Vysoké učení technické zrušilo neregulérní soutěž, Česká komora architektů mu nabízí pomoc při vypsání nové

Vložil
Tisková zpráva
22.07.2013 14:35
Vysoké učení technické v Brně (VUT) zrušilo soutěž o návrh na budovu Fakulty výtvar-ných umění. Vyplývá to z dopisu, který dne 12. 7. 2013 adresoval kvestor VUT Vladimír Kotek České komoře architektů (ČKA). Uvedená soutěž nebyla v souladu se Soutěžním řádem ČKA, který garantuje profesní odbornou kvalitu, tudíž jí nebyla udělena doložka o regulérnosti. Do soutěže se proto nemohli přihlásit autorizovaní architekti. Důvodem pro zrušení soutěže byl podle vedení VUT fakt, že do soutěže nedorazil dostatečný počet návrhů. ČKA toto rozhodnutí vítá a doporučuje vedení VUT vypsat novou soutěž o návrh s profesně kvalitními podmínkami tak, aby přinesla kvalitní řešení a řešitele celého projektu. Souběžně opět nabízí VUT konzultace při formulování soutěžních podmínek, které by byly v souladu se Soutěžním řádem ČKA vypracovaným v návaznosti na zákon o veřejných zakázkách.

Podle informací, které se ČKA nepodařilo u vypisovatele ověřit, byla soutěž obeslána dvěma soutěžícími, z nichž jeden svou přihlášku stáhl. Soutěž na novou budovu Fakulty výtvarných umění (FaVU) byla přitom ze strany ČKA připomínkována opakovaně, opakované byly i návrhy na osobní konzultace, které VUT odmítala. Mezi hlavní problémy patřilo například složení poroty, neboť v ní nezasedaly osoby se stejnou kvalifikací, která se očekávala od soutěžících. K nedůvěryhodnosti soutěže přispěly i časté změny v sestavě poroty. Ta je přitom u soutěže o návrh spolu s formulací zadání jedním z hlavních vodítek pro samotnou účast architektů v soutěži.
Dále bylo špatně prokazatelné, že bude zachována anonymita návrhů, neboť ještě před jejich hodnocením měla být ověřována kvalifikace jednotlivých soutěžících, a tedy rozlepeny obálky s jejich identifikací. Rovný přístup je přitom základním principem soutěže. Další podmínky mohly být vnímány jako diskriminační (doložení dvou referenčních staveb podobného rozsahu), tři problémy směřovaly do oblasti ochrany autorských práv a výše odměn za vykonanou práci nebo cen a odměn v soutěži. Podrobnější informace naleznete v tiskovém prohlášení ČKA ze dne 13. března 2013.
"Pokud někdo odevzdává do soutěže dílo, které vytvořil, chce mít záruku, že jej bude hodnotit porota složená z lidí, kteří dokážou kvalitu posoudit," uvedl k jednomu z podstatných problémů soutěžních podmínek Petr Lešek, 1. místopředseda představenstva ČKA a předseda pracovních skupin pro soutěže a pro transparentní zadávání veřejných zakázek. Zrušení soutěže vítá a rektorovi VUT nabízí jménem ČKA spolupráci při formulování zadání nové soutěže o návrh. "Veřejné stavby jsou zásadním prvkem při tvorbě vystavěného prostředí a musí jít příkladem. Soutěž o návrh je přitom staletími prověřený způsob, jak za cenu jedné studie získat řadu studií a vybrat tu nejvhodnější spolu s jejím autorem jako projektantem následných stupňů projektu. Na kráse a účelnosti stavby a tím i smysluplném a účelném vynakládání veřejných prostředků by pak zvláště mělo záležet vysoké škole, která zaštiťuje jak Fakultu architektury, tak Fakultu výtvarných umění," dodal Petr Lešek.
"Při nakládání s veřejnými prostředky považujeme za optimální způsob, jak najít pro-jektanta stavby, soutěž o návrh podle zákona o veřejných zakázkách. Její mechanismy totiž umožňují vybírat návrhy odborně a transparentně na základě kvality a ceny," uvedl k tématu předseda ČKA Josef Panna.
Text dopisu VUT týkající se mimo jiné i zrušení soutěže je k dispozici na webu ČKA.
 
Soutěž o návrh je považována za nejvhodnější nástroj k výběru zhotovitele uměleckého či architektonického díla, v tomto konkrétním případě projektu stavby. Její základní výhodou je, že se vybírá dle kvality soutěžního návrhu. Aby soutěž byla opravdu transparentní, nediskriminační a efektivní, musí splnit požadavky zákona o veřejných zakázkách a také Soutěžního řádu ČKA.
Česká komora architektů má v procesu soutěžení zákonně definované právo a povinnost sledovat kvalitu soutěží, posuzovat soutěžní podmínky a bránit konání neregulérních soutěží. Úlohou Komory je napomáhat vyhlašovatelům soutěží v dosažení společného cíle - vysoké kvality architektonické tvorby v České republice.
0 komentářů
přidat komentář

Související články