Podpora návrhu na prohlášení kulturního domu v Mladé Boleslavi památkou

Zdroj
ČNK ICOMOS
Vložil
Tisková zpráva
05.04.2017 07:25
V srpnu 2016 byl územním odborným pracovištěm NPÚ Střední Čechy podán návrh na prohlášení kulturního domu v Mladé Boleslavi (původně Dům kultury ROH AZNP) za nemovitou kulturní památku.
Návrh formou dopisu adresovaného ministrovi kultury ČR v březnu 2017 podpořila také Pracovní skupina pro architekturu druhé poloviny 20. století při Českém národním komitétu ICOMOS. S tímto zdůvodněním:
Kulturní dům v Mladé Boleslavi, vybudovaný v 60. a 70. letech 20. století podle návrhu architekta Františka Řezáče patří mezi kvalitní architektonická díla své doby, přesahující svým konceptem velmi nízkou úroveň dobových standardů převažující stavební produkce. Stavba se dosud vyznačuje kvalitními původními detaily a materiály s důrazem na řemeslné provedení, nelze např. opominout precizní provedení dveří, podlahových krytin, podhledů, za zmínku stojí soubor atypických svítidel atd. Interiéry obsahují řadu hodnotných výtvarných děl (Oldřich Smutný, Stanislav Kovář, Emil Cimbura, Martin Sladký, František Koudelka, Miloš Zet, 1972). Kulturní dům se navíc, na rozdíl od většiny staveb poválečné éry Mladé Boleslavi, dodnes dochoval v mimořádně autentickém stavu, čímž je posílena jeho kulturněhistorická hodnota. Analogické stavby patří v posledních letech k nejohroženějším. Architektonické dědictví tohoto období podléhá nekoncepčním a devastačním přestavbám a stavby z této doby v současnosti už jen vzácně vykazují podobně autentický stav.
V této souvislosti nelze opominout, že kulturní dům v Mladé Boleslavi dotváří realizovanou úpravu uceleného urbanistického konceptu 60. let 20. století – ve své době oceňovaného pokusu o vytvoření živého městského bulváru s obchodní vybaveností v rámci velmi omezených možností typizované bytové zástavby, vypracovaný architekty Osvaldem Döbertem, Jaroslavem Kosíkem a Františkem Řezáčem.

Dopis podepsali:
Doc. ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.; předseda pracovní skupiny při ČNK ICOMOS
Prof. ing. arch. akad. arch. Václav Girsa; prezident ČNK ICOMOS

Členové pracovní skupiny:
Mgr. Hubert Guzik, Ph.D.
Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.
Mgr. Jan Zikmund
Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D.
PhDr. Miroslav Pavel
Mgr. Klára Mergerová
Mgr. Veronika Vicherková
Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D.
Doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D.
Mgr. Martin Strakoš

Dopis zaslán na vědomí:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR
Magistrát města Mladá Boleslav
Národní památkový ústav, generální ředitelství
Národní památkový ústav ÚOP středních Čech

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články