Výsledky soutěže The Sustainable City of the Future

Vložil
Martin Rosa
21.01.2009 00:05
Z celkem 180 návrhů vybírala ty nejlepší dvacetičlenná porota soutěže The Sustainable City of the Future, která probíhala v dánské Kodani od května do září loňského roku.

Předmětem soutěže byl návrh budoucí městské čtvrti na místě kodaňského přístavu Nordhavn. S rozlohou 200 ha (přes 300 ha včetně plánovaného rekultivovaného území) se jedná o největší skandinávský developerský projekt. Během příštích 50 let by zde mělo na 3-4 mil. m² podlažních ploch najít svůj domov 40.000 obyvatel a vzniknout 40.000 pracovních míst. Organizátor soutěže, společnost CPH City & Port Development, ve které mají podíly město Kodaň a dánský stát, měl nemalý cíl: získat nejen návrhy pro tuto konkrétní lokalitu, ale i vytvořit jakýsi standard toho, jak by měly v budoucnu podobně rozsáhlé developerské projekty vypadat.
Hlavním tématem soutěže byla udržitelnost - enviromentální, sociální a ekonomická. Úkolem soutěžících bylo předložit prostorový koncept a strukturní plán celého území, kde měla být jasně prezentována návaznost na kontext celého města, vytvořena hierarchie prostor, městských parků, vodních ploch a drobné zeleně. Důraz byl kladen na různorodý městský život a na dopravní infrastrukturu - napojení celého území na okolí, využití hromadné dopravy, jízdních kol a chůze. Detailní zastavovací plán měl zahrnovat především část území - Indre Nordhaven. Zde již měl být jasně ilustrován městský život, hierarchie městských prostor a typologie budov.
Skandinávské urbanistické soutěže se vyznačují na naše poměry velmi pečlivou přípravou, jasně definovanou vizí, otevřeností a důležitou roli v přípravě i v dalším procesu hraje participace veřejnosti (obdobně tomu bylo i u dřívější kodaňské soutěže v lokalitě pivovaru Carlsberg). Organizátorům jde obvykle o získání rozmanitých názorů na možné řešení, a nikoliv jen o co nejrychlejší a neprůhledné zadání zakázky či prodej celého území jednomu soukromému developerovi. Proto byly nakonec udělena tři první místa (s odměnou 600.000 DKK pro každý z vítězných týmů), dvě druhá, dvě třetí a čtyři odměny. Na základě hodnocení všech soutěžních návrhů vypracovala porota obsáhlý Jury Report, kde jsou shrnuty hlavní přínosy soutěže pro další plánování. Po sérii veřejných i neveřejných prezentací bude jeden z vítězných týmů na začátku března vybrán, aby dohlížel na realizaci projektu.
Tradice v kvalitně vypisovaných urbanistických soutěžích se odrazila i ve skutečnosti, že většina oceněných návrhů pocházela ze skandinávských kanceláří. Ačkoliv bylo do soutěže přihlásilo své návrhy 180 týmů z 36 zemí (tři návrhy dorazily i z České republiky), mezi 11 oceněnými návrhy bylo 5 dánských, dva norské, jeden z Velké Británie, jeden švédský a jeden finský.
První vítězný návrh dánské kanceláře Polyform (spolupráce s Cenergia Energi Consulting, Deloitte and Oluf Jørgensen A/S) je založen na zkušenostech z jiných měst a doplněn o vize do budoucna. Druhý vítězný návrh byl vypracován dánskou kanceláří COBE ve spolupráci s SLETH a Rambøll. Autoři navrhli rozdlělit Nordhaven na řadu ostrovů majících svou vlastní identitu. Poslední vítězný návrh vypracovaly kanceláře 70° architecture a Dahl & Uhre Architects z Norska. Krajinářsky pojatý projekt počítá s vytvořením pásu zeleně na okraji celé lokality.

> www.nordhavn.dk
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
zajímavé
Eva
21.01.09 10:58
re zajímavé
roman strnad
21.01.09 04:31
zobrazit všechny komentáře

Související články