XXI. ročník soutěže o nejlepší urbanistický projekt - druhá výzva

Zdroj
Ing.arch. Zuzana Krmelová, Ústav prostorového plánování FA ČVUT
Vložil
Tisková zpráva
25.06.2015 12:00
Ústav prostorového plánování Fakulty architektury ČVUT spolu s Asociací pro urbanismus a územní plánování, Ústavem urbanismu Fakulty stavební ČVUT, Ústavem navrhování Fakulty architektury VUT, Ústavem urbanizmu a územního plánovania Fakulty architektury STU a Fakultou architektury Politechnika Wroclawska vyhlašuje druhou výzvu k přihlášení prací do XXI. ročníku studentské soutěže O nejlepší urbanistický projekt.

Do soutěže lze přihlásit projekty semestrální, ročníkové i bakalářské, zapsané jako urbanistický projekt v akademickém roce 2014/2015. Nelze přihlásit závěrečné diplomní projekty. Hodnotí se kreativní přístup k řešení palčivých urbanistických problémů a navržená urbanistická koncepce.

Složení poroty zajišťuje odborné posouzení prací studentů jak z hlediska požadavků teorie, tak též s přihlédnutím k praktické realizaci. Oceněné projekty jsou po slavnostním vyhlášení vítězů vystavovány na půdě všech zúčastněných univerzit a jsou také součástí větších výstav (Architecture Week, konference AUÚP). Mimo tyto veřejné prezentace jsou vítězné práce publikovány ve sborníku soutěže a v internetových i tištěných médiích.

Více informací o soutěži najdete na www.gis.cvut.cz
0 komentářů
přidat komentář

Související články