Vložil
ČTK
16.04.2018 18:40
Praha


zpět na článek
1 komentář
Rudolfínské memorandum k MPP
Tomáš Vích
| 17.04.18 12:30
ze září 2016. Měl jsem ho tu na mém blogu, který od února 2018 nefunguje. "Nedirektivní svobodné plánování" je oxymóron.
"Období komunistického centrálního plánování má na svědomí prstenec paneláků a magistrálu pod Muzeem. Posttotalitní období nám zanechalo sídelní kaši okolo města způsobující dopravní zácpy. Od roku 2000 došlo důsledkem korupce k tisíci změnám „závazného“ územního plánu, a ke spekulativnímu zvyšování monofunkční zástavby, která dál zesiluje dopravní zátěž. Po absurdním prodloužení „platnosti“ tohoto územního plánu až do roku 2022 s narůstající nedůvěrou přecházející v jistotu chápeme, že tzv. „Metropolitní plán“ nevidí za hranici Prahy a povyšuje chaos na tvůrčí princip urbanismu, a že nepředkládá jasnou urbanistickou koncepci, která by zaručila tolik potřebný polyfunkční a polycentrický růst města, městských částí, čtvrtí a nevytváří podmínky pro zodpovědnou správu naší metropole. S narůstajícím rozhořčením vnímáme formální „komunikaci“ jak s odbornou, tak politickou a laickou veřejností.
Za východisko z dnešní krize a chaosu považujeme, jak je v Evropě běžnou praxí, tvorbu podrobnějších regulačních plánů, vzniklých na základě veřejných architektonických a urbanistických soutěží. Projednávání regulačních plánů převezme odpovědnost za mnohovrstevný a přiměřený rozvoj různorodých území v potřebném detailu a za účasti místních obyvatel. Věříme, že díky regulačním plánům, které se stanou novým standardem, Pražané dostanou zdravý a jednoduchý územní plán na evropské úrovni, který se očistí od regulací výšek a charakteru, které mu ze Zákona nepřísluší, a naopak bude plán doplněn o veřejně prospěšné stavby radnic, koncertních sálů, divadel, muzeí, škol, knihoven, stadiónů a především parků, které dělají město přátelské a kulturní. Územní plán musí být trvale udržitelný jak po stránce sociální, tak ekonomické a ekologické, a nelze k němu dospět jinak než veřejnou dohodou."
Přidat nový komentář
Diskusní příspěvky vyjadřují stanoviska čtenářů, která se mohou lišit od stanovisek redakce. Všechny příspěvky musí být schváleny redaktorem dříve než budou zveřejněny.
Redakce archiweb.cz ctí v maximální možné míře svobodu slova, nicméně ve vyjímečných případech si vyhrazuje právo smazat nebo opatřit komentářem příspěvek, který se netýká tématu diskuse, porušuje platné zákony ČR nebo dobré jméno portálu, obsahuje vulgarismy nebo má reklamní charakter.