Vyhlášení výsledků Opavské ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci

Zdroj
o. s. Za Opavu
Vložil
Tisková zpráva
08.04.2014 10:45
Opavská cena J. M. Olbricha je udělována spolkem Za Opavu od roku 2007. Každoročně se střídá udělování ceny za novostavbu s cenou za rekonstrukci u realizací, uskutečněných na území Opavska v předchozím období. Udělováním Opavské ceny J. M. Olbricha hodláme upozorňovat na zajímavé příklady. Hlavním smyslem ceny J. M. Olbricha je akcentovat úlohu architektury v životě jedince a společnosti, rozproudit o ní debatu, kultivovat vkus a přinášet poučné konfrontace.

V letošním roce odborná porota rozhodovala o udělení ceny za rekonstrukci kolaudovanou v letech 2012-2013. Sedmičlenná odborná porota hodnotila celkem 13 nominací, mezi které bylo zařazeno 9 projektů financovaných z veřejných prostředků a 4 privátní investice. Mezi nominacemi se sešly rekonstrukce dvou knihoven, dvou rodinných domů, dvou sakrálních staveb, dvou muzejních výstavních budov, developerské projekty komerčního a společenského komplexu a objektu určeného pro bydlení seniorů s přidruženými službami, rekonstrukce jednoho veřejného parkového prostoru, jedna hasičská zbrojnice a jeden kulturní dům se společenským sálem a dalším zázemím.

Pro letošní ročník byli členy odborné poroty jmenováni:
Ing. arch. Milena Vitoulová, architektka
Mgr. Martin Strakoš, historik umění a odborný pracovník památkové péče
Ing. arch. MgA. Osamu Okamura, architekt a garant časopisu o architektuře ERA 21
prof. akad. soch. Jan Ambrůz, vedoucí ateliéru sochařství FaVU VUT v Brně
prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc., historik umění a architektury
MgA. Vendula Šafářová, PhD., architektka
Ing. arch. Lucie Langerová, architektka a vedoucí oddělení památkové péče MMO

Hodnocení:

Odborná porota ocenila celkově stoupající kvalitu a úroveň rekonstrukcí, kterou v průběhu uplynulých let lze na Opavsku sledovat. Zvyšuje se zájem veřejnosti i investorů o to, aby rekonstrukce přinesly nejen pozitivní funkční a provozní změny. Důraz je také kladen na zhodnocení památkových a historických hodnot a tyto snahy jsou integrální součástí plánování přestaveb, dostaveb a obnovy památkově hodnotných objektů a areálů. Zároveň je však nutno konstatovat, že společným jmenovatelem slabin, kterými některé realizace trpí, je absence tvůrčího zapojení architekta či architektonických ateliérů při plánování a realizaci zmíněných zásahů. Aplikace pouze stavebně-projekčního myšlení často vede k podcenění potenciálu památkově a architektonicky hodnotných staveb, což vede jednak ke zbytečnému ochuzení budov o jejich historické hodnoty a současně takový přístup nedokáže využít principy soudobé architektury k vytvoření adekvátního soudobého příspěvku v architektonické struktuře rekonstruovaného objektu či areálu. Rovněž je dosud spíše výjimečné, využije-li investor před zahájením rekonstrukce možnost hledání adekvátního řešení formou architektonické soutěže. Zejména u rekonstrukcí financovaných z veřejných prostředků je tato skutečnost ve srovnání se zeměmi s vyspělou architektonickou kulturou závažným nedostatkem.

S ohledem na výše zmíněné celkové zhodnocení nominovaných staveb uděluje spolek Za Opavu na základě doporučení odborné poroty následující ocenění těmto nominovaným stavbám:

Cena J. M. Olbricha za rekonstrukci v letech 2012 - 2013
rekonstrukci knihovny v Holasovicích
(nominace 01),
kterou zpracovali: projekt: STUDIO-D Opava s.r.o., Ing. arch. Lubomír Dehner. Interiér ve spolupráci s Ing. Josefem Bartákem a FORMDESIGN. Stavebník: Obec Holasovice.  Realizace stavby: Fichna-Hudeczek.

Cena J. M. Olbricha za rekonstrukci v letech 2012 - 2013
rekonstrukci rodinného domu v Mokrých Lazcích
(nominace 11),
kterou zpracovali: Projekt - Ing. arch. Jiří Halfar, spoluautoři: Ing. arch Eliška Macková, Ing. arch. Jiří Stejskalík. Stavebník - rodina Halfarova. Realizace - svépomocí.

Čestné uznání
za vstup nové architektury do historického prostředí, za využití braunfieldu a zachování industriální stopy v obchodním areálu
rekonstrukci SC BREDA & WEINSTEIN
(nominace 03),
kterou zpracovali: Projekt - Šafer Hájek architekti spol. s.r.o. - Ing. arch. Oldřich Hájek, Ing. arch. Laco Fecsu, Ing. arch. Olga Kostřížová, Ing. arch. Jakub Koníř, Ing. arch. Radek Toman, Ing. arch. Jaroslav Šafer. Realizace - VCES a.s. Investor - BREDA & WEINSTEIN a.s.

Čestné uznání
za řemeslně kvalitně dotaženou rekonstrukci a skloubení moderní expozice s historickou dispozicí památky
rekonstrukci Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea
(nominace 05),
kterou zpracovali: Projekt - Kubinová + partneři, s.r.o. - Ing. Helena Kubinová, Ing. Zuzana Kočicová, Ing. Daniel Kočica, Ing. Arch. Květoslava Kruková, Lukáš Miketa, ing. Petr Kudlík. Realizace - O.K.D.C. mont s.r.o.

Čestné uznání
za příkladný přístup a citlivou rekonstrukci a restaurování
rekonstrukci Kapličky u Černého mlýna v Opavě - Komárov
(nominace 08),
kterou zpracovali: Projekt - Karel Masek. Realizace - DUO-STAV spol.s.r.o. Restaurování maleb - Filip Menzel.

Čestné uznání
za příjemný soulad nové a původní části a skromné ale čisté a logické řešení detailů i celku rekonstrukci rodinného domu ve Slavkově
(nominace 10),
kterou zpracovali: Projekt - Ing. Venuše Drochytková, Ing. Jaromír Krejčí. Stavebník - Ing. Venuše Drochytková, Realizace - Jan Hulva.

Cenu hlasující veřejnosti v on-line anketě získala
Hasičská zbrojnice v Melči
(nominace 9),
kterou zpracovali: Projekt - STUDIO-D Opava s.r.o., Ing. Jiří Šafránek, Ing. Ondřej Kubesa. Stavebník - Obec Melč. Realizace - PROSPERITA STAVEBNÍ A KOMERČNÍ, s.r.o.
0 komentářů
přidat komentář