tvůrce má umělecké, technické a filozofické vzdělání. Proto bylo třeba, podobně jako v případě K-dronu, jistého protnutí, v tomto případě tří oblastí poznání, tří umění, aby bylo možné zdánlivě náhodou zachytit vzájemné uspořádání jedenácti stěn v prostoru. Takové náhody se ale nestávají jen tak někomu, takové náhody se stávají pouze připraveným.

Forma, se kterou máme co do činění, oplývá nezvyklými vlastnostmi jak fyzikálními, tak uměleckými. Na výstavě v Kabinetu architektury se můžeme s některými z nich seznámit. Její návštěvník se může také zapojit do pátrání po dalších, nepochybně existujících, vlastnostech a možnostech K-dronu. Janusz Kapusta je totiž obdařen zvláštním talentem probouzet v lidech představivost.

> kabinetarchitektury.cz/k-dron-janusz-kapusta/
> www.k-dron.comJanusz Kapusta
Janusz Kapusta se narodil v polském Zálesí v roce 1951. Po absolvování uměleckého gymnázia [Liceum Sztuk Plastycznych] v Poznani a studiu architektury na varšavském Vysokém učení technickém (diplom obdržel v r. 1977), studoval katedru dějin filozofie Katolické teologické Akademie ve Varšavě.

V jeho tvorbě najdeme jak grafiky, plakáty, novinové kresby, grafické práce, knižní ilustrace, tak i divadelní scénografii a malbu. Ještě za studentských let publikoval své kresby v polských časopisech „Szpilki“, „Radar“, „ITD“, „Forum“, „Literatura“ a ve francouzském a německém tisku. Je držitelem 40 polských a zahraničních uměleckých cen, mimo jiné i držitelem zlatého a stříbrného Špendlíku [„Złota Szpilka“ – cena za nejlepší satirickou kresbu udělovaná polským časopisem „Szpilki“ – pozn. překl.].

– V roce 1981 se Janusz Kapusta přestěhoval do New Yorku. Od té doby publikuje své práce v mnoha periodicích, např. v „The New York Times“, „The Wall Street Journal“, „The Washinghton Post“, „Graphis“, „Print“, „Nature“.

– Jeho díla najdeme v mnoha muzejních a galerijních sbírkách po celém světě, např. v Museum of Modern Art v New Yorku, v Museum of Modern Art v San Francisku, v IBM Collection, nebo v Muzeu umění v Lodži. Janusz Kapusta má za sebou dlouhou řadu vlastních i kolektivních výstav a je autorem bibliofilského vydání knihy Czesława Miłosze Zniewolony umysł (The Limited Edition Club, New York 1983), [čes. Zotročený duch, pozn. překl.].

– V letech 1982–1985 založil dva časopisy, „Le’ An Ha’ Errev“ a „Blue Star“, ve kterých působil jako umělecký ředitel. Ve stejné době společně s Andrzejem Czeczotem založil a vedl reklamní agenturu „Visual Thinking“.

– V roce 1983 byl uměleckým ředitelem největší prezentace polské písně ve Studiu 54th, „New York – Polish Extravaganza“.

– Byl uměleckým poradcem při natáčení filmu Lecha Majewského „Lot Świerkowej Gęsi“ [Flight of the Spruce Goose], produkovaného Michaelem Hausmanem, a je autorem úvodních titulků k němu.

– V roce 1985 objevil nové geometrické těleso, jedenáctistěn, který nazval K-dron. O dva roky později mu byl přiznán americký patent, a poté ho nechal patentovat v tuctu dalších zemí světa.

– V letech 1991–1992 byl Kapusta spoluzakladatelem a uměleckým ředitelem měsíčníku „Okay America“. Stál také u zrodu psychologického časopisu „Charaktery“.

– V roce 1995 byl přizván ke spolupráci s režisérem Lechem Majewským a vytvořil pro něj scénografii k opeře Černý jezdec Roberta Wilsona (Heilbronn, Německo), pro varšavské divadlo Teatr Wielki scénografii k opeře Carmen George Bizeta a v roce 1998 (opět v Heilbronnu) scénografii ke Snu noci svatojánské Williama Shakespeara.

– Vyšly mu tři knihy – Almost Everybody (1985) [Skoro všichni] v nakladatelství William Morrow v New Yorku; Kapusta w New York Times ve varšavském nakladatelství Wydawnictwa Artystyczne a Filmowe a Ars Polona a kniha K-dron. Opatentowana nieskończonność (1995) [K-dron. Patentované nekonečno] v nakl. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

– V roce 1998 obdržel Janusz Kapusta prestižní cenu Alfréda Jurzykowského v oboru výtvarné umění. V roce 1999 se v Muzeu umění v Lodži uskutečnila výstava věnovaná K-dronu a v Katovicích (Teatr Aktora i Lalki Ateneum) mělo premiéru divadelní představení pro děti K-dron, czyli tajemnica przerwanej podróży [Planeta K-dron aneb tajemství přerušené cesty], jehož autorem, scénografem a režisérem byl Janusz Kapusta.

– V roce 2000 umělec objevil nové doposud neznámé zákonitosti zlatého řezu a prezentoval je na matematických konferencích na amerických a polských univerzitách. Své poznatky publikoval v matematických časopisech v USA a v Japonsku.

– V roce 2001 byla na poznaňské Akademii výtvarného umění [Akademia Sztuk pięknych] obhájena magisterská práce o tvorbě Janusze Kapusty „Od kresby k čistému umění“.

– V únoru 2002 vytvořil scénografii k opeře Carmen pro litevskou Národní operu ve Vilně. Ve stejném roce byl Kapusta jako jeden ze 22 umělců na světě přizván k účasti na Mezinárodní výstavě v chorvatském Záhřebu konané za účelem znovuvytvoření sbírky Muzea umění ve Vukovaru zničeného během války na Balkáně.

– V květnu 2004 Kapusta získal Grand Prix na mezinárodní soutěži v Ankaře konané u příležitosti 80. výročí vzniku Turecké republiky.

– V roce 2005 získal v portugalské Sintře první místo za nejlepší novinovou kresbu na světě publikovanou v uplynulém roce (za kresbu uveřejněnou v polských novinách „Rzeczpospolita“), a také první místo na mezinárodním bienále novinové kresby v íránském Teheránu.

– V letech 2004–2007 Kapusta působil jako hostující profesor na Vyšší škole vizuálního umění a nových médií ve Varšavě [Wyższa Szkoła Sztuk Wizualnych i Nowych Mediów].

– V lednu 2007 byl Janusz Kapusta londýnským časopisem „Nature“ vybrán, aby vytvořil ilustrace k sérii 14 článků o nejdůležitějších světových vědeckých objevech.

– V roce 2007 si polské Ministerstvo kultury a umění objednalo u Janusze Kapusty, v souvislosti s účastí polské Vratislavi na soutěži o pořádání mezinárodního veletrhu EXPO 2012, nové znázornění Země a Nebe na bronzovém K-dronu jako zvláštní poděkování pro představitele 98 zemí rozhodujících o výběru pořadatelského města.

– V září 2009 byl v polském městě Koło odhalen první pomník K-dronu na světě a Janusz Kapusta byl vyznamenán medailí „Za zásluhy o polskou kulturu“.

– V květnu 2010 byl Kapustovi přiznán titul Čestný občan města Koła.

– Od roku 1995 do dnešní doby jsou jeho práce pravidelně publikovány v polských novinách „Rzeczpospolita“.

– V blogu „Plus, minus“ je autorem týdenní rubriky „Pion, poziom“ [Svisle, vodorovně].

– Největší světová agentura nabízející ilustrace, agentura „Images“, prezentuje více než šest set obrázků Janusze Kapusty.

– Kapusta je uměleckým ředitelem The Chopin Society of New York a čestným členem Polish American Business Club.

– V listopadu 2010 se stala vodka „Vesica“, jejíž název vymyslel Kapusta a pro kterou navrhl tři druhy láhví a plastový obal, nejprodávanější novou vodkou v USA. Ve stejném roce se v New Yorku stal vítězem soutěže „Neobyčejný Polák“ v kategorii Kultura. Při oslavách 65. výročí založení uměleckého gymnázia v Poznani [Liceum Sztuk Plastycznych] byl do fasády školní budovy vestavěn k-dronový reliéf vysoký 20 metrů.Katalog

Katalog byl vydán u příležitosti výstavy K-DRON / MEZI UMĚNÍM A MATEMATIKOU / JANUSZ KAPUSTA / NEW YORK v Domě umění – Kabinetu architektury v Ostravě 14. 10. – 27. 11. 2011 pořádané SPOK – spolkem pro ostravskou kulturua Galerií výtvarného umění v Ostravě (GVUO)

Kurátoři výstavy Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec
Spolupráce Jagoda Barczyńska
Koncepce katalogu a editoři Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec
Texty Janusz Kapusta, Mirosław Borusiewicz, Božena Kowalska a Grzegorz Sztabinski
Fotografie a ilustrace Michael Chusid (s. 62), Janusz Jaroszewicz (obálka, s. 3),
Grzegorz Zabłocki (s. 10) a soukromý archiv Janusze Kapusty
Překlad z polštiny Soňa Filipová
Jazyková korektura Martina Dragonová
Graficky upravil a sazbu provedl Jaroslav Němec
Vytiskla tiskárna Printo, s. r. o., Ostrava – Poruba
Vydání první, Ostrava 2011
Vydal SPOK – spolek pro ostravskou kulturu, o. s.
a Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
ISBN 978-80-87508-01-5 (SPOK.Ostrava)
ISBN 978-80-87405-10-9 (GVUO.Ostrava)
0 komentářů
přidat komentář

Související články