VÝZVA občanského sdružení Za krásnou Olomouc: Cena Rudolfa Eitelbergera za zdařilou realizaci v oblasti architektury, urbanismu a péče o památky v Olomouci a na Olomoucku v letech 2009–2010

Vložil
Tisková zpráva
19.01.2011 00:10
Vážení členové sdružení Za krásnou Olomouc, jeho příznivci a další angažovaní,

obracíme se na Vás s výzvou k zapojení se do druhého ročníku Ceny Rudolfa Eitelbergera, kterou se o. s. Za krásnou Olomouc (dále sdružení) chystá letos podruhé udělit. Cílem symbolického ocenění je upozornit na ty zásahy do organismu (nejen) historické Olomouce, které pozitivně a zdařile ovlivnily jeho měnící se podobu v letech 2009–2010. Naplňujeme tím jeden z cílů sdružení, jímž je propagace a informování veřejnosti o stavebních a urbanistických změnách v Olomouci a na Olomoucku s vlivem na architektonické, památkové a urbanistické hodnoty dotčených lokalit. Název ceny nese jméno významné osobnosti, olomouckého rodáka Rudolfa Eitelbergera von Edelberg (17. 4. 1817 – 18. 4. 1885), jedné z iniciačních postav moderních dějin umění a mj. zakladatele Uměleckoprůmyslového muzea ve Vídni (dnes Österreichisches Museum für angewandte Kunst).

Byli bychom rádi, kdyby se diskuse a předkládání návrhů zúčastnilo co nejvíce zainteresovaných, ať už obyvatel Olomouce nebo těch, kterým její osud není lhostejný. Věříme, že tato aktivita sdružení, byť je svým způsobem symbolická, přece jen napomůže k prohloubení diskuse a přemýšlení o památkových a architektonických hodnotách našeho města. Návrhy i další podněty můžete zasílat do 1. dubna 2011 na níže uvedenou adresu, k dispozici jsou Vám i další kontakty.
Podněty členů sdružení i širší veřejnosti vyhodnotí v průběhu měsíce dubna sedmičlenná komise složená ze členů sdružení i externích odborníků. Nominované projekty budou vyhlášeny na konci dubna 2011.

Komise:
Mgr. Michal Bartoš, Ph.D. (Sluňákov, centrum ekologických aktivit města Olomouce)
Bc. Kamila Davidová (Národní památkový ústav, ú. o. p. v Olomouci)
Ing. arch. Jana Křenková (Statutární město Olomouc)
Mgr. Martina Mertová (Národní památkový ústav, ú. o. p. v Olomouci)
Mgr. Jakub Potůček (Muzeum umění Olomouc)
prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. (Ústav dějin umění AV ČR, Univerzita Palackého v Olomouci)
prof. PhDr. Pavel Zatloukal (Muzeum umění Olomouc)

Součástí této výzvy je i návrh na nominování několika realizací, který má sloužit jako orientační vodítko. Budeme vděčni za Váš zájem a další podněty, které pomohou sdružení v jeho činnosti.

Navržené realizace:

Pavilon počítačové tomografie (PET/CT) v areálu Fakultní nemocnice v Olomouci (I. P. Pavlova 185/6)
(Miroslav Pospíšil, Ateliér R, investor: Fakultní nemocnice v Olomouci, 2010)

Rekonstrukce Zámeckého náměstí a parku ve Velké Bystřici (Zámecké náměstí)
(Michal Sborwitz, Marie Sborwitzová, Karel Prášil, Pavel Klásek, investor: Město Velká Bystřice zastoupené starostou Ing. Markem Pazderou, 2009–2010)

Rekonstrukce Terezské brány v Olomouci (třída Svobody)
(projekt Jan Pospíšil, kamenné prvky restaurovala firma Ladislava Werkmanna a kovářské prvky Jiří Běhal, investor: Statutární město Olomouc, 2008–2010)

Revitalizace území OMEGA centrum sportu a zdraví a hotel NH Olomouc Congress v Olomouci (Legionářská 21)
(Studio Prak, Alice Michálková, Pavel Pospíšil, interiéry: CAM Architekti, Trignis, zahradní úpravy: Zahrada Olomouc, investoři: GEMO Olomouc, Statutární město Olomouc, GEMO Sport, Hotelpark Stadion, 2010)

Rodinný dům v Bělkovicích (Bělkovice-Lašťany 658)
(Osamu Okamura, interiér: Eva Eichlerová, Milena Galátová, investoři: manželé Sadílkovi, 2005–2009)

Kontakty:
Mgr. Alexandr Jeništa, předseda sdružení –  605 288 116
Mgr. Jakub Potůček – 776 793 368
e-mail: krasnaolomouc@seznam.cz
www.krasnaolomouc.cz
0 komentářů
přidat komentář

Související články