Bydlení jako druhou kůži prezentuje studentská soutěžní přehlídka

Zdroj
FA ČVUT
Vložil
Tisková zpráva
19.03.2014 14:45
Ve čtvrtek 13. března 2014 byly na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze vyhlášeny výsledky studentské soutěžní přehlídky Druhá kůže. Výstavu zahájil a ceny autorům nejlepších bytových staveb předal dekan Fakulty architektury ČVUT prof. Ladislav Lábus. 30 nominovaných studentských projektů vypracovaných v zimním semestru akademického roku 2013–2014 prezentuje rozdílné přístupy k navrhování staveb pro bydlení. Přehlídka již třetím rokem přispívá k reflexi ateliérové výuky a k diskusi o metodice navrhování bytových staveb na FA ČVUT.

Marek Pertlíček: Vnitřní periferie Prahy, Přerušené město - 1. cena

Ten dům, o kterém sním, by měl být něco jako moje druhá kůže. Měl by se roztahovat, když jsem dobře naladěn a schýlit se nade mnou, když jsem na tom špatně”, Thomas Schröder. Motto soutěžní přehlídky vystihuje cíle předmětu ATBS -  Ateliér bytová stavba, který studenty ve třetím semestru seznamuje s bytovou problematikou v nejširším slova smyslu. Pozornost studentů obrací k definování vnějších a vnitřních vztahů objektu, stabilitě prostředí, struktuře objektu nebo k použití základních materiálů.

Projekt se v ateliérech FA ČVUT zadává jako úloha s jasným bytovým programem v konkrétním místě a urbanistickém kontextu. Interpretace daného tématu je ponechána na vedoucích ateliérů. Na soutěžní přehlídce jsou proto k vidění jak rodinné, tak bytové domy do městských proluk, ale i věžové bytové domy nebo experimentálního činžovní dům pro Ostrov umění.

Vítězové studentské soutěžní přehlídky Druhá kůže (zleva): Marek Kolovratník, Veronika Landová, Marek Pertlíček, foto: VIC Ryszawy
Porotu ve složení Markéta Cajthamlová, Jakub Fišer, Pavla Kordovská, Karel Mrázek a Jaroslav Wertig zaujal holistický přístup, kultivované dispoziční řešení a hledání rafinované prostorové struktury. Vítězem Druhé kůže se stal Marek Pertlíček (Ateliér Aulík) s projektem Vnitřní periferie Prahy - přerušené město. Porota ocenila ucelené řešení, které komplexně pracuje s kontextem, měřítkem a moderní formou a vyzdvihla lapidárnost výrazu zasazenou do původní struktury Záběhlic. Na druhém místě se umístil projekt Bydlení u Radbúzy Veroniky Landové (Ateliér Mádr), u kterého porota kladně hodnotila čisté, jednoduché a funkční dispozice a klidné neokázalé ztvárnění fasád a vyzdvihla grafické zpracování prezentace. Třetí místo obsadil Adam Kolovratník (Ateliér Cikán), jehož projekt Město u řeky - bytový dům s galerií a kavárnou netradičně kombinuje funkce bydlení a veřejného prostoru v bytovém domě.

Při našem pohledu „z venku“ by se tak mohlo zdát, že projekt bytové stavby je v učebním plánu zařazen příliš brzy. Že pro komplexní přístup k návrhu a pro zodpovědné řešení všech aspektů této typologie studentům druhého ročníku ještě chybí jistá zkušenost. Tak to ale není – spíše je škoda, že se během studia již mnoho z nich k tomuto tématu nevrátí. Proto bychom chtěli kromě účastníků soutěže vyjádřit své uznání i těm, kdo toto téma ve svých ateliérech soustavně vyučují a i pro další ročníky nad rámec ATBS dále vypisují. “, uvedl v závěrečné zprávě předseda poroty Jakub Fišer.

V historii architektury byl rodinný dům pro řadu významných architektů stěžejním tématem jejich tvorby a manifestací nových architektonických teorií.  Také v současnosti jsou rodinné a bytové domy jednou z nejčastějších typologií a její zvládnutí je jedním ze základů architektonického řemesla. Jak se s „bytovkami“ od prvního konceptu po finální prezentaci vypořádali ve svých ateliérových projektech studenti druhého ročníku, představuje do 31. 3. 2014 výstava v atriu Fakulty architektury ČVUT v pražských Dejvicích.

Více informací o studentské soutěžní přehlídce Druhá kůže najdete zde.
0 komentářů
přidat komentář

Související články