Výsledky soutěže "Plzeň, Americká - Sirková"

Zdroj
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
Vložil
Tisková zpráva
15.05.2014 21:40
Porota architektonicko-urbanistické soutěže "Plzeň, Americká - Sirková" na svém zasedání dne 13. května 2014 ocenila tři soutěžní návrhy. Neudělila první cenu, druhou cenu však získaly dva návrhy. Do soutěže bylo odevzdáno 11 soutěžních návrhů. Jeden návrh nebyl připuštěn do řádného posuzování pro porušení závazných podmínek. Porota konstatuje, že úroveň soutěžních návrhů nedosahuje takových kvalit, aby mohl být jeden návrh doporučen jako výchozí podklad pro zpracování územní studie. Z tohoto důvodu porota neudělila první cenu, ale rozhodla o udělení dvou druhých cen. Soutěžní návrhy však obsahovaly řadu námětů, které porota zformulovala do základních urbanistických principů, které doporučila jako podklad pro zpracování územní studie.

1. cena – nebyla udělena

2. cena: 150 000 Kč
návrh č. 6 – autorský tým: Ing. arch. Pavel Buryška, Bc. Zdeňka Havlová, Ing. arch. Robert Jelínek, Ing. akad. arch. Václav Králíček, Ing. arch. Barbora Mikitová


Hodnocení poroty:
Návrh reprezentuje skupinu návrhů, které vycházejí z pravoúhlé geometrie ulic Americká – Sirková bez diagonální osy protínající území. Návrh potvrzuje Americkou ulici jako bulvár. Porota souhlasí s tvrzením obsaženým v autorské zprávě, že návrh si klade za cíl vymezit hmotami veřejné prostory, definovat jejich měřítka a vzájemné vazby, což porota vnímá jako kvalitu. Návrh nejvíce respektuje stávající i navrženou dopravní a technickou infrastrukturu. Návrh zachovává a tvůrčím způsobem využívá stávající podchod pro další propojení do území. Ilustrace reálné architektury jsou nepřesvědčivé, včetně ilustrací potenciálních veřejných prostorů. Deklarované principy a popis se dostatečně nepromítá v trojrozměrném návrhu.


2. cena: 150 000 Kč
návrh č. 9 – autor: Ing. arch. Petr Starčevič


Hodnocení poroty:
Návrh reprezentuje skupinu návrhů, které vycházejí z pravoúhlé geometrie ulic Americká – Sirková bez diagonální osy protínající území. Pro návrh je typická čitelná a atraktivní struktura veřejných prostor, včetně parkově upraveného veřejného prostoru navazujícího na lávku a sadový okruh, velkoryse řešený přednádražní prostor, razantní řešení bloku mezi Sirkovou a Nádražní ulicí. K prověření je ekonomický dopad jinak pozitivního bloku Sirková – Nádražní ve vztahu k dopravním stavbám a infrastruktuře. Za zásadní chybu považujeme navrženou výškovou hladinu zástavby, neadekvátní významu místa a potřebám města. Dopravní řešení Sirkové ulice vyžaduje podrobnější analýzu.


3. cena: 100 000 Kč
návrh č. 10 – autorský tým: Ing. arch. Martin Spěváček, Ing. arch. Bohuslav Strejc, Bc. Filip Kastl, spolupracovníci: Ing. Ondřej Janout, Ing. Martin Hájek, Jan Lusk


Hodnocení poroty:
Jedná se o jeden ze skupiny návrhů pracující s diagonální pohledovou a komunikační osou muzeum – hlavní vlakové nádraží. Návrh zakládá jasnou kompoziční strategii ulic a budov podél Americké a Sirkové s veřejným prostranstvím před stávajícím Tescem. Pohledová osa je tvořena soustavou rozmanitých veřejných prostorů řazených volným způsobem. Zástavba na nábřeží a řešení promenády není přesvědčivé. Lávková sestava nad křižovatkou U Jána není adekvátním řešením pohybu chodců v této lokalitě. Rovněž není řešen pohyb chodců před nádražím a nejasná je typologie objektů v přednádražním prostoru.
0 komentářů
přidat komentář

Související články