Fotografie představují památky New Yorku

Markéta Horešovská
Vložil
ČTK
20. 10. 2006 16:00
Praha - Snímky více než čtyř desítek fotografů zachycují pamětihodnosti New Yorku na výstavě, která dnes začala v pražské Galerii Jaroslava Fragnera. Výstava připravená ve spolupráci s americkým velvyslanectvím v Praze potrvá do 12. listopadu a připomene čtyřicetiletou památkovou ochranu historických objektů v New Yorku.

    New York zaujímá podle pořadatelů výstavy mezi americkými městy přední místo v praxi památkové péče a v rozsahu i kvalitě stavebních památek. Množství a rozmanitost těchto budov tvoří celou škálu architektonických typů, které se dotýkají každého aspektu života.
    Jsou mezi nimi budovy hostinců a farem z 18. století, továrny, banky a kanceláře z 19. století, obytné budovy ze tří století, odpovídající potřebám všech vrstev městského obyvatelstva, od nejprostších až po ta nejzámožnější obydlí. Ve veřejných budovách, továrnách, výškových kancelářských budovách, univerzitních a muzejních stavbách, parcích, kostelích a modlitebnách 20. století lze najít historii obyvatel New Yorku vepsanou do architektury.
    Loni si New York připomněl 40. výročí dne, kdy vstoupil v platnost zákon o památkové péči. Byl přijat jako reakce na postupující ztráty historických, architektonických a kulturních památek New Yorku, které zahájila demolice Pennsylvánského nádraží v roce 1963. Město New York se tak dostalo do popředí světového hnutí za ochranu památek, uvádějí autoři výstavy. V současnosti je tímto zákonem chráněno téměř 23.000 objektů - od parků a jednotlivých stromů, po mola a mosty, hřbitovy a archeologická naleziště, interiéry a hodiny, divadla, továrny, muzea a pevnosti.
    V celé České republice, kde má památková péče daleko starší historii, je za nemovité kulturní památky oficiálně prohlášeno jen přibližně dvakrát více objektů než v New Yorku. Některým tuzemským odborníkům i toto číslo připadá příliš vysoké a navrhují, aby se při výběru toho, co památkovou ochranu bude požívat, více selektovalo. Jiní experti jim oponují a argumentují západoevropskými státy, které často mají daleko více objektů označených jako památkové.
    Výstavu připravilo americké Středisko péče o historické památky s přispěním donátora, který si přeje zůstat v anonymitě a který poskytl peníze na veškeré badatelské a přípravné práce spojené s výstavou.
0 komentářů
přidat komentář