Brusel... na Ostravsku - pozvánka na výstavu

Zdroj
Mgr. Petra Batková, NPÚ ÚOP v Ostravě
Vložil
Tisková zpráva
22.06.2015 19:05
Dne 25. června 2015 se v Domě umění v Ostravě uskuteční vernisáž výstavy Brusel… na Ostravsku. Bruselský styl je vžitý název pro výtvarný styl, uplatňující se v architektuře a užitém umění v Československu na konci 50., v 60 a 70. letech 20. století. Úspěch Československa na světové výstavě EXPO 58 v Bruselu inspiroval tehdejší tvůrce k objevování nové estetiky. Na Ostravsku takto vznikla řada kvalitních objektů a výtvarných děl, které nyní z různých příčin mění svůj výraz, nebo dokonce mizí. Na „hynoucí krásu“ architektury bruselského stylu upozorňuje připravovaná výstava.
 
Výstava Brusel… na Ostravsku probíhá od 26. června do 30. srpna 2015 v Domě umění v Ostravě. Je připravena Kabinetem architektury, Národním památkovým ústavem a Antikvariátem a klubem Fiducia.

Vernisáž výstavy se koná dne 25. června 2015 v 17 hodin.

Kurátory výstavy jsou: Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec a Martin Strakoš

Národní památkový ústav v Ostravě vydal na přelomu roku rovněž publikaci autora Martina Strakoše - Po sorele brusel, kov, sklo, struktury a beton. Kapitoly o architektuře a výtvarném umění 50. a 60. let 20. století od Bruselu po Ostravu.

Kniha se zaměřuje na vývoj architektury a výtvarného umění od poloviny 50. let do závěru 60. let 20. století s přesahem do následujícího desetiletí. V úvodu se probírají úvahy o bruselském stylu a architektuře pozdního modernismu v českém prostředí. Následuje kapitola o vlivu tvorby předních světových architektonických osobností v československém kontextu. Podrobněji je zde analyzována architektura na Světové výstavě EXPO 58 v Bruselu a tamní československý pavilon včetně jeho ohlasu v domácím prostředí. Následuje krátké pojednání o proměnách české architektury 60. let. Druhá polovina knihy se zaměřuje na architektonickou tvorbu daného období na Ostravsku. Nejprve jsou zmíněny proměny interiérů obchodů, kin nebo kulturních domů. Následně text pojednává o bytových stavbách, administrativních budovách, hotelových domech, sídlištích, urbanismu, a architektonických soutěžích. Samostatné kapitoly se týkají výstavby železničních nádraží na Ostravsku a tématu uměleckých děl ve veřejném prostoru. Závěrem autor zdůrazňuje nutnost památkové ochrany vybraných artefaktů a poukazuje na potřebu soustavnějšího výzkumu v oblasti architektury i výtvarné tvorby té doby.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář