Ytong motivuje mladé studenty, vyhlašuje další ročník soutěže pro SPŠ

Vložil
Tisková zpráva
30.09.2009 12:15
Soutěže

XELLA CZ, s.r.o.

Společnost Xella CZ vyhlašuje další ročník středoškolské soutěže Ytong, která je určena pro studenty 3. a 4. ročníků středních průmyslových škol se stavebním zaměřením. Předmětem soutěže je vypracování studentského projektu rodinného či bytového domu s využitím systému Ytong.


Cílem soutěže je uvést materiál Ytong do širšího povědomí studentů a seznámit je s jeho vlastnostmi a správným použitím. Budoucí stavitelé a projektanti mají příležitost využít své teoretické znalosti v praktickém návrhu, za který budou v případě úspěchu náležitě oceněni.  „Soutěží se snažíme u mladých studentů rozvíjet soutěživost a kreativitu, které často rozhodují o jejich  úspěších v profesním životě. Studenti mají v průběhu akce také jedinečnou příležitost, setkávat se s odborníky z praxe a okusit kouzlo i napětí konkurenčního prostředí,“ komentuje Středoškolskou soutěž Ytong PaedDr. Hana Šimánová, vedoucí projektů studentských soutěží ve společnosti Xella CZ.
Hodnocení prací se každoročně zhostí několik osobností z oblasti architektury a stavebnictví.
„Se stavebními školami bychom rádi navázali dlouhodobou spolupráci. Vedle samotného konání soutěže tak školám po celý rok nabízíme bohatý doprovodný program, který si mohou přizpůsobit přesně na míru svým učebním plánům a záměrům,“
pokračuje Šimánová. Jednotlivým školám tak výrobce Ytongu nabízí řadu zajímavých doprovodných akcí, které mohou prohloubit zájem a znalosti studentů o obor. Techničtí poradci společnosti mohou studenty seznámit se stavebním systémem Ytong formou zajímavých přednášek a nabízí jim také individuální konzultace a odborné vedení ročníkových prací. Střední školy se mohou zúčastnit odborné exkurze do výrobního závodu, kde jsou studenti detailně obeznámeni s technologií výroby pórobetonu Ytong. Partnerským školám výrobce zdarma poskytuje nejrůznější studijní pomůcky, technickými brožurami počínaje, vzorky materiálů konče.  Velmi účinným učebním nástrojem mohou být pro studenty i profesory také předváděcí akce společnosti.
„Uvědomujeme si, že za minimálními praktickými dovednostmi u absolventů středních škol z velké míry stojí nedostatky finančních prostředků v českém školství. Dlouhodobou spoluprácí a konáním středoškolské soutěže chceme přispět ke zkvalitnění výuky a vzdělávání naší budoucí generace,“ dodává na závěr za společnost Xella CZ Hana Šimánová.

Středoškolská soutěž Ytong bude v  roce 2010 probíhat ve dvou kolech – v regionálním a celostátním. Do celostátního kola budou postupovat vždy tři nejlepší studentské práce ze čtyř republikových regionů. Uzávěrka pro odevzdání soutěžních projektů v jednotlivých školách proběhne v 15. týdnu 2010. Podrobnosti k soutěži, soutěžní pravidla a registrační formulář naleznou zájemci na stránkách společnosti.


YTONG
se pro své jedinečné tepelně izolační parametry používá především pro výstavbu bytových a rodinných domů, v nichž zajišťuje celoroční tepelnou a vlhkostní pohodu. Šetrná a energeticky nenáročná výroba společně s minimální energetickou spotřebou staveb řadí pórobeton YTONG mezi ekologicky nejšetrnější stavební materiály současnosti. Vysoká přesnost, nízká hmotnost, rychlost a jednoduchá technologie zdění jej předurčují také pro rekonstrukce všech typů staveb. Bílý pórobeton YTONG se vyrábí výhradně z kvalitních přírodních surovin, jako je křemičitý písek, vápno, cement a voda. Proto je ideální pro stavby určené k dlouhodobému pobytu lidí, včetně prostor se zvýšenými hygienickými požadavky.

Společnost Xella CZ si zakládá na tom, že právě materiály, které vyrábí, patří mezi moderní stavební řešení a v mnoha směrech nabízejí jedinečné parametry. Ať už se jedná o tepelně technické, akustické nebo statické vlastnosti nebo o hygienické a mikroklimatické parametry staveb, patří materiály Ytong, Silka nebo Ytong Multipor k tomu nejzajímavějšímu, co může stavební trh investorům nabídnout. Znalosti a zkušenosti s pórobetonem Ytong by proto v profesní vybavenosti budoucích stavařů a architektů neměly chybět.

Související články