Územní plán obce Nelahozeves - výsledky soutěže

Zdroj
Milan Svoboda, sekretář soutěže
Vložil
Tisková zpráva
29.06.2013 12:30
Předmětem soutěže bylo zpracování strategie územního rozvoje, urbanistické koncepce a koncepce uspořádání krajiny celého správního území obce Nelahozeves zahrnujícího katastrální území Nelahozeves, Lešany a Podhořany.

Vyhlašovatel: Obec Nelahozeves
Termín konání soutěže: 5. dubna - 18. června 2013
Sekretář soutěže: RNDr. Milan Svoboda
Porota: Jan Sedlák, Jiří Plos, Michal Fišer, Petra Urbanová, Milena Jakeschová
náhradníci: Milan Körner, Dana Rymelová
Počet odevzdaných návrhů: 4
Ceny a odměny celkem: 160 tis. Kč1. cena (80.000,- Kč): Michal Dvořák, Ivan Gogolák, Lukáš Grasse, Pavel Grasse
Hodnocení poroty: Návrh představuje nejvyváženější a nejkomplexnější řešení všech uvedených bodů. Velmi kvalitní je prvotní urbanistická strategie založená na polycentrické struktuře obce. Z tohoto pohledu není úplně vyjasněn vztah anglického resortu s Lešany.
2. cena
(55.000,- Kč): Karel Hasenblas, Jiří Koten
Hodnocení poroty: Návrh je velmi přesvědčivý v intenzifikaci rozvoje obce a redukci rozvojových ploch. Velmi dobře se zabývá využití nábřeží Vltavy pod centrem obce. Formuluje využití centra v Podhořanech, nedostatečný je v řešení propojení severní části obce s historickým centrem.
3. cena (25.000,- Kč): Eduard Žaluda, Michaela Dejdarová, Michal Filsak, Petra Hušková, Edita Vávrová
Hodnocení poroty: Návrh pracuje s třemi centry, vymezení centra v Podhořanech je však velmi nepřesvědčivé. Za chybné považuje porota vymezení rozhraní mezi krajinou a zástavbou, zejména v prostoru Bažantnice a plochy pro dostavbu mezi anglickým resortem a Lešany.


Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články