8. ročník mezinárodního festivalu architektury a urbanismu

Vložil
Tisková zpráva
27.08.2014 21:30
Název akce: Architecture Week Praha 2014
Téma: architektonické dědictví a ikony architektury
Termín konání: 15. 9. – 12. 10. 2014
Místo konání: Jiřský klášter, Pražský hrad, Praha 1
Charakteristika: mezinárodní festival architektury a urbanismu
Organizátoři: Správa Pražského hradu, Czech Architecture Week
Záštity festivalu: 
Prezident ČR, pan Miloš Zeman
World Heritage UNESCO
Asociace krajů ČR, předseda Michal Hašek
Ministerstvo kultury SR, ministr Marek Maďarič
Ministerstvo dopravy ČR, ministr Antonín Prachař
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ministr Marcel Chládek
Ministerstvo pro místní rozvoj, ministryně Věra Jourová
Ministerstvo kultury ČR, náměstkyně Anna Matoušková
Moravskoslezský kraj, hejtman Miroslav Novák
Středočeský kraj
Národní památkový ústav, generální ředitelka Naděžda Goryczková
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Hlavní město Praha, primátor Tomáš Hudeček
Městská část Praha 1, starosta Oldřich Lomecký
Národní technické muzeum, generální ředitel Karel Ksandr

Architecture Week Praha 2014

Osmý ročník mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014 se bude konat v Jiřském klášteře na Pražském hradě a dalších místech v Praze ve dnech od 15. 9. do 12. 10. 2014. Hlavním tématem osmého ročníku je architektonické dědictví a ikony architektury. Cílem festivalu je představit veřejnosti architekturu na příkladech osobností architektury, budov a objektů, které se v průběhu doby staly architektonickými ikonami a zařadily se k historickému dědictví architektury. V rámci festivalu se představí také památky řady měst z celého světa (výstavy jsou již tradičně připravovány v úzké spolupráci s českými a zahraničními městy, kraji, ministerstvy, velvyslanectvími a kulturními instituty zúčastněných zemí a také ve spolupráci s WHC UNESCO).

V rámci festivalu Architecture Week Praha probíhají rovněž přednášky českých a zahraničních architektů, vernisáže výstav, konference, procházky za architekturou a další akce, na které jsou již návštěvníci festivalu za osm let jeho existence zvyklí.
 
Program:
1. Komplex výstav Architecture Week Praha 2014 (17 architektonických výstav v Jiřském klášteře Pražského hradu)
2. Hravý architekt 2014 (výstava v Jiřském klášteře, dílny v Plečnikově vyhlídce)
3. Mezinárodní odborná konference (Rezidence Primátora hl. m. Prahy)
4. Přednášky českých a zahraničních architektů (Fakulta architektury ČVUT Praha)
5. Procházky za architekturou
(Praha)
6. Doprovodné výstavy na velvyslanectvích a kulturních institutech

1. Komplex výstav Architecture Week Praha 2014
Architektura v prostoru a čase
Výstava Architektura v prostoru a čase představí na příkladech významných staveb a osobností architektury chronologicky (od předrománské architektury do současnosti) formou modelů, informačních panelů, fotografií, filmů, kreseb a skic architektonické slohy a styly od předrománské architektury do současnosti. Kurátorem výstavy je významný český architekt Miroslav Řepa. Jednotlivé slohy budou rozděleny podle barev a začleněny do časové osy, aby bylo možné si vytvořit obrázek o posloupnosti a návaznostech, kdy a jak které architektonické slohy a styly vznikaly. Na výstavu byly zapůjčeny modely z mnoha měst, návštěvníci tak budou mít neopakovatelnou příležitost shlédnout na jednom místě přes 200 modelů architektonických památek v naprosto jedinečném, názorném a uceleném souboru. Především pro studenty bude tato procházka „učebnicí architektury“ jistě velkým přínosem, ale výstavu s radostí doporučujeme i všem dalším milovníkům architektury.

Josip Plečnik: Skici

Výstavu Josip Plečnik: Skici připravil ve spolupráci s Dr. Damjanem Prelovšekem Kabinet architektury v Ostravě. Výstavu podpořila Galerie výtvarného umění v Ostravě. Kurátory výstavy jsou Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec.
„Výstava prezentuje několik architektonických návrhů, které Josip Plečnik věnoval predevším své rodné Lublani. Pocházejí převážně z doby po ukončení jeho působení na Pražském Hradě. Nejedná se o nejdůležitejší projekty, ale o ukázku ze soukromé sbírky Dr. Damjana Prelovšeka. Vystavené kresby umožňují  pochopit způsob, jakým Josip Plečnik postupoval při navrhování svých staveb, anebo předmětů užitého umění: výsledku vždy předcházela dlouhá řada skic. Plečnik ke kreslení užíval výhradně tužku nebo inkoustové pero. Zajímavé jsou jeho návrhy kreslené červeným inkoustem, které se tímto na první pohled výrazně liší od prací jeho asistentů. Kresby, prezentované na výstavě, pocházejí z několika zdrojů a zahrnují i některé neuskutečněné návrhy. Zvláštní dík patří architektu Miroslavu Řepovi, který do této sbírky přispěl darem několika výkresů z pozůstalosti svého otce Karla Řepy, jenž byl posledním českým Plečnikovým žákem.“ (Damjan Prelovšek)

Praha srdce Evropy

Výstavu Praha srdce Evropy organizuje kancelář Památky světového dědictví, odbor památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy a představí věhlasná jména architektů, kteří tvořili na území dnešní Prahy od nejstarší historie až do současnosti, do roku 1992, kdy bylo historické centrum Prahy zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO. Vernisáž výstavy proběhne v pátek 19. 9. 2014 v 17:30 h v Jiřském klášteře na Pražském hradě.
 
Oscar Niemeyer a současná brazilská architektura
Výstava Oscar Niemeyer a současná brazilská architektura představí formou velkoformátových fotografií dílo slavného brazilského architekta Oscara Niemeyera, doplněné o ukázku architektury současných brazilských architektů – Ruye Ohtake a Paula Mendese da Rocha. Kurátorkou výstavy je brazilská architektka Vera Hampl.
„Architekt Oscar Niemeyer (1907–2012) byl velkým průkopníkem moderní architektury 20. století. Jeho fantazie neznala hranic: Niemeyer byl naprostým národním hrdinou a pýchou Brazílie a jeho architektura dodnes překvapuje svou velkorysostí a neobyčejným tvaroslovím. S jeho jménem je těsně spjat vznik Brasílie. Soutěž na nové hlavní město Brazílie v roce 1957 vyhrál Lucio Costa se svým známým Plano Piloto. Niemeyer ve fázi realizace do Costova plánu aktivně zasahoval svými nápady a nakreslil skoro všechny nejdůležitější státní budovy. Hlavní město Brazílie postavili za tři a půl roku. Monumentalita a krása Niemeyerovy architektury vtiskla Brasílii ráz jednoho z nejzajímavějších a zároveň jedinečných moderních urbanistických celků. Přestože představuje realizaci utopických snů poloviny 20. století, ještě dnes se dodržují základní směrnice vítězného plánu a budovy státní správy se nadále staví podle Niemeyerova návrhu. Brasília nyní patří mezi kulturní památky, které jsou pod záštitou UNESCO.“
(Damjan Prelovšek)

Výstava dále představí MuBE – Museu Brasileiro da Escultura (Brazilské muzeum sochařství) v São Paulu architekta Paula Mendese da Rocha, které není jen budovou, ale je proměnou, transfigurací celého místa. Dalším představovaným architektem je Ruy Ohtake, jehož rukopis nese celá řada projektů, například Hotel Unique, Kulturní centrum Tomie Ohtake, visutá autobusová dráha dlouhá 8,5 km Expresso Tiradentes nebo Hotel Brasília Alvorada či největší akvárium v Jižní Americe, Akvárium v Pantanalu.

For Example. New Polish House (Například. Nový polský dům)
Výstava For Example. New Polish House představuje devět domů – promyšlených, jedinečných, postavených profesionálně a s citem pro okolní krajinu, objektů, které jsou jedinečné a nemohou se stát vzorem pro „masovou výrobu“. Nicméně zároveň nejsou výstřední. Mají tak poskytnout záminku k debatě o tom, v jakém okamžiku se architektura stává funkční a chytrá. Vybrané domy – chytré mezi krásnými – představují novou kvalitu ve výstavbě rodinných domů v Polsku a měly by se stát inspirací pro budoucí stavebníky. Všechny objekty prezentované na výstavě vznikly během poslední dekády a jsou mezi nimi díla světově uznávaných tvůrců jako Robert Konieczny, architektonických studií, jako studia Jojko – Nawrocki nebo Medusa, ale také díla mladších architektů. Výstavu připravilo v roce 2013 Centrum architektury ve Varšavě. Výstavu tvoří devět maket a devět „portrétů domů“, zachycených na fotografiích Juliusze Sokołowského. Kurátorkami výstavy jsou Agnieszka Rasmus-Zgorzelska a Aleksandra Stępnikowska. Po svém uvedení v Polsku byla výstava k vidění také v prestižních architektonických galeriích v Madridu a Vídni. Výstavu podpořilo Ministerstvo kultury a národního dědictví Polské republiky. Její pražská prezentace se koná díky podpoře Institutu Adama Mickiewicze a Polského institutu v Praze.
V rámci doprovodného programu k výstavě se dne 7. 10. 2014 uskuteční v 19.00 hodin na Fakultě architektury ČVUT Praha Architektonický půlmaraton mladých polských a českých architektonických studií zaměřený na téma rodinného bydlení.

Le Corbusier: Chandigarh

Výstavu Le Corbusier: Chandigarh ve spolupráci fotografem-architektem Milanem Pitlachem připravil Kabinet architektury v Ostravě s podporou Galerie výtvarného umění v Ostravě. Kurátory výstavy jsou Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec. Nedávno uplynulo 125 let od narození „papeže moderní architektury“. Je málo tvůrců, kteří v některém uměleckém oboru ovlivnili svou epochu tak výrazně, jak to učinil v architektuře 20. století Le Corbusier, vlastním jménem Charles – Edouard Jeanneret – Gris (1887–1965). Výstava je zaměřena na Chandigarh, „nové“ hlavní město indického státu Pandžáb, město, které, obdobně jako Niemeyerova Brasilia, vzniklo na zelené louce. Chandigarh patří do řady vrcholných kreací Le Corbusiera, který zde vytvořil jeden z nejpůsobivějších souborů moderní architektury. Výstava zahrnuje 40 fotografií od Milana Pitlacha, originální fotografie, skici a dopisy mezi Le Corbusierem a Františkem Gahurou nebo film o Le Corbusierovi.

Arch Works a Architektonický projekt roku 2014

Tvorbu českých architektonických studií a kanceláří představí již tradiční výstava Arch Works, v letošním roce spojená s prezentací výsledků soutěže o Cenu festivalu Architecture Week Praha za nejlepší Architektonický projekt roku, kterou organizuje společnost Czech Architecture Week již druhým rokem. Přihlášené projekty i v letošním roce hodnotila mezinárodní komise architektů a teoretiků architektury ve složení Tomáš Valent (Česká republika), Štefan Šlachta (Slovenská republika) Jorge Arditti (Mexiko), Javier Artadi (Peru), Chen Hui (Čína) a Enrico Frigerio (Itálie). Do soutěže je možné přihlásit architektonický projekt, který je dosud nerealizovaný nebo se nachází v průběhu realizace a který má být realizován na území ČR. Projekt nesmí být starší než 3 roky a nesměl být přihlášen do některého z předchozích ročníků soutěže. Soutěž má tři  kategorie: Veřejné stavby, Obytné stavby a Multifunkční objekty a je otevřena domácím i zahraničním autorům, architektům, architektonickým kancelářím nebo studentům magisterského studia. Celkový počet projektů, které se mohou soutěže zúčastnit, není limitován.

Jan Kaplický: Národní knihovna
Výstava Jan Kaplický: Národní knihovna, organizovaná ve spolupráci s nadačním fondem Kaplicky Centre, představí návštěvníkům skici a modely návrhů pro Národní knihovnu.

Arch World 2014
Výstava Arch World 2014 je každoroční přehlídkou zahraničních architektů, studií, architektonických kanceláří a společností, organizovaná ve spolupráci s velvyslanectvími a kulturními instituty zúčastněných států. V letošním roce se na výstavě přestaví například architektura Arménie, Belgie, Brazílie, Dánska, Estonska, Francie, Chile, Chorvatska, Itálie, Izraele, Maroka, Mexika, Německa, Peru, Polska, Rakouska, Rumunska, Slovinska, Srbska, Španělska, Švýcarska, Turecka, USA, Velké Británie a Venezuely.

Šest vil Prahy 6
Výstava Šest vil Prahy 6, připravená ve spolupráci s Městskou částí Praha 6, přiblíží návštěvníkům skvosty vilové architektury, které se nacházejí na území této pražské městské části. 

Nápady pro Kulaťák a Olověný Dušan 2014

Výstava Nápady pro Kulaťák je prezentací výsledků studentského projektu, který ve spolupráci s Městskou částí Praha 6 zorganizoval festival architektury Architecture Week Praha a Spolek posluchačů architektury. Součástí projektu byly přednášky, studentské workshopy a výstavy.
V dubnu 2014 proběhl na FA ČVUT veřejně přístupný přednáškový blok s diskuzí na téma dalšího vývoje pražského Vítězného náměstí. Studentům přednášel urbanista Michal Hexner, vedoucí odboru Územního rozvoje Městské části Praha 6, Bohumil Beránek, a architekt a autor projektu LINE Radan Hubička. Na přednášky navázal víkendový workshop pro studenty FA ČVUT pod vedením architekta Tomáše Valenta. Workshopu se zúčastnilo přes čtyřicet studentů, kteří pracovali na návrhu řešení prostoru Vítězného náměstí. Výsledné práce byly představeny na několika výstavách.

Světoví architekti o architektuře

Výstavu ve spolupráci se sběratelem a architektem Tadeuszem Baruckim připravil Kabinet architektury v Ostravě s podporou Galerie výtvarného umění v Ostravě. Kurátory výstavy jsou Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec.
„Často slýcháváme o konkrétních architektonických dílech. Občas je dokážeme přiřadit ke jménům jejich tvůrců. Málokdy ale víme, jak architekti vypadají nebo tvoří. Výjimečně se k nám pak dostávají informace o jejich myšlenkovém přístupu k architektuře. Posledně jmenovaný nedostatek mě v polovině 60. let přiměl k tomu, abych během svých architektonických toulek navštívil ty nejlepší a získal od nich odpověď na otázky: Čím je pro Vás architektura? Jaký je Váš přístup k projektování? Co je podle Vás v tomto procesu nejdůležitější? S jakými zajímavými úkoly jste se ve své odborné praxi setkal? Odpovědi jsem nahrával, protože i hlas každého z tvůrců měl dokumentární hodnotu. Nakonec jsem každého požádal, aby vlastnoručně v několika slovech zapsal a podepsal podstatu toho, co řekl, čímž vznikl svérázný autogram. Takto sebraný materiál jsem chtěl doplnit o životopisy jednotlivých tvůrců a ilustrace jejich nejreprezentativnějších děl a poté je co nejviditelněji zveřejnit v zemi, která tehdy velmi citlivě zažívala pocit izolace od okolního světa.“ (Tadeusz Barucki)

Slavné vily metropolí střední Evropy v Praze
Zpracování historie vilové architektury, kterou uskutečnily týmy historiků architektury zemí Visegrádské 4, bylo důležitou etapou na cestě poznání této části architektonického bohatství a kulturního dědictví i odkazu pro současnou tvorbu. Nejprve vznikla výstava Slavné pražské vily v Trmalově vile v Praze. V roce 2004 vyšla publikace Slavné pražské vily. Následovaly další z krajů ČR, potom Slavné vily Slovenska, Slovinska, Maďarska a Slavné vily Polska. Součástí tohoto edičního a výstavního cyklu bylo zpracování slavných vil metropolí zemí Visegrádské 4 a Slovinska – Prahy, Bratislavy, Budapešti, Varšavy a Lublaně.
Jedinečnou vilovou architekturou oplývají i další metropole zemí střední Evropy, zejména Vídeň a Berlín, ale také Mnichov či Drážďany. Menší výstava Slavné vily metropolí střední Evropy bude k vidění v Jiřském klášteře a celou expozici lze zhlédnout v Křížové chodbě a Rytířském sále Staroměstské radnice od 18. 10. do 12. 11. 2014. Z pražských vil výstava představí Müllerovu vilu od Adolfa Loose, vilu Jana Kotěry, kubistickou vilu Bedřicha Kovařovice od Josefa Chochola a další. Varšava se pochlubí rezidencí Gnińských – Ostrogských, vlastní vilou Bohdana Pniewského, nebo vilou architekta Czeslawa Bielecka. Vídeň ukáže vilu Otto Wagnera, Kotěrovu vilu Lemberger, nebo vilu Knips od Josefa Hoffmanna. Lublaň uvede Vilu Prelovšek od Matka Prelovšeka, kterou zrekonstruoval Jože Plečnik, funkcionalistickou vilu France Tomažice a rezidenci nizozemského velvyslance. Berlín představí, kromě jiných, vilu Curt Bejach od Ericha Mendelsohna či vilu Lemke od Ludwiga Miese van der Rohe. Bratislava bude reprezentována vilou Dušana Jurkoviče nebo vilou Arpáda Lengyela od Friedricha Weinwurma a Ignáce Vésceie. Vilová architektura Budapešti bude zastoupena vilou Dálnokiho Kovátse od Farkase Molnára, Hoffmannovou vilou od Jozséfa Fischera a dalšími. Na výstavě bude také expozice Mnichova. Autorem výstavy je Dr. Oldřich Janota, ředitel Kotěrova centra architektury.

Architektonické ikony Benátska
Výstava Architektonické ikony Benátska ukáže pražskému publiku architekturu okolí italských Benátek, kde se nacházejí opravdové architektonické unikáty.

2. Hravý architekt 2014

Výstava výsledků projektu Hravý architekt 2014, konaného pod záštitou manželky prezidenta ČR Ivany Zemanové. Druhého ročníku mezinárodního výtvarně-architektonického projektu pro děti 4. a 5. tříd základních škol se zúčastní 800 dětí z 28 měst ČR a zemí V4. Cílem projektu je přiblížit dětem adekvátní formou architekturu a vychovávat je k jejímu vnímání, poučit je o profesi a práci architekta, vysvětlit jim dále, co je architektonické dědictví, proč je důležité se o ně zajímat a pečovat o ně. Děti absolvovaly přípravné přednášky, procházky za architekturou a besedy s architekty a vybranými odborníky. Na základě těchto setkání se děti věnovaly výtvarné části projektu. Třídy, které na projektu pracovaly, stráví den na Pražském hradě: v doprovodu svých pedagogů si děti prohlédnou výstavu Hravý architekt a zúčastní se připraveného programu a dílen pod vedením známých architektů v Plečnikově vyhlídce. Tématem výtvarné části projektu byl architektonický detail a umění v architektuře – výtvarné zpracování umění, spjatého s architekturou (reliéfy, sochy, okenní vitráže, fresky, domovní znamení, chrliče, kašny, fontány, mozaiky, ozdobné prvky a detaily historických objektů – okna, římsy, dveře, štíty).
Speciálně k tomuto projektu připravil pan Ondřej Šefců ve spolupráci s FAMO pro děti půvabný krátký animovaný film s názvem Jak člověk k architektuře přišel, o tom, jak vznikala architektura. Film bude dětem promítán v rámci výtvarných dílen v Plečnikově vyhlídce, při jejich návštěvě Pražského hradu. 
Záštitu projektu poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ministr Marcel Chládek, Ministerstvo kultury Slovenské republiky, ministr Marek Maďarič, Velvyslanectví Slovenské republiky, velvyslanec Peter Weiss, Velvyslanectví Polské republiky, velvyslankyně Grażyna Bernatowicz, Velvyslanectví Maďarské republiky, velvyslanec Tibor Petö, Velvyslanec Italské republiky, velvyslanec Pasquale D´Avino, Asociace krajů ČR, předseda Michal Hašek a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Projekt se koná za finanční podpory Ministerstva kultury Slovenské republiky, Visegrad Fund, Pardubického kraje a In Form Slovakia. Partnery projektu Hravý architekt jsou České dráhy, Národní technické muzeum v Praze, CzechTourism, Trustav a Erco Lighting.
Produktovými partnery se staly společnosti Spyron, Plojhar, Centropen, Reda a Primalex.

3. Mezinárodní odborná konference
Mezinárodní odborná konference na téma Současná architektura v historických souvislostech – Správa historické městské krajiny proběhne dne 30. 9. 2014 v Rezidenci primátora hl. města Prahy. Konference se bude konat za účasti pozvaných zástupců světové organizace UNESCO, domácích a světových architektů a odborníků na problematiku ochrany památek a architektonického dědictví. Jejich úkolem bude probrat otázky spojené s implementací současné architektury do historického prostředí ve městech, prostřednictvím analýzy nových koncepcí kulturního dědictví a jejich adaptability na historická města, vztah městské krajiny a času, forem a funkcí architektury a urbánní ekonomiky. Program konference zahájí náměstek primátora Hlavního města Prahy Václav Novotný, paní Marie Noel Tournoux, koordinátorka programu pro města (World Heritage Center UNESCO), Oldřich Lomecký, starosta Městské části Praha 1 a Petr Ivanov, ředitel festivalu Architecture Week Praha. Příspěvky na konferenci přednesou pan Frederick Cooper z Pontifikální Katolické Univerzity v Peru, pan Michael Turner z WHC UNESCO (Izrael), pan Ondřej Šefců, ředitel územního pracoviště Praha, NPÚ ČR, paní Elena Svalduz a Andrea Giordano z Univerzity v Padově, pan Philip F. Yuan (Archi-Union Architects, Čína) a architekt Nikolaus Goetze z kanceláře GMP ARCHITEKTEN (Německo). Konferencí uvádí moderátor Jakub Železný.
Partnery konference jsou Řízení letového provozu ČR, Czech Tourism, Polský institut a Erco Lighting
Vstup na konferenci bude pouze pro zvané.

4. Přednášky českých a zahraničních architektů.
V rámci festivalu proběhnou opět přednášky pozvaných známých českých a zahraničních architektů, které se již tradičně těší velkému zájmu studentů a odborné veřejnosti.
Čtvrtek 18. 9. 2014 v 19:00 h, FA ČVUT: Juan Pablo Serrano – Serrano Monjaraz Arquitectos (Mexiko)
Pondělí 22. 9. 2014 v 19:00 h, FA ČVUT: Johannes Baar-Baarenfels – Baar Baarenfels Architekten (Rakousko) na téma rekonstrukce Paláce Rasumofski
Úterý 23. 9. 2014 v 19:00 h, FA ČVUT: Johan Anrys – 51N4E (Belgie)
Úterý 23. 9. 2014 ve 20:00 h, FA ČVUT: Tilo Herlach – HHF Architects (Švýcarsko)
Středa 24. 9. 2014 v 19:00 h, Instituto Cervantes: Juan Antonio Gonzalez – GPY Architects (Španělsko)
Čtvrtek 25. 9. 2014 v 19:00 h, FA ČVUT: Petr Urlich – profesor na ČVUT a FF UJEP (ČR) přednáší na téma Zrod Metropole
Pondělí 29. 9. 2014 v 19:00 h, FA ČVUT: Zvi Hecker (Izrael/Německo)
Čtvrtek 2. 10. 2014 v 19:00 h, FA ČVUT: Fruto Vivas (Venezuela)
Pondělí 6. 10. 2014 v 19:00 h, FA ČVUT: Stefano Boeri – Stefano Boeri Architects (Itálie)
Úterý 7. 10. 2014 v 19:00 h, FA ČVUT: Polsko-český přednáškový maraton na téma Současný dům
Středa 8. 10. 2014 v 19:00 h, FA ČVUT: Pablo Lhoas – Lhoas & Lhoas Architects (Belgie)
Čtvrtek 9. 10. 2014 v 19:00 h, FA ČVUT: Moshe Tzur – Moshe Tzur Architects (Izrael)
Čtvrtek 9. 10. 2014 ve 20:00 h, FA ČVUT: Francisco Pulido – JAHN Architects (USA)

5. Procházky za architekturou.
Také v letošním roce tradičně proběhnou procházky za architekturou, organizované ve spolupráci s Pražskou informační službou a Magistrátem hl. města Prahy, tentokrát věnované ikonickým budovám pražské architektury. Počet osob, které se procházky mohou zúčastnit, je omezený na maximálně 30 osob, proto je nutné se na procházku registrovat na e-mailu: hrabincova@architectureweek.cz a na místo srazu přinést potvrzení o registraci, které na základě registrace zájemce obdrží od organizátorů.

Středa 17. 9. 2014 v 16:00 h, sraz před vchodem do Staroměstské radnice vedle věže: Ikona Starého Města pražského – Staroměstská radnice a její historický vývoj. Vyprávění o minulosti i současnosti Staroměstské radnice s návštěvou interiérů.

Středa 24. 9. 2014 v 16:00 h, sraz před letohrádkem Belvedere v Královské zahradě Pražského hradu: Ikony pražské renesance – Letohrádek královny Anny a Míčovna Pražského hradu.  Vyprávění o vývoji pražské renesanční architektury s návštěvou letohrádku Belvedere.

Středa 1. 10. 2014 v 16:00 h, sraz před domem U černé Matky Boží v Celetné ulici: Ikony pražské kubistické architektury – Dům U Černé Matky boží a Palác Diamant. Vyprávění o pražské kubistické a rondokubistické architektuře.

Středa 8. 10. 2014 v 16:00 h, před Obecním domem na náměstí Republiky: Ikony pražské secese: Obecní dům, Dům U Nováků a Pojišťovna Praha. Vyprávění o tom, jak evropská secese ovlivnila Prahu a jak je pražská secesní architektura vnímána dnes.

6. Doprovodné výstavy na velvyslanectvích a kulturních institutech
V rámci festivalu je možné navštívit rovněž další architektonické výstavy, pořádané zúčastněnými kulturními institut. V letošním roce mohou zájemci navštívit výstavy v Polském institutu, Bulharském kulturním institutu a Slovenském institutu, dále výstavy Asociace pro urbanismus a územní plánování AUUP na FA ČVUT

Od 10. září 2014 probíhá výstava Současný dům očima mladých architektů: Venkovský dům v Galerii Polského institutu v Praze, Malé náměstí 1 (vchod Karlova 27), která představí práce vítězů národních kol letošního ročníku soutěže Současný dům očima mladých architektů a také výběr oceněných prací dalších polských účastníků. Soutěž již počtvrté pořádá agentura Foibos ve spolupráci s fakultami architektury ze zemí Visegrádské skupiny a Slovinska. Tento ročník soutěže nesl podtitul Venkovský dům. Soutěžící měli za úkol navrhnout ideální vesnický dům či jeho rekonstrukci. Hlavním partnerem soutěže a workshopu byla FA architektury Slezské technické univerzity v Gliwicích. Projekty jsou prezentovány formou vizualizací a maket.
www.polskyinstitut.cz

Od 15. 9. 2014 bude v Galerii Bulharského kulturního institutu v Praze k vidění výstava velkoformátových fotografií Ivo Chadžimiševa s názvem UNESCO – Bulharské památky v detailu i celku, která zachycuje bulharské památky ze Světového seznamu kulturního dědictví UNESCO. Prohlédnout si tak můžete Bojanský kostel, Madarského jezdce, Ivanovské skalní kostely, Kazanlackou hrobku, město Nesebar, Rilský klášter a Sveštarskou hrobku.

Od 8. 10. 2014 bude možné navštívit ve Slovenském institutu v Praze, Jilská 16, Praha 1 výstavu Atrium architekti/East Side Architecture, jejímž autorem je Architektonické štúdio Atrium a kurátorem Prof. Ing. arch. Matúš Dulla. East Side Architecture představí v další samostatnou tematickou výstavu. Tentokrát to bude retrospektivní výstava jednoho z nejvýraznějších architektonických ateliérů na východě Slovenska – Architektonické štúdio Atrium z Košíc, Laureáta Ceny Dušana Jurkoviča 2004 a CE-ZA-AR 2012, nominované na evropskou cenu Mies van der Rohe Award, Brick Award a další. Jediný ateliér ze Slovenska, kterému se podařilo publikovat své dílo v prestižním německém vydavatelství Phaidon. Představitel nové vlny East Side Architecture představí u příležitosti 22. výročí svého založení díla z poslední dekády – od roku 2004 po současnost. Na své si tu přijdou malí i velcí, milovníci architektury, designu, fotografie, ale taktéž hudby, jídla a pohody. Neobyčejná instalace, neobyčejné příběhy, neobyčejný zážitek. Výstavu připravilo občanské sdružení UzemnePlany.sk pod hlavičkou East Side Architecture. Vernisáž výstavy proběhne ve středu 8. října 2014 v 19:00 hodin ve Slovenském Institutu v Praze.

Ve dnech od 23. 9. do 12. 10. 2014 bude na FA ČVUT probíhat výstava Soutěž o cenu asociace, připravená Asociací pro urbanismus a územní plánování (AUUP). Národní přehlídka urbanistických prací tematicky navazuje na celoevropskou soutěž v oblasti urbanismu a územního plánování, kterou každý rok vypisuje Evropská rada urbanistů (European Council of Town Planners, ECTP). Cena asociace v oblasti územního a regionálního plánování si klade za cíl vyzdvihnout takové územně plánovací strategie, dokumentaci nebo realizace, které výrazně přispěly k zlepšení života ve městech či na venkově.
Ve stejném termínu bude na FA ČVUT možné zhlédnout výstavu Soutěž o nejlepší urbanistický projekt, organizovanou Ústavem prostorového plánování FA ČVUT, který k ní vyzývá všechny studenty škol, majících ve svém programu projekty urbanismu a územního plánování. Cílem soutěže je vzájemné porovnání výsledků ateliérové tvorby mezi školami urbanismu v mezinárodním kontextu. V soutěžní porotě jsou výrazně zastoupeni odborníci z urbanistické praxe, kteří tak mohou „zevně“ posoudit kvalitu práce vzniklé v jednotlivých školních atelierech. Partnerem soutěže je Asociace pro urbanismus a územní plánování České republiky.

Změna programu vyhrazena.
0 komentářů
přidat komentář