Vyhlášení soutěže EUROPAN 9

Zdroj
Karina Kubišová, tajemnice EUROPAN CZ
Vložil
Tisková zpráva
07.02.2007 14:35
5. února 2007 bude pod heslem „Udržitelné město - nové veřejné prostory“ vyhlášen již 9. ročník evropské soutěže pro mladé architekty a urbanisty do 40 let – EUROPAN. Celkem mohou architektonické týmy soutěžit na 79 soutěžních místech v 21 zemích.

Česká republika účastní devátého ročníku jen s jedinou lokalitou –  Dejvickým nádražím v Praze 6.Podrobnosti o vyhlášených lokalitách jsou dostupné na www.europan-europe.com a na českých stránkách www.europan-cz.cz.

Časový program 9. Europanu:
Celoevropské vyhlášení -           5. února 2007
Odevzdání soutěžních návrhů –     28. června 2007
Finální hodnocení poroty –         15. prosince 2007
Vyhlášení výsledků -            15. ledna 2008

Co je EUROPAN?
EUROPAN byl založen na podnět francouzského ministerstva kultury v roce 1988 několika státy - Francií, Německem, Itálií, Belgií, Španělskem, Portugalskem a Švýcarskem. Jde o aktivitu, kterou organizuje simultánně v 17 členských a ve 4 přidružených evropských zemích EUROPAN - nevládní federace národních organizací, která má společný sekretariát v Paříži.
Permanentním tématem EUROPANU je „Evropská urbanita“.
Cílem EUROPANU je umožnit mladým architektům a urbanistům do 40 let rozvinout a představit své novátorské ideje v mezinárodním rozsahu. Úkolem je pomáhat městům najít pro vybraná místa architektonicko-urbanistické netradiční koncepty. Realizace záměrů je dovršením organizačního procesu EUROPANU. Po sedmi ročnících EUROPANU bylo na území Evropy realizováno 58 projektů.

EUROPAN CZ nově.
Na valné hromadě občanského sdružení Europan CZ, konané 18.12. 2006 na Fakultě architektury ČVUT, byl zvolen novým Prezidentem českého komitétu Ing. arch. Jan Kasl. Dosavadní prezident doc. Ing. arch. Milan Hon, který Europan CZ založil a po sedm let organizoval, byl zvolen Čestným prezidentem. V pětičlenném komitétu budou pracovat Ing.arch. Petr Durdík z Útvaru rozvoje hlavního města Prahy, ing. arch. Vít Řezáč, AUUP ČR, Mgr. Ing. arch. Monika Boháčová, Atelier T-plan Praha a Ing. arch. Oldřich Hysek z Plzně. Tajemnicí komitétu zůstává i nadále Karina Kubišová.


Workshop k výsledkům soutěže EUROPAN 8 v Praze 6
10. – 11. 2. 2007 - Danube House, Karolínská 1, Praha 8

V 8. ročníku, probíhajícím v letech 2005-2006, byly na českém území řešeny dvě soutěžní lokality. V Plzni zvítězil španělský a v pražské Podbabě francouzský tým. K výsledkům pražské části Evropanu 8 bude zorganizován 10. - 11. února 2007 workshop „Území v transformaci“ za účasti oceněných týmů z Francie, Německa a Španělska. Úvodní přednášku přednese arch. Bernd Vlay ze Štýrského Hradce, Prezident rakouského EUROPANU. V diskusi s účastníky, porotci a zástupci města i kolegy architekty a urbanisty půjde o formulování kriterií pro úspěšnou realizaci přestavby takových území v evropských městech.
0 komentářů
přidat komentář