Výběrové řízení na místa akademických pracovníků FA ČVUT

Zdroj
FA ČVUT
Vložil
Tisková zpráva
05.05.2015 19:50
Děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze, Thákurova 9, Praha 6, vypisuje podle zákona 111/1998 Sb. výběrové řízení na místa akademických pracovníků:

1) profesorů, docentů nebo odborných asistentů Ústavu teorie a dějin architektury pro vedení přednášek a seminářů v magisterském a doktorském studiu v předmětech
a) Sociologie a psychologie
b) Teorie architektury a estetika
c) Dějiny techniky
s podílem na vědeckovýzkumné a publikační činnosti;

2) pro Ústav urbanismu
a) vedoucího ateliéru (profesora, docenta nebo odborného asistenta)
b) odborného asistenta pro výuku v předmětech Urbanismus III a VI;

3) pro Ústav krajinářské architektury
a) vedoucí ateliérů KA (profesory, docenty nebo odborné asistenty)
b) vedoucí ateliérů ZAN KA (profesory, docenty nebo odborné asistenty)
c) profesorů, docentů nebo odborných asistentů pro výuku předmětů Krajinářská architektura I a II (teorie, historie, současná tvorba)
d) profesora, docenta nebo odborného asistenta pro výuku předmětu Technologie I - zakládání krajinářských úprav;

4) pro Ústav navrhování II odborného asistenta ateliéru;

5) pro Ústav navrhování III vedoucího ateliéru (profesora, docenta nebo odborného asistenta);

6) pro Ústav průmyslového designu dva odborné asistenty ateliérů MgA. Jaroše a Mgr.A. Tvarůžka.

Nástup od ZS 2015/2016 nebo dle dohody.

Požadavky:
  • magisterské VŠ vzdělání v příslušném oboru, kvalifikace Ph.D. vítána
  • u míst profesorů nebo docentů jmenování v příslušném oboru, popř. předpoklady pro zahájení habilitačního řízení po nástupu
  • odborná praxe v oboru min. 3 roky, u vedoucích ateliérů min. 5 let
  • profesionální kvality
  • projekční a realizační činnost, resp. u míst ad 1, 2b a 3c vědecká a publikační aktivita
  • aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka.
Uchazeči zašlou spolu s přihláškou:
  • strukturovaný profesní životopis s přehledem odborné, pedagogické a publikační činnosti včetně ohlasů (citací)
  • ověřené kopie dokladů o VŠ vzdělání a dosažených vědecko-pedagogických titulech
  • u míst ad 2 až 6 ukázky několika stěžejních prací (formát A 4)
  • u míst vedoucích ateliérů a přednášejících písemnou představu o koncepci a zaměření ateliéru, resp. výuky a výzkumu.
Přihlášky s požadovanými materiály a kontaktními údaji zasílejte do 30 dnů od zveřejnění na adresu: ČVUT v Praze - Fakulta architektury, osobní oddělení - výběrové řízení, Thákurova 9, 166 34 Praha 6.

Vypsání výběrového řízení bylo zveřejněno v celostátním vydání MF Dnes ve čtvrtek 30. 4. 2015. Posledním dnem pro podání přihlášek je pondělí 1. 6. 2015.

> www.fa.cvut.cz/Cz/Fakulta/UredniDeska
0 komentářů
přidat komentář

Související články