Archa zakotvila v Malé Pinkasově uličce

Projekt ke 100. výročí založení Židovského muzea v Praze

Zdroj
Tisková zpráva Židovského muzea
Vložil
Jiří Horský
03.10.2006 18:30
Bývalá Malá Pinkasova ulička v areálu Pinkasovy synagogy
(na křižovatce ulic Široké a Valentinské)
14. září 2006 - 14. ledna 2007

Video-skulptura ve tvaru gigantické lodi, kterou u příležitosti oslav 100. výročí založení Židovského muzea v Praze vytvořila pro prostor bývalé Malé Pinkasovy ulice kanadská mediální umělkyně Melissa Shiff (Kurátorka: Michaela Hájková, spolupráce: architektonický tým Barry Isenor, Emily Hogg, Michael Bartosik - pozn. red.). Silné vizuální podobenství, v němž se na pozadí dramatických událostí 20. století prolínají dějiny muzea jako archy schraňující důležité doklady židovské kultury v Českých zemích s dějinami a současným životem města.

Archa je čtyři a půl metru vysoký objekt sestavený z akrylátových a hliníkových komponent. Po setmění se její stěny proměňují v trojrozměrnou promítací plochu, na niž je pomocí dvou uvnitř umístěných projektorů promítáno třicetiminutové video, které vypráví pohnutý příběh Židovského muzea a Židovské obce v průběhu minulého století. Video-socha odkazuje na muzeum jako na archu, která zachraňuje vzácné doklady židovského kulturního a náboženského dědictví, a na archiv, jenž pomáhá uchovat kulturní paměť národa. Archa však nevypráví pouze příběh jednoho muzea (největšího depozitáře židovského kulturního dědictví v diaspoře) a jednoho etnika. Také odkazuje na ničivé síly, které ohrožují poslání muzea sbírat, seřazovat a třídit archiv; ať máme na mysli člověkem způsobené katastrofy ve 20. století (holocaust), nebo přírodní katastrofy (nedávné záplavy v Praze).
Shiff vysvětluje symboliku Archy těmito slovy: "Muzeum má podobné poslání jako Noemova archa v Tanachu (hebrejské Bibli) - jeho úkolem je zachraňovat vzácné předměty, které by jinak byly zničeny přírodními nebo jinými katastrofami. Proto se Archa ukázala být výstižnou metaforou nejen pro projekt o muzeu v obecném smyslu, ale především o tomto muzeu, v němž se během holocaustu podařilo zachránit tisíce a tisíce předmětů."
0 komentářů
přidat komentář