Veřejní zadavatelé nemají k architektonickým soutěžím důvěru

Zdroj
Česká komora architektů
Vložil
Tisková zpráva
27.11.2013 23:00
Petr Pinkas: Památník aviatika Jana Kašpara v Pardubicích (1. cena ve výtvarné a architektonické soutěži)
Podle Věstníku veřejných zakázek vydávaného Ministerstvem pro místní rozvoj v období ledna až srpna letošního roku činil investiční objem veřejných stavebních zakázek téměř 71 miliard korun. Ve stejném období se přitom konalo pouze 23 soutěží o návrh, které vybíraly projektanty veřejných stavebních zakázek v investiční výši 0,7 miliardy korun. Zadavatelé tedy k této transparentní a prověřené metodě sáhli pouze zhruba u 1% zamýšlených investičních nákladů. Z tohoto srovnání tak jasně vyplývá, že zadavatelé zatím neobjevili výhody soutěže o návrh a všechny možnosti, které jim nabízí.


Na konci roku 2012 vydala ČKA potěšující tiskovou zprávu, v níž informovala, že v loňském roce bylo vypsáno nejvíce architektonických soutěží v historii České republiky. Byly jich celkem tři desítky a ČKA tento počet vnímala jako signál, že veřejní zadavatelé na architektonické soutěže stále více sázejí. Avšak při porovnání celkového objemu plánovaných investic na veřejné stavební zakázky a investic zadaných na základě soutěží o návrh čísla již tak pozitivně nevyznívají.

Zatímco celkový investiční objem pro období prvních osmi měsíců letošního roku činí téměř 71 miliard korun, objem investic, na něž se ve stejné době použily soutěže o návrh dle zákona o veřejných zakázkách, dosáhl výše pouze 0,7 miliardy korun. "Z tohoto srovnání je patrné, že architektonickou soutěží je řešeno méně než 1% z objemu veřejných stavebních investic. Soutěž o návrh je tak navzdory své transparentnosti a ekonomičnosti stále značně podceňovaným způsobem zadávání stavebních zakázek," uvádí Petr Lešek, předseda Pracovní skupiny ČKA pro soutěže.
V uvedeném období bylo v ČR vyhlášeno celkem 23 soutěží.

Navzdory tomu, že podle analýzy CEEC Research investiční objem zakázek meziročně klesl téměř o 28%, ve srovnání se stejným obdobím loňského roku (leden až září 2012) vzrostl počet zadaných zakázek o 33%. Tato nepřímá úměra mezi objemem investic a množstvím zakázek je dána mimo jiné i tím, že od dubna 2012 došlo s účinností novely zákona o zadávání veřejných zakázek ke snížení hranice pro podlimitní veřejné zakázky na stavební práce z 6 milionů na 3 miliony korun. Zadavatelé tak v době finanční nejistoty pravděpodobně dávají přednost stavebním zakázkám menšího typu před velkými stavebními realizacemi.

Svou roli zde hraje i tlak na úspornost za každou cenu, a to bez ohledu na technickou kvalitu provedení. Opatrnost je však na místě zejména v případě veřejných staveb. Ty by měly být společností vnímány jako smysluplný nástroj pro utváření veřejného prostředí a zároveň sloužit jako primární ukazatel architektonické a urbanistické kvality našich měst a obcí. Navíc právě tyto stavby se nestaví pro krátkodobý či několikaletý zisk, ale mají naopak sloužit co nejdelší dobu a při co nejmenších nákladech na provoz. Zadavatelé musí zvážit i fakt, že veřejné stavby jdou vždy příkladem a značně, byť nepřímo ovlivňují podobu soukromých investic. Nastavení laťky by tedy rozhodně nemělo být nízké a tyto stavby podfinancované.

Hodnotit stavbu pouze na základě ceny přitom nepřináší kvalitní a uspokojivý výsledek. Proto se přílišné vkládání důvěry do obchodních soutěží nemusí zadavatelům vyplatit. Na rozdíl od architektonické soutěže totiž nezískají možnost porovnávat několik konkrétních řešení a vybrat z nich to nejvíce vyhovující. Nejnižší cena projektu se ve výsledku také může prodražit, protože mnohdy nepočítá s provozními náklady, které v rozpočtu stavby představují nezanedbatelnou položku, ba u dlouhodobě provozovaných veřejných staveb dokonce i položku násobně překračující samotné náklady stavby.

Rok Soutěže Přehlídky Studentské
Celkem
1993 8 0 0 8
1994 6 0 0 6
1995 18 0 0 18
1996 31 0 0 31
1997 30 0 0 30
1998 18 0 0 18
1999 22 3 1 26
2000 19 1 1 21
2001 20 1 1 22
2002 14 5 2 21
2003 12 2 1 15
2004 12 2 1 15
2005 14 4 3 21
2006 12 5 3 20
2007 20 7 4 31
2008 14 4 3 21
2009 23 3 6 32
2010 16 4 5 25
2011 15 2 6 23
2012 27 4 4 35
2013 29 1 7 37
3 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
soutěže
Josef Myslivec
28.11.13 01:40
Arch. soutěže
DP
05.12.13 08:54
ad. DP
architekt - bohužel dříve nucený účastník
05.12.13 10:33
zobrazit všechny komentáře

Související články