Vložil
ČTK
25.06.2018 15:45
Praha


zpět na článek
6 komentářů
Souvislosti "odborného" posudku
Martin Kloda
| 25.06.18 07:56
Náměstkyně primátorky hl. M. Prahy a určený zastupitel pro Metropolitní plán Petra Kolínská dnes na tiskové konferenci informovala o svých postojích k projednání Metropolitního plánu a připomínkách obsažených v materiálu Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Kolínská s obsahem nepodepsaného dokumentu, ke kterénu se dnes přihlásil Ing. Vojtěch Novotný, PhD. z Katedry aplikované geoinformatiky a územního plánování, vcelku nepřekvapivě souhlasí. Dokument, uložený usnesením Rady hlavního města Prahy ze dne 12.4.2016 ke zpracování radní Janě Plamínkové s termínem 6.9.2016 (!) a zadaný za blíže neznámých okolností týmu výrazných kritiků procesu zadání a přípravy Metropolitního plánu, označil Novotný za „nezainteresovaný“. Nespecifikovaný tým z FŽP jej na základě neuvedených podmínek zpracoval během tří týdnů.

V rovině podobně zavádějících a matoucích informací se nesla celá prezentace. Náměstkyně Kolínská začala svůj výstup porovnáním prvorepublikového regulačního plánu se socialistickou verzí Územního plánu Prahy a návrhem Metropolitního plánu. V rozporu se svým tvrzením ukázala výřezy tří různých lokalit, rozvojové území „Pražské čtvrti“ v Hlubočepech z Metropolitního plánu postavila proti prvorepublikovému regulačnímu plánu Dejvic a nazvala jej „rudým flekem“ přejatým ze socialistického přístupu k plánování. Máme potvrzeno, že tři čtvrtiny z připomínek uvedených na tiskové konferenci způsobilo nepochopení, kterému mohla Kolínská předejít dotazem a konzultací s pořizovatelem.

Petra Kolínská pokračuje v praxi politického zasahování do procesu přípravy Metropolitního plánu, se kterou přišel bývalý předseda Strany zelených Matěj Stropnický. Nyní svou činnost rozšířila o zasahování do pravomocí pořizovatele. Podle metodiky Ministerstva pro místní rozvoj k Stavebnímu zákonu, v jehož gesci pořizování územních plánů je, má určený zastupitel napomáhat úspěšnému pořízení ÚP bez zbytečných komplikací a zdržování jeho projednání v zastupitelstvu zejména včasným přenosem informací mezi zastupitelstvem obce, pořizovatelem a zpracovatelem územního plánu. O ovlivňování průběhu projednání, přípravě a organizaci připomínek a předjímání jejich vyhodnocení určeným zastupitelem se metodika MMR nikde nezmiňuje. Dalším, zjevně nadbytečným posudkem Metropolitního plánu se Kolínská pouze snaží dodat legitimitu nepřípustným stranickým zásahům Zelených do přípravy plánu.

Moderátor umožnil pouze tři dotazy ke konferenci. V prtvním z dotazů Kolínská objasnila důvod zadání „Kritického vyhodnocení“ a mírně se distancovala od zavádějící kampaně spolku Arnika, vedené proti Metropolitnímu plánu, kterou eufemicky označila jako „nemístnou hyperbolu“. V druhém dotazu shrnula, že Metropolitní plán je sice v souladu se Zadáním, ale vytkla mu řadu negativ. Na třetí dotaz, zda zpracovatel vyhodnocení zohlednil též programový projekt hl. m. Prahy „Metodika zadávání územních plánů“, zpracovaný Fakultou architektury ČVUT jako podklad pro hodnocení územního plánu na základě současných poznatků a přístupů, odpověděl Vojtěch Novotný, že o dokumentu sice ví, ale je podle něj vzhledem k časové souslednosti „irelevantní“.
Neděkuji
Ladislav Kominácký
| 27.06.18 08:47
Nemůžu jinak. Vy jste se v Praze ohledně územního plánu snad zbláznili! Vaše půtky, kterými pravidelně zásobujete veřejnost, devalvují a rozebírají celé CZ územní plánování na „marné“ součástky. Veřejně mícháte prapodivnou územně-plánovací bramboračku, namísto toho, abyste s aparátem odborníků všeho druhu, s pomazanými politiky a s blízkými ústředními orgány konečně nám všem na „periferii“ předvedli, jak lze (inspirativně) pořizování takového dokumentu profesionálně uchopit. Kdo to má už v této republice ukázat, když ne „velká“ Praha se super zázemím?! Namísto toho dál przníte řemeslo.
Ano, Koucký může být možná divnej, jako je ostatně většina architektů. Ale trouba není. Umíte mu naslouchat? A nad jeho sděleními přemýšlet (notabene když už je v pozici zpracovatele MP)? Popřemýšlet jednoduše o tom, zda „náhodou“ nejdou věci dělat i jinak (většinou jdou, jen chtít a vědět jak). To by ale muselo jít o podstatu. Tedy o územní plán. O město. A lidi v něm. Nikoliv o něco, o čem nikdo z nás, mimopražských, nemá ani tušení. A po čem zůstává i na periferii podivná pachuť, neboť (medializované) příklady z velkého města táhnou. Nerozumím vám…
Na vysvětlenou
Tomáš Vích
| 29.06.18 02:22
U nás ve "velké" Praze jde o velké peníze, na 20 let se rozdělují pouhým přepisem z plochy "nezastavitelné" na "zastavitelné" desítky a stovky miliard. U nás na Praze 1 už těch volných ploch opravdu moc nezbývá, máme tu smog a horko a s kočárkem chodíme na Letnou 20 minut pěšky. Přesto se stále staví, protože se to "vyplatí" Důsledkem je, že trvale zde žijících obyvatel ubývá tempem 1000 lidí za rok. Současný vývoj není trvale udržitelný. Když jsem se 27.6.2018 na veřejném projednání MPP na Výstavišti ptal Kouckého, proč nám zastavuje hřiště, parky a náměstí, tak mne poučil, že jako architekt bych měl vědět, že to jsou proluky. Tak jsem se podivil, že on jako profesor z ČVUT nerozpozná bastion na Strahově, náměstí Miloše Formana nebo hřiště v Masné od proluky. No jistě, můžeme si podat připomínku, podáme, ale znám lepší zábavu, třeba být s dětmi na koupališti. Místo toho děláme osvětu, že zdravé město bez lidí není zdravé město, ale hřbitov.
Na vysvětlenou II
Ladislav Kominácký
| 02.07.18 09:10
Děkuji Vám za vysvětlenou. Přemýšlel jsem o tom, co říkáte. Nebudu hodnotit Vaši zkušenost z VP MPP. Nebyl jsem tam a tudíž mi ani nepřísluší se jakkoliv vyjadřovat. Velmi poučná je část, ve které jemně rezignujete na nabízené nástroje ÚP. Toto velmi dobře znám. Ano, dá se – namísto pragmatických přípisů na úřady (územního plánování) – využívat čas jinak. Třeba s rodinou. Anebo osvětou, třeba na někde na webu. Tím ale tomu, čemu sám věřím, (obávám se) nepomůžu. Lidé a jejich představy o životě budou vždy krok zpět za představami těch, kteří svírají kormidlo (v našem případě územně-plánovacích) dějin. Takový je zkrátka systém, ve kterém žijeme. Mohl bych teď sypat z rukávu zkušenosti za dvacet pět let pořizovatelské praxe. Dvacet pět let mezi představami vedoucích a představami vedených. Dvacet pět let mezi mocnými a nemocnými. Ale na této platformě to dělat nebudu a ani nechci. Z různých důvodů. Diskuse se ovšem nezříkám. Můžeme v ní pokračovat na emailu: l.kominacky@gmail.com. Případné závěry, pokud se na nich shodneme a pokud budeme chtít, můžeme poté publikovat veřejně.
P. S.: můj poslední komentář bylo v podstatě floutkovské veřejné odplivnutí si nad stavem územního plánování v ČR, zejména po novele SZ. Zkušenost mi říká, že pokud alespoň jeden z tria politik, úředník, projektant není kreátor (když už ten termín pan Koucký vložil do tohoto světa), trio jako celek je k ničemu. A to se – dle mého názoru – momentálně obecně v ÚP děje. V MPP je kreátor – alespoň na tu dálku - pod tlakem. Není to pro územní plánování CZ (jako celek) škoda? Jak zní stará pravda, pokrok nikdy nevzniká v poklidném centru života, ale v jeho třecích plochách s prostorem.
Kreátor pod tlakem
Tomáš Vích
| 02.07.18 05:02
Já raději diskutuji veřejně, věci se tím lépe vyjasňují. Město bez vize a bez vizionářů je jistě odsouzené ke stagnaci a průměru. Souhlas. Je otázkou, co je tou vizí, tím obrazem města? Je to monocentrické město s downtownem plným klimatizovaných kanceláří a opilých turistů napojené na šestiproudou magistrálu s prstencem výškových staveb okolo? Nebo je to město krátkých vzdáleností se sebevědomými čtvrtěmi a městskými částmi, které si pěstují svou vlastní identitu a hlídají si realitní bublinu, aby se jim neutrhly ceny ze řetězu? Myslím, že tato prvotní diskuze se v Praze neodehrála a výsledkem je korporátní totalita, kdy si malí a střední investoři v Praze nepostaví ani jeden dům a jsou vytlačováni za město.
3_6_2018
Ladislav Kominácký
| 03.07.18 07:57
Pěkné nové ráno. Dnes už jenom z rychlíku. Děkuji za názor. Jestliže se něco v „Vaší“ Praze odehrálo v rozporu s Vaším bytostním životním přesvědčením, pak nelze jinak, než: 1) znovu a lépe, 2) odejít. Přeji Vám hodně energie v rozhodování a na konci všeho dobrý pocit. Já jdu zase pečovat o tu „svoji“ rodnou hroudu…  LK
Přidat nový komentář
Diskusní příspěvky vyjadřují stanoviska čtenářů, která se mohou lišit od stanovisek redakce. Všechny příspěvky musí být schváleny redaktorem dříve než budou zveřejněny.
Redakce archiweb.cz ctí v maximální možné míře svobodu slova, nicméně ve vyjímečných případech si vyhrazuje právo smazat nebo opatřit komentářem příspěvek, který se netýká tématu diskuse, porušuje platné zákony ČR nebo dobré jméno portálu, obsahuje vulgarismy nebo má reklamní charakter.