Zelený most - první ročník soutěžní přehlídky o nejlepší projekt revitalizace těžebních prostor

Vložil
Tisková zpráva
13. 03. 2006 17:15
Vyhlašovatel:

Těžební unie, ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí

Tajemník soutěžní poroty:

Kateřina Zapletalová
Těžební unie
Slavíčkova 827/1a
638 00 Brno
www.tezebni-unie.cz

Druh soutěže:

veřejná soutěžení přehlídka projektů

Předmětem soutěže jsou projekty na jakýkoliv druh rekultivace prostor povrchové těžby, který se již začal realizovat, jeho realizace probíhá nebo je již dokončena.

Cílem soutěže je představit odborné i laické veřejnosti nejlepší rekultivační projekty prováděné na území České republiky a pozměnit tak negativní názor na těžební průmysl.

Nejlepší přihlášené projekty budou prezentovány na 1. mezinárodní konferenci Těžba a životní prostředí ve střední Evropě, která se uskuteční pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí ČR a evropské asociace těžebního průmyslu Euromines. Výsledky soutěže budou publikovány také v katalogu, kde budou prezentovány všechny přihlášené práce, mimo těch, které porota vysloveně odmítne.

Porota

Řádní porotci:

Václav Cílek – Geologický ústav Akademie věd
Ludvík Grym - autorizovaný architekt
Petr Kučera – autorizovaný architekt, Zahradnická fakulta v Lednici MZLU v Brně
Martin Netoušek – Těžební unie
Milena Šandová – Těžební unie
Lubomír Tichý – Masarykova univerzita
Jan Viewegh – Ministerstvo životního prostředí ČR

Náhradníci:

Pavel Čech – ČSOP Vlašim
Marek Slobodník - Masarykova univerzita, Ústav geologických věd PřF

Hlavní cena:

50.000,- Kč.

Termíny

Vyhlášení soutěžní přehlídky: 9. března 2006
Uzávěrka přihlášek: 9. května 2006 v 1700 hodin
První zasedání poroty: 10. května 2006
Druhé zasedání poroty: 11. května 2006
Výsledky soutěže budou zveřejněny dne 12. června 2006

Další informace:

http://www.cka.cc/souteze/probihajici/zelenymost.html
0 komentářů
přidat komentář