Expozice retrospektivní výstavy Pravoslava Rady od H3T

Zdroj
H3T architekti
Vložil
Tisková zpráva
26.04.2011 00:05
Vít Šimek
Štěpán Řehoř
H3T Architekti

Architektonické řešení expozice
Přání kurátorky výstavy Dity Hálové bylo vystavit co možná nejvíce objektů z  velmi pestré práce Pravoslava Rady. Předběžně byl počet exponátů stanoven na cca 150, různých typů, forem a velikostí.
Hledání inspirace nás zavedlo do keramických ateliérů, kde nás velmi oslovily vysoké regály a police často doslova přetékající uměleckou produkcí. Základní idea byla tedy převést tento objekt do galerijního prostoru v co možná nejjednodušší a nejsrozumitelnější formě.
Rozhodli jsme se tedy celý prostor výstavního sálu UPM rozdělit úhlopříčně asi 20 metrů dlouhým a 5 metrů kvádrem do kterého jsme umístili všechna vystavené díla. Stěny jsme chtěli nechat prázdné. Regál byl dále v průběhu realizace výstavy a výběru exponátů členěn. Optimální rozměr jednoho pole byl 1,4m. Vertikální členění v osnově cca 0,5m.
Výhodou tohoto řešení bylo „zapojení“ vestavěného patra sálu pomocí výstavního systému. Dále vysoká kapacita při relativně malé „zastavěné“ podlahové ploše a také variabilita a možnost dílčích změn i těsně před otevřením výstavy.
Konstrukční i pohledový materiál tvoří surové MDF desky tloušťky 22mm. Sloupky jsou kvůli únosnosti a průhybům zdvojené. Některé místa v regálu jsou zasklená.
Výborná byla spolupráce s Terezou Hejmovou a Janem Matouškem, kteří se starali o grafický vizuální styl expozice.

Pravoslav Rada ― keramické dílo


Pravoslav Rada, klasik české keramiky, se celoživotně zabývá především ateliérovou tvorbou figurálních plastik: zvířecích (ryby, kočky a ptáci), bájných (elfové, andělé i archandělé) a lidských. Radovo rozsáhlé a různorodé dílo v sobě nese vtip, nadsázku, drobnou ironii, nadhled i moudré zamyšlení. Autor používá široké spektrum keramických hmot včetně porcelánu a jejich povrchových úprav. Nebojí se dávat do kontrastu živé barvy glazur, aplikovat obtisky nebo přenášet fotografie (např. dvojice Suchý a Šlitr). Vytvořil řadu sochařsky vynalézavě řešených realizací, které obohatily veřejné prostory jako kulturní a nákupní střediska, školy nebo sídliště. Tyto objekty jsou podobně jako jeho menší plastiky výrazné, okamžitě identifikovatelné a především vysoce originální.

Výstava v UPM je určena všem generacím: nejstarší připomene doby, kdy byla česká keramika na svém uměleckém vrcholu, mladou a střední upozorní na skutečnost, že i současné výtvarné umění může být sdílné a pochopitelné, a nejmladší udělá radost hravostí a energií, s kterou Rada svá díla vytváří.

Výstavu doprovází program (komentované prohlídky, přednášky a další akce) a publikace. autorka a kurátorka výstavy: 
Dita Hálová


odborná spolupráce: 
Milan Hlaveš


architektonické řešení: 
H3T-architekti, Štěpán Řehoř, Vít Šimek


grafický design: 
Tereza Hejmová, Jan Matoušek

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články