V čele poroty soutěže "Areál brněnského výstaviště" zasedne prezident Federace švýcarských architektů

Zdroj
Kancelář architekta města Brna
Vložil
Tisková zpráva
12. 04. 17. 03:40
Kancelář architekta města Brna (KAM) pořádá mezinárodní urbanistickou soutěž "Areál brněnského výstaviště". Cílem soutěže je najít řešení, které umožní jak úspěšné pokračování a rozvoj veletržních a kongresových funkcí areálu, tak revitalizaci méně využívaných částí a také otevření části areálu široké veřejnosti pro každodenní využití. Ustavující zasedání poroty se koná ve čtvrtek 13. 4. 2017.


Statutární město Brno je od loňského roku vlastníkem společnosti Veletrhy Brno, které patří výjimečný výstavní areál v centru města čítajícího k 31. 12. 2016 celkem 377 973 trvale bydlících obyvatel. Výstaviště má především funkci výstavní a veletržní, ale také kongresovou, ubytovací, dopravní a v poslední době čím dál častěji i kulturní a sportovně-rekreační. "Veletrhy jsou zcela jistě rodinné stříbro a naším cílem je jejich rozvoj. Směřujeme k tomu, abychom dosáhli milionu návštěvníků ročně," popisuje záměry města Brna primátor Petr Vokřál.

Prověřit možnosti rozvoje areálu má Mezinárodní urbanistická dvoufázová otevřená ideová soutěž o návrh, jejímž pořádáním byla pověřena KAM. Soutěž má tři hlavní cíle. Prvním je v pořadí důležitosti posílení výstavnické a kongresové funkce areálu. Druhým je nalezení nové funkce pro ty části areálu, které jsou nyní nevyužité - například oblast velodromu či bývalé budovy divadla. Třetím cílem je otevření části areálu veřejnosti.

Vzhledem k hlavnímu cíli je součástí podkladů pro soutěžící také rozvojový plán výstaviště zpracovaný společností Veletrhy Brno, a.s., provozující BVV, a Ing. Jiří Kuliš, předseda představenstva a generální ředitel společnosti, je jedním z členů poroty, jejíž ustavující zasedání proběhne ve čtvrtek 13. 4. 2017. "Kromě zástupce managementu veletrhů v porotě zasednou zástupci města či nezávislí odborníci s rozsáhlými mezinárodními zkušenostmi, například architekt Ivan Koleček působící ve Švýcarsku nebo architekt Ivan Reimann z Berlína. Porota bude mezi návrhy hledat urbanistické vize rozvoje areálu odpovídající 21. století a respektující limity památkové ochrany i ekonomické aspekty hospodaření veletrhů," komentuje cíle soutěže Michal Sedláček, ředitel KAM.

"Management veletrhů je součástí soutěžní poroty. Ta tedy bude rozhodovat s vědomím dopadu budoucích kroků na rozvoj Veletrhů Brno. Nikdo nebude přijímat žádné rozhodnutí bez vědomí odpovědnosti k této důležité firmě, která je jedním ze symbolů města Brna," doplnil primátor Petr Vokřál.

Soutěžní návrhy se nebudou omezovat pouze na hranice současného areálu výstaviště, ale budou řešit i jeho dopravní a urbanistické vazby na přilehlé území, zejména směrem k řece Svratce a Riviéře, na park v okolí Anthroposu a na území brněnských vodáren. Jedná se o ideovou soutěž, jejíž výsledky budou použity jako podklad pro zadání územní studie pro areál BVV, která bude projednána se všemi dotčenými a stane se podkladem pro změnu územně plánovací dokumentace.

Zadání soutěže bylo postupně projednáváno se zástupci města, provozovatele výstaviště i nezávislou s odbornou veřejností. Na toto téma byla také 3. 3. 2017 uspořádána Brněnská ozvučná deska (záznamy prezentací jsou k dispozici na kanálu YouTube KAM) a 6. 4. 2017 se měla možnost se zadáním soutěže seznámit široká veřejnost. Areálu BVV bude věnována květnová Procházka s městským architektem, která se uskuteční přesně 89 let od první výstavy, tedy 26. 5. 2017.Složení poroty soutěže

Nezávislá část poroty:

prof. Ing. arch. Ivan Koleček, prezident Federace švýcarských architektů
MgA. Jakub Kořínek, zakladatel Brněnského urbanistického kroužku, organizátor Městských zásahů Brno
Ing. arch. Zdeňka Vydrová, městská architektka Litomyšle a Tišnova
Ing. arch. Petr Hlaváček, bývalý ředitel Institutu plánování a rozvoje Prahy
prof. Dipl. Ing. Ivan Reimann (Müller Reimann Architekten, Berlin, TU Drážďany)
Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka (Waregem, Belgie) - náhradník
doc. Ing. arch. Radek Kolařík (Praha) - náhradník
prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel (Praha) - náhradník

Závislá část poroty:

primátor Ing. Petr Vokřál, primátor města Brna
Ing. Jiří Kuliš, předseda představenstva a generální ředitel Veletrhů Brno a.s.
Mgr. Martin Ander, PhD., náměstek primátora města Brna
Ing. Jaroslav Kacer, náměstek primátora města Brna
Mgr. Petr Hladík, náměstek primátora města Brna - náhradník
Richard Mrázek, náměstek primátora města Brna - náhradník
Mgr. Matěj Hollan, náměstek primátora města Brna - náhradník
doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel Kanceláře architekta města - náhradníkProcházka s městským architektem - 26. 5. 2017

Historie, současnost a budoucnost areálu brněnského výstaviště a okolí

> www.kambrno.cz
0 komentářů
přidat komentář

Související články