Vyhlášení výsledků Opavské ceny J. M. Olbricha za novostavbu 2011–2012

Zdroj
o. s. Za Opavu
Vložil
Tisková zpráva
03.04.2013 23:40
Opavská cena J. M. Olbricha je udělována občanským sdružením Za Opavu od roku 2007. Každoročně se střídá udělování ceny za novostavbu s cenou za rekonstrukci, které jsou uskutečněny na území Opavska v příslušném období.

Hlavním smyslem Opavské ceny je akcentovat úlohu architektury v životě jedince a společnosti, rozproudit o ní debatu, kultivovat vkus a přinášet poučné konfrontace. Nominováním konkrétních staveb na Opavskou cenu J. M. Olbricha chceme upozornit na zajímavé příklady a jejím udělením oceňujeme ty nejpovedenější.

V letošním roce odborná porota rozhodovala o udělení ceny za novostavbu kolaudovanou v letech 2011-2012. Porota hodnotila devět nominovaných staveb. Osm z nich tvoří rodinné domy a jedna je stavba užitková, technická. Oproti minulým ročníkům můžeme konstatovat zvýšený zájem o celkový prostorový kontext, ve kterém se konkrétní stavba odehrává. Zvýšilo se povědomí o bydlení v kvalitní architektuře, zvýšily se nároky investorů. Převládá zájem o jednoduše promyšleně členěný prostor s důrazem na intimní propojení interiéru a exteriéru, který vzhledem k rodinnému bydlení hraje stále významnější roli. Celkově lze konstatovat, že všechny nominované stavby jsou kvalitní a vyznačují se snahou přispět ke kvalitě zdejší architektury a životního prostředí.

Cena J. M. Olbricha za novostavbu v letech 2011-2012 byla udělena novostavbě rodinného domu ve Slavkově (nominace 4), který zpracovali Ing. arch. Tomáš Bindr a Ing. arch. Jan Zelinka z architektonického ateliéru Atelier 38.

Čestné uznání odborná porota uděluje novostavbě rodinného domu v Opavě (nominace 2), který zpracovali Ing. arch. Martin Materna a Ing. arch. Adam Weczerek z architektonického ateliéru WMA architects.

Čestné uznání odborná porota uděluje novostavbě rodinného domu v Ludgeřovicích (nominace 5), který zpracovali Ing. arch. Martin Materna, Ing. arch. Adam Weczerek, z architektonického ateliéru WMA architects, ve spolupráci s Nowo a Ing. arch. Janem Lefnerem.

Čestné uznání odborná porota uděluje novostavbě zastřešení sypkých hmot v areálu SSMSK v Opavě - Kylešovicích (nominace 9), které zpracoval ateliér Technico Opava.

Cenu veřejnosti hlasující v on-line anketě získala novostavba rodinného domu v Oticích, který zpracoval Ing. arch. Petr Mlýnek z architektonického ateliéru Zóna.

 
Pro letošní ročník byli členy odborné poroty jmenováni:
Ing. arch. Milena Vitoulová, regionální zástupce České komory architektů
Mgr. Martin Strakoš, historik umění a odborný pracovník památkové péče
prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc., historik umění a architektury
prof. akad. soch. Jan Ambrůz, vedoucí ateliéru sochařství FaVU VUT v Brně
Dr. Martin Klimeš, kurátor, galerista
MgA. Tomáš Skalík, sochař a restaurátor
Mgr. Dalibor Halátek, historik umění
0 komentářů
přidat komentář

Související články