GRAND PRIX architektů 2007 – Výběr Galerie architektury

XIV. ročník

Zdroj
Galerie architektury Brno
Vložil
Tisková zpráva
08.07.2007 00:10
Výstavy

13. července - 29. července 2006, Galerie architektury

vernisáž výstavy 12. července 2006 v 18 hodin
otevřeno úterý-pátek 11-18 hod., sobota-neděle 13-18 hod.

Výstavu pořádá CENTRUM ARCHITEKTURY ve spolupráci s Obcí architektů. Výstava je doprovázena katalogem.Pro brněnské uvedení výstavy v Galerii architektury byly již tradičně vybrány oceněné práce, dále realizace, které mají autorský nebo místní vztah k Brnu a jeho okolí a rovněž práce odbornou porotou sice neoceněné, ale vypovídající o vývoji a stavu současné české architektury. Brněnskému publiku bude představeno 50 z celkového počtu 81 soutěžních panelů, kterými byla letošní soutěž obeslána.
Jsou to všechny oceněné práce, z nichž Brna se týká čestné uznání za novostavbu Odbavovacího terminálu letiště Brno-Tuřany autora Petra Parolka.
Z dalších oceněných, především divácky atraktivních, jsou to Centrum ekologických aktivit města Olomouce – Sluňákov (autoři: Roman Brychta, Adam Halíř, Ondřej Hofmeister, Petr Lešek) a Památník obětem komunismu v Liberci od autorů Petra Jandy, Jakuba Našinece, Aleše Kubalíka a Josefa Kociána.

Ve výběru pro Galerii architektury jsou z brněnských realizací zastoupeny např. novostavba sídla firmy VARS Brno, a.s. v Kroftově ulici (atorů Jaroslava Dokoupila a Aleny Zemanové), rekonstrukce informačního centra Přírodovědecké fakulty MU v Kotlářské ulici (autor Radko Květ, Richard Mátl, Jiří Zrzavý) a památník 1., 2. a 3. odboje v Roosveltově ulici od Michala Gabriela (spolupráce: Petr Jambor a oleg Haman).
Cena za celoživotní dílo byla letos udělena architektu Jaroslavu Drápalovi, který ve své celoživotní práci kombinoval tvůrčí činnost s působností učitele brněnské Fakulty architektury.


GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2007

14. ročník soutěžní přehlídky nejlepších architektonických prací za poslední rok na území České republiky ve svém novém názvu GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2007 - Národní cena za architekturu signalizuje změny. Základní změnou je skutečnost, že přehlídku organizujeme poprvé společně s Českou komorou architektů. Pro odbornou a laickou veřejnost by to měl být dostatečný argument, že se jedná o nejprestižnější akci svého druhu. Další významnou změnou je to, že práce do přehlídky může nominovat každý občan České republiky. Architekt musí posléze tuto nominaci potvrdit podáním přihlášky a odevzdáním panelu do soutěže.
Z těchto výše uvedených důvodů považujeme letošní ročník za přelomový a do příštího ročníku si můžeme přát, aby se nám podařil zrealizovat celý koncept soutěže, tak jak ho připravila společná pracovní skupina Obce a Komory. Mám tím na mysli zejména vytvoření internetového portálu pro přihlašování prací, vytvoření statutu "Akademie architektury" a aktivní zapojení České televize, která by medializovala ve svých pořadech názory diváků na vybrané práce v jednotlivých kategoriích Akademie architektury na základě internetového hlasování ještě před rozhodnutím mezinárodní nezávislé poroty. Je to smělý plán, který bude v nadcházejícím ročníku vyžadovat spoustu úsilí a hodně finančních prostředků, ale z tohoto důvodu jsme se na organizování soutěže spojili, abychom tohoto cíle dosáhli. Že jdeme správnou cestou, potvrzuje i zájem zahraničních architektonických "hvězd" o účast v porotě. Pro příští rok jsou v porotě již připraveni zasednout Bjarke Ingels z Dánska a Axel Schultes z Německa.
Oleg Haman
předseda Obce architektů

GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2007 - Národní cena za architekturu - nový název soutěžní přehlídky architektonických prací sděluje, že se cosi oproti předchozím ročníkům změnilo. V podtitulu se dozvíme, že letos poprvé tuto přehlídku pořádá Obec architektů společně s Českou komorou architektů. Ve skutečnosti k velkým změnám zatím nedochází. Statut přehlídky je v hlavních rysech stejný a organizaci zajišťovala opět Obec architektů. Zůstávají stejné soutěžní kategorie i systém jmenování mezinárodní poroty a jejího hodnocení. Došlo však k dohodě o společné spolupráci při organizaci dalších ročníků a autorizovaní architekti mají pro přístup do přehlídky stejné podmínky jako členové Obce.
Obec architektů jako naše nejvýznamnější sdružení architektů s největší členskou základnou uspořádala v minulých letech již třináct ročníků této přehlídky realizací českých architektů a za to jí patří uznání. Akce si postupně získala značné renomé nejenom před architekty, ale i před veřejností a těšila se i velké pozornosti tisku.
Česká komora architektů, která je profesní organizací definovanou zákonem, se podílí na udělování autorizačních osvědčení, sleduje výkon povolání autorizovaných architektů, účastní se organizování architektonických soutěží a také sleduje kvalitu české architektury.
Představenstvo komory připravovalo již v loňském roce pořádání své vlastní komorové přehlídky, i když na jiných principech, než na jakých byl založen statut Grand Prix Obce architektů. Přehlídku se nakonec zorganizovat nepodařilo. Pak se vynořila otázka, zda je dobré, aby architekti, podobně jako například divadelníci, měli více pravděpodobně konkurenčních cen. Divadla a herci mají Cenu Thálie, Cenu Alfréda Radoka a jistě i další, každá je svým způsobem vyprofilovaná, ale pro veřejnost je to možná poněkud matoucí. Řešila se tedy otázka, zda není lepší se spojit a pořádat jenom jednu akci, opravdu prestižní.
Již v minulosti se však vyskytovaly některé kritické hlasy jak na straně architektů, tak na straně teoretiků architektury, že Grand Prix by určitou inovaci zasluhovala. Vítám proto, že se zástupci obou organizací dokázali sejít a sjednotit se v tom, že budou společně pořádat soutěžní přehlídku, která by měla podávat svědectví hlavně o těch nejlepších dílech českých architektů. Měla by to být přehlídka, která by dokázala prezentovat českou architekturu nejenom doma, ale měla by vysílat signály i do zahraničí. Nechci předjímat, jakým způsobem budou organizovány a prezentovány další ročníky; to je úkol organizačního výboru, ve kterém budou zástupci obou stran. Důležité je, aby přehlídky v následujících letech důstojně navázaly na tradici Grand Prix Obce architektů. Přeji si, aby se jejich úroveň, to znamená kvalita předvedených prací, rok od roku stále zvyšovala.
Jiří Merger
místopředseda České komory architektů


STATUT GRAND PRIX ARCHITEKTŮ - Národní cena za architekturu

GRAND PRIX ARCHITEKTŮ- Národní cena za architekturu je soutěžní přehlídka architektonických prací dokončených v uplynulém roce. Vypisuje ji každoročně Obec architektů ke dni architektury UIA. Soutěž je otevřená, zúčastnit se jí mohou čeští i zahraniční architekti, projektanti a výtvarníci, podmínkou je, že dílo je realizováno na území České republiky.
Přehlídka GRAND PRIX ARCHITEKTŮ- Národní cena za architekturu má 7 kategorií - Novostavba, Rekonstrukce, Interiér, Krajinářská architektura a zahradní tvorba, Urbanismus, Architektonický design a drobná architektura a Výtvarné dílo v architektuře.

Práce posuzuje nezávislá odborná mezinárodní porota. Porota pracuje každý rok v jiném složení, ale vždy v ní zasedají minimálně čtyři zahraniční architekti a český kritik, teoretik nebo historik architektury nebo výtvarný umělec. V jednotlivých kategoriích se udělují ceny a čestná uznání, hlavní cenou je GRAND PRIX ARCHITEKTŮ- Národní cena za architekturu, kterou získává vítězná práce celé přehlídky.

Při slavnostním vyhlašování vítězů se předává také cena českému architektovi za významné celoživotní dílo. Laureáta navrhuje Rada Obce architektů.

V letošním roce byly uděleny ceny ministra pro místní rozvoj a ministra životního prostředí.

Ceny jsou čestné.

Všechny práce jsou vždy představeny na výstavě v Národní galerii v Praze, ve Sbírce moderního a současného umění ve Veletržním paláci. Výstava jako putovní navštíví řadu českých a moravských měst a bude prezentována i v zahraničí.

Díky velkému zájmu tvůrců o soutěž GRAND PRIX ARCHITEKTŮ vzniká ucelený přehled soudobé architektonické tvorby v České republice.
0 komentářů
přidat komentář