Nový vodojem zajistí velký rozvoj Plzně

Zdroj
Václav Prokš
Vložil
ČTK
15.10.2008 13:55
Plzeň

Plzeň - Rozvoj Plzně o desetitisíce obyvatel a konec problémů s  pitnou vodou na východě města zajistí dnes zprovozněná stavba vodárenského souboru Lobzy. Jde o největší část akce Čistá voda, investice do vodovodů a kanalizací za 1,8 miliardy korun, kterou EU podpořila třemi čtvrtinami. Všech šest staveb Čisté vody bude do konce roku zkolaudováno, řekl ČTK manažer projektu Josef Holý.
    "Zásobování je bezpečnější, protože jedno místo na Homolce, odkud nám dosud tekla voda do základního tlakového pásma, bylo nevýhodné v případě velké havárie. Při problémech kdekoliv na trase to všichni odběratelé za tím kolizním místem pocítili," řekl Jan Kretek z Vodárny Plzeň. S  dalším novým vodojemem Vinice jsou nyní městské zdroje rozmístěny rovnoměrně.
    V Lobzích podél Rokycanské třídy na Prahu vznikly za 380 milionů Kč dva podzemní vodojemy po 10.000 metrech krychlových, nyní největší zásobníky pitné vody v Plzni. Dále tam město soustředilo tři čerpací stanice z městských částí Doubravka a Lobzy. Stavba ještě zahrnuje 3,7 km dlouhý výtlačný řad z dříve největšího vodojemu Homolka v Plzni-Slovanech a vodovodní potrubí o délce 7,3 km.
    "Díky novému vodojemu se v Plzni vytvořila rezerva pro nejodvážnější rozvojové plány do roku 2050 a i potom bude pořád vody dost," řekl Kretek. Nejbližším záměrem města je vedlejší plocha 160 hektarů, kde vznikne sídliště Švabiny až pro 6000 obyvatel.
    Nový soubor je zapojený do prvního tlakového pásma, kam jde 65 procent veškeré spotřeby vody, tedy pro 60.000 až 70.000 obyvatel i pro Škodovku a Prazdroj. Z něj se čerpá voda do dalších stupňů, a proto má nová investice vliv na zásobování v celé Plzni.
    Lidé podél Rokycanské třídy už nebudou pociťovat poklesy tlaku v potrubí. Tato oblast je výše položená a v odpoledních hodinách, při velkém odběru vody, tam klesal tlak a lidé si často stěžovali. Nová zařízení to budou eliminovat, řekl Holý.
    Za pár dnů uvedou stavbaři do provozu druhý vodárenský soubor Vinice pro severním předměstí, kde jsou největší sídliště. Dříve největší vodojem Homolka má akumulační kapacitu 12.000 metrů krychlových, nový vinický vodojem má dvě nádrže po 6000 m3. Ve zkušebním režimu už jsou také kanalizační systémy na Valše a dokončuje se systém Křimice, Radčice a Lochotín. Testují se také obě zádržné nádrže Gera a Bolevec, objemově také menší než vodojem v Lobzích.
    Každý Plzeňan spotřebuje denně 110 litrů pitné vody, v roce 1989 to bylo o 30 procent více. Její kvalita je špičková, lidé ji mohou ochutnat například v plzeňském pivu, dodal Kretek.
0 komentářů
přidat komentář