Vyhlášení 2. ročníku soutěže City Point | Na cestě městem 2006

Vložil
Tisková zpráva
01.05.2006 21:15
Soutěže

CITY POINT 2006

Soutěžní přehlídku City Point | Na cestě městem 2006 vyhlašuje občanské sdružení City Point za podpory Magistrátu hlavního města Prahy, České komory architektů a Design centra České republiky. Záštitu projektu poskytl ministr pro místní rozvoj Mgr. Radko Martínek.
Druhý ročník soutěžní přehlídky City Point | Na cestě městem 2006 navazuje na loňský rok, kdy se soutěž setkala s kladnou odezvou nejen u odborníků, kteří se zabývají městským mobiliářem ale také u médií, studentů a veřejnosti.
Na soutěžící, účastníky, sponzory a partnery jsou připraveny novinky - oproti ročníku 2005 se organizátoři rozhodli stanovit témata pro přihlašované návrhy v kategorii Nová inspirace. To s sebou určitě přinese větší konkurenci v jednotlivých kategoriích a také lepší hodnotitelnost přihlášených návrhů. V průběhu dalších ročníků se nám díky tomu také podaří účinně zmapovat všechny oblasti v tvorbě městského mobiliáře a zároveň se dále věnovat aktuálním tématům. Stejně, jako v loňském roce, bude realizován jeden z vítězných projektů a výstupem bude katalog všech přihlášených prací City Point book 2006.

CITY POINT 2005
Do soutěže bylo přihlášeno 37 prací, kdy nejčastěji řešeným tématem byly lavičky a koše. Objevily se ale také návrhy prvků osvětlení, patníků, navigačních systémů nebo celé sety prvků. Kromě tří hlavních cen byly vyhlášeny Zvláštní cena poroty, Zvláštní cena mmcité a Zvláštní cena AMBIENTE RESTAURANTS GROUP pro navigační systém.
Soutěžní přehlídka City Point byla prezentována na veletrzích a výstavách. V březnu to byla výstava Zelené město v rámci veletrhu Praga Florea 2005 (výzva k účasti na soutěži), v září na 16. mezinárodním stavebním veletrhu FOR ARCH 2005, (představeny byly všechny soutěžní návrhy i prototyp vítězného návrhu, a od října 2005 do ledna 2006 výstava Posaďte se, prosím na Fakultě architektury VUT v Brně.

KATEGORIE
A: Nová Inspirace
1. Svítidlo v městském prostředí - svítidla vhodná pro užití ve veřejném prostoru
2. Němý kolportér - pro distribuci tiskovin nabízených zdarma
3. Reklamní prvek jako součást městského organismu - jakýkoliv konkrétní prvek městského mobiliáře, který je nosičem informace (reklamy)
V rámci soutěže City Point bude vyhlášena také speciální cena společností Urban Design a Indal pod názvem Light & Nature in the City.

B: Realizovaná díla
Předmětem zájmu jsou prvky městského mobiliáře, které jsou nebo byly prokazatelně fyzickou součástí městského mobiliáře, a zároveň byly dokončené v časovém období
1990 -2006.

POROTA
Pořadatelé se snaží sestavit co nejpestřejší porotu, tak aby každý porotce se na problematiku městského mobiliáře díval z jiného úhlu pohledu. Snahou je, aby v porotě nechyběli jak lidé, kteří se zabývají navrhováním městského mobiliáře, tak výrobci nebo lidé, kteří ho hodnotí prostřednictvím svých příspěvků do časopisů.
Práce letošního ročníku bude hodnotit porota v tomto složení:
Jan Kasl (architekt, bývalý primátor Prahy, Sdružení nezávislých kandidátů)
David Karásek (designér, společnost mmcité)
Karel Kobosil (Design centrum České republiky)
Karel Hájek (architekt, FA ČVUT, ateliér Patrika Kotase)
Bedřich Quadrát (ředitel společnosti Indal)
Petr Žák (odborník na osvětlení ze společnosti Etna)
Osamu Okamura (šéfredaktor časopisu Era 21)
Veronika Loušová (šéfredaktorka czechdesign.cz)
Ludvík Grym (architekt, zástupce ČKA)

PREZENTACE VÝSLEDKŮ
Celou soutěž zakončí vydání katalogu CITY POINT book 2006, v níž se objeví všechny oceněné práce, realizace i nové návrhy. Nezbytnou součástí se stane i webová prezentace, která představí naprosto všechny přihlášené práce, užitečné informace o současných trendech, odkazy na výrobce i designéry a mnoho dalších zajímavostí k danému tématu. Přehlídka City Point bude prezentována formou výstavy na několika místech České republiky v průběhu následujícího roku. O City Pointu budou také informovat mediální partneři soutěže.

HARMONOGRAM
Tisková konference: 27. dubna
Vyhlášení soutěže: 15. května
Uzávěrka odevzdání prací: 14. září (Realizovaná díla) | 15. září (Nová inspirace)
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne v listopadu 2006

KONTAKTY
korespondenční adresa
CITY POINT, Barrandova 813, 143 00 Praha 4
www.citypoint.cz
info@citypoint.cz

realizace - Občanské sdružení City Point | Ivo Slavík 602 211 181, slavik@age-com.cz
koordinace projektu: Tereza Měrtlová 775 600 959, tereza.mertlova@citypoint.cz
akvizice reklamy: Ladislav Lojka 737 282 620, ladislav.lojka@madree.com, www.madree.com
produkce: Aleš Víšek 603 243 565, ales.visek@calm.cz, www.calm.cz
0 komentářů
přidat komentář