Výsledky arch. soutěže o návrh novostavby Krajské knihovny Vysočiny

Zdroj
Ing. Zdeněk Berka, Kraj Vysočina
Vložil
Tisková zpráva
24.11.2006 11:55
Porota udělila jednu první cenu, dvě třetí ceny a dvě odměny těmto soutěžním návrhům:

1. cenu a finanční odměnu ve výši 800 000 Kč soutěžnímu návrhu č. 2
Autoři návrhu: Ing.arch. Aleš Tomášek – Praha, Robert Seidl – Praha, Ing.arch. Ivo Herman – Praha

3. cenu a finanční odměnu ve výši 400 000 Kč soutěžnímu návrhu č. 1
Autoři návrhu: Knesl + Kynčl s.r.o., Brno

3. cenu a finanční odměnu ve výši 400 000 Kč soutěžnímu návrhu č. 5
Autoři návrhu: Ing.arch. Roman Gale –Brno, Ing.arch. Michal Palašňák – Brno, Ing.arch. Barbora Šimonová – Brno

Odměnu ve výši 200 000 Kč soutěžnímu návrhu č. 3
Autoři návrhu: MgA.ing. Adam Kekula –Praha, Ing.arch. David Pulkrábek –Praha

Odměnu ve výši 200 000 Kč soutěžnímu návrhu č. 4
Autoři návrhu: Ing.arch. Zdeněk Fránek – Blansko, Ing.arch. Petra Slušná, Ing.arch. Štěpán Dokoupil, Ing. Jiří Topinka

Závěrečné stanovisko poroty k vítěznému návrhu:
Vítězný návrh se vtipným a důstojným způsobem vyrovnává s obtížemi stavebního místa, se vztahem k drobným stavbám Havlíčkovy ulice i k velmi různorodému zastavění areálu nemocnice. Integrace stavby do terénního reliéfu není náhodná, je výsledkem úvah autorů návrhu, odkazujících k aktuálním ekologickým trendům světové architektury. Dalším kladem navrženého konceptu je jeho nové pojetí symbolicky významných staveb, které odmítá monumentalitu i tvarové extravagance. Zdůrazňuje samozřejmost služby, civilnost a přívětivost nové knihovny, místa budoucích společenských a sociálních kontaktů. Je příkladem architektury s potřebnou mírou neočekávanosti při zachování řádu.

Užitná plocha budovy (4 638 m²) a její obestavěný prostor (28 000 m³) naplňují všechny požadavky stavebního programu a zároveň respektují stanovený finanční limit stavby (175 mil. Kč). Náklad 173 mil. Kč odpovídá současným cenám podobných staveb (31 400 Kč/m², nebo 5 200 Kč/m³).

Budova má dobře řešenou skladbu funkcí i základní provozní vazby. Zřetelné jsou i předpoklady k působivému řešení interiéru. Zaručuje i žádoucí flexibilitu při pravděpodobných úpravách vnitřního uspořádání knihovny v budoucnosti. Hlavní funkce budovy jsou na jediném podlaží. To usnadní vzájemnou spolupráci personálu i údržbu a úklid. Výška provozních nákladů, které jsou u nevýdělečných příspěvkových organizací důležitější než náklady investiční, bude nízká. Bude redukována úsporností provozu, ale především ekologickým charakterem stavby, blížícím se pojetí „pasivních domů“ s minimálními nároky na množství potřebné energie.

Zajímavost řešení jistě vyvolá zájem i renomovaných stavebních firem. Jejich motivaci podpoří jistota široké publicity v našem i zahraničním odborném tisku. V zájmu investora i uživatele bude nejen volba kvalitního dodavatele, ale i úzká spolupráce s renomovanými odborníky ve fázi přípravy i realizace stavby.

Vítězný návrh výrazně převyšuje svojí komplexností a kvalitou nejen ostatní návrhy 2. kola soutěže, ale i standard našich veřejných architektonických soutěží. Reprezentace kraje Vysočina by měla tohoto mimořádně zdařilého výsledku (v soutěži návrhů autorů z pěti evropských států) využít k obsáhlé publicitě a vlastní propagaci. Ale především k rychlé, nekomplikované přípravě a realizaci architektury, která snese srovnání se současnou architektonickou tvorbou vyspělých evropských států.Porota soutěže pracovala ve složení:

Členové poroty:
Prof. Ing. arch. Miroslav Masák, předseda poroty
Ing. Petr Kolář, místopředseda poroty
Ing. arch. Petr Bílek
Doc. Ing. arch. Milan Stehlík
Mgr. Věra Vohlídalová
Mgr. Tomáš Gec
Ing. arch. Antonín Novák

Členové - náhradníci poroty:
Ing. Petr Všetečka

Jednání poroty se dále zúčastnili:
Sekretář soutěže, Ing. Zdeněk Berka
Přezkušovatel soutěžních návrhů, Ing. arch. Yvonna Soukupová
Expert pro provozní otázky, Marta BalounováPerlička z protokolu soutěže:

Dle §10 odst.5, uvádí prof. Masák svůj odlišný názor od výsledků hlasování poroty u návrhu arch. Fránka, který zdůvodňuje svým přesvědčením, že návrh arch. Fránka nedosahuje svoji kvalitou úrovně ostatních návrhů nominovaných pro 2. kolo soutěže.
0 komentářů
přidat komentář