Výběrové řízení na řešení česko–slovenského pavilonu pro 52. Mezinárodní bienále výtvarného umění v Benátkách

Zdroj
Petra Jungwirthová, Národní galerie
Vložil
Tisková zpráva
14.09.2006 11:30
Národní galerie v Praze vypisuje výběrové řízení na projekt a následnou realizaci výtvarného řešení česko - slovenského výstavního pavilonu pro 52. ročník Mezinárodního bienále výtvarného umění v Benátkách v roce 2007.
Na přípravě expozice v česko - slovenském pavilonu v Benátkách se střídavě podílí Česká a Slovenská republika, účast na 52. ročníku zajišťuje Česká republika a vlastní organizací je Ministerstvem kultury České republiky pověřena Národní galerie v Praze. Komisařem bude Doc. PhDr. Tomáš Vlček, ředitel Sbírky moderního a současného umění, koordinátorkou příprav Mgr. Lucie Šiklová, kurátorka SMSU.
Předkládané projekty by měly v mezinárodním kontextu objevným způsobem představit aktuální témata popř. výrazné osobnosti české či slovenské výtvarné scény.

Podmínky

Projekt musí obsahovat

1. podrobný popis včetně návrhu vizuálního řešení expozice
2. položkový rozpočet. Horní finanční hranice je 1 200 000 Kč, tato suma nesmí být překročena a musí obsáhnout veškeré předpokládané náklady (tedy výrobu, realizaci, transport, odměny aj.). MKČR i NG v Praze podporují veškeré snahy o získání nestátních peněz k realizaci projektu.
3. CV autora/ů s dokumentací tvorby
4. CV kurátora/ů s přehledem dosavadní činnosti

Na internetových stránkách Národní galerie v Praze (www.ngprague.cz) je možné stáhnout potřebné přílohy
1. Robert Storr: Thoughts for the 52. International Art Exhibition
2. Technické podmínky přípravy expozice v národním pavilonu v Benátkách
3. Technické výkresy pavilonu.
4. Složení odborné komise

Projekt zpracovaný podle výše uvedených podmínek musí být zaslán v jednom vyhotovení výhradně poštou doporučeně (žádosti zaslané e-mailem a faxem se nepřijímají) v obálce označené nápisem 52.benátské bienále
na adresu:
Národní galerie, Sbírka moderního umění - sekretariát, Dukelských hrdinů 26, Praha 7, 170 00, a to nejpozději do 25. října 2006.

Po termínu předložené (rozhoduje razítko pošty, poslední datum podání je 25.10.2006)) či neúplné projekty nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Projekty posoudí odborná komise, která se sejde 30. října 2006.
Výsledky budou zveřejněny na internetových stránkách Národní galerie 2. listopadu 2006.

Další informace: koordinátorka přípravy Mgr. Lucie Šiklová, siklova@ngprague.cz, tel. 224 301 151
0 komentářů
přidat komentář

Související články